Translate.kg translator

ru - ky
пока высылают пусть . Если примут в деканате. Тогда отдадим так. Оценку пусть поставят и печать
аларды жөнөтүп жатканда, уруксат бер. Эгерде алар деканатка кабыл алышса. Андан кийин биз аны кайтарып беребиз. Аларга белги коюп, мөөр коюңуз
ru - ky
если скажуть нельзя . потом переделаешь
мүмкүн эмес деп айта албайм. анан кайра жасаңыз
ru - ky
до 4 числа модули нужно поставить
4 номерге чейин модулдарды коюш керек
ru - ky
Ээсине беру
Ээсине алсын
ru - ky
Игнор кыргызча
Кыргыздарга көңүл бурбаңыз
ru - ky
Игнор
баш ийбөө
ky - tr
Ал куштуу эч кайда учурбайм
O kuş hiçbir yere uçmayacak
ky - tr
Сен менин журогумдогу кушуумсун
Sen kalbimdeki kuşsun
ky - tr
Суйуунун жообу жок
Aşka cevap yok
ky - tr
Кандай сонун суйлодун
Ne güzel bir konuşma
ky - ru
Afet
Стихийное бедствие
ky - ru
Afet
Стихийное бедствие
ru - ky
Я могу с полной уверенностью сказать, что он приложил руку к подготовке нас к борьбе за жизнь
Анын бизди өмүр бою күрөшкө даярдоого колу жетти деп толук ишеним менен айта алам
ru - ky
У мистера есть чувство юмора, которого не хватает другим учителям.
Мырза, башка мугалимдер жетишпеген тамашаны жакшы түшүнөт.
ru - ky
У мистера Миттала есть чувство юмора, которого не хватает другим учителям. Он умело чувствует пульс студентов во время обучения. Ему нравится шутить с ними.
Миттал мырза башка мугалимдер жетишпеген тамашакөй сезимге ээ. Ал машыгуу учурунда студенттердин тамырларын жакшы сезет. Алар менен тамашалаганды жакшы көрөт.
ru - ky
Это потому, что он завоевал доверие студентов качествами своей головы и сердца. Студенты, а также их родители сотрудничают с ним и ценят его рекомендации относительно образования или профессии.
Себеби ал башы жана жүрөгү сыяктуу сапаттары менен студенттердин ишенимине ээ болду. Студенттер, ошондой эле алардын ата-энелери, аны менен кызматташып, билим же кесипке байланыштуу сунуштарын баалашат.
ru - ky
Он умеет учить эффективно. Он создает интерес даже к унылым и сухим урокам по грамматике. Ни один студент не найден невнимательным в своем классе
Ал эффективдүү окутууну жакшы билет. Бул ачуу жана кургак грамматика сабактарына да кызыгуу жаратат. Өз классынан көңүл бурбай окуучулар табылган жок
ru - ky
Он блестящий репетитор. Он обладает замечательной способностью мотивировать учеников практичным способом. Он очень понимающий учитель.
Ал мыкты тарбиячы. Ал студенттерди иш жүзүндө шыктандырууга жөндөмдүү. Ал абдан түшүнүктүү мугалим.
ru - ky
является мастером предмета. Он заставляет каждого ученика хорошо понимать свой урок. Никогда нельзя забывать, чему бы он ни учил. Он сделал кыргызскую грамматику очень легкой для нас
председатели болуп саналат. Бул ар бир окуучунун сабакты жакшы түшүнүүсүнө шарт түзөт. Анын окуткан нерселерин эч качан унутпаңыз. Ал кыргыз тилинин грамматикасын биз үчүн абдан жеңил кылды.
ru - ky
Мистер Акбар Али обладает столь многими качествами, что я стал одним из его поклонников. Я никогда не видел такого интересного человека, как он. Будучи учеником такого учителя, я горжусь
Акбар Али мырзанын сапаттары ушунчалык көп болгондуктан, мен анын күйөрмандарынын бири болдум. Мен ага окшогон кызыктуу адамды көрө элекмин. Мындай мугалимдин студенти болсом, мен сыймыктанам
ru - ky
Он легко управляет непослушными мальчиками
Ал тентек балдарды оңой эле башкарат
ru - ky
Он создает интерес к своему предмету
Ал өзүнүн сабагына кызыгуу жаратат.
ru - ky
Впервые Международный день защиты детей был проведен в 1950 году 1 июня. Этот день как напоминание обществу о необходимости защищать права ребенка, дарить счастье и любовь!
Биринчи жолу Эл аралык балдарды коргоо күнү 1950-жылы 1-июнда өткөрүлгөн. Бул күн коомго баланын укугун коргоо, бактылуу болуу жана сүйүү көрсөтүү керектигин эскертет!
ru - ky
С ДНЁМ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ!
БАЛДАР ҮЧҮН БАКТЫЛУУ КОРГОО!
ru - ky
Вся радость жизни умещается в улыбке ребенка!
Жашоонун бардык кубанычы баланын жылмаюусуна туура келет!
tr - ky
Жат
Жат
ky - tr
Укта
Uyku
tr - ky
İyi geceler
Куттуу түн
ky - tr
Бейпил тун
İyi geceler
tr - ky
Бейпил тун
Бейпил тун
tr - ky
Жакшы жат
Жакшы жат
ky - tr
Канчанчы жылкысын
Kaç at
ky - ru
Канчанчы жылкысын
Сколько лошадей
ky - tr
Кечирим сурайм жакшы калыныз
Üzgünüm, hoşçakal
ky - tr
Тааныша албайм
Seninle buluşamam
ru - en
ты кто
Who are you
ky - en
Кимсин
Kimsin
ky - tr
Кимсин
kimsin
ky - ru
Кимсин
Kimsin
ky - tr
Сен менин ЖАКЫНЫМСЫН Уул бала болсонда
KOMŞUĞUMUN OĞLU OLDUĞUNDA
ky - tr
Жатам
Yalan söylüyorum
ky - tr
Не кылып жатасын
Ne yaparsa yapsın
ky - tr
Макулмун бирок корком
Katılıyorum, ama korkuyorum
en - ru
Paints
(pn) краски...
en - ru
Glue
(n) клей...