Translate.kg translator

ru - ky
без голода
ачкачылыктан жок
ru - ky
буз голода
Booze ачкачылык
ru - ky
одна из привилегий человеческой расы- пить без жажды, а на сегодняшний день повар знает, как заставить нас есть без голода
адам rasy- сыймык бир суусап жок ичип, бүгүнкү күнгө чейин, ашпозчу, келгиле, ачка болбосо тамак-аш алып чейин кантип сактап турууну билет
ru - ky
одна из привилегий человеческой рассы- пить без жажды, а на сегодняшний день повар знает, как заставить нас есть без голода
адам rassy- сыймык бир суусап жок ичип, бүгүнкү күнгө чейин, ашпозчу, келгиле, ачка болбосо тамак-аш алып чейин кантип сактап турууну билет
ru - ky
определение кулинарному туризму
кулинардык туризм аныктамасы
ru - ky
вступление
ср.
1. (действие) кирүү, өтүү;
вступление в силу решення суда соттун чечиминин күчүнө кириши;
2. (введение) кириш, кир...
ru - ky
положения выносимые на защиту диссертационной работы
Дипломдук ишти коргоо үчүн орду
ru - ky
положения выносимые на защиту
коргонуу үчүн жоболор
ru - ky
современная проза
азыркы проза
ky - ru
Мага абдан жагат
Мне нравится
ky - ru
Жерге килем салынган
Ковер на земле
ru - ky
историко-культурный ктекстон
Тарыхый жана маданий ktekston
ky - ru
Таяктары
палка
ky - ru
Босого8
Bosogo8
ru - ky
историко-культурный контекст
Тарыхый жана маданий контекстке
ky - ru
Уук
уук I
унина (жердь купола юрты);
ууктун алаканы плоская (нижняя) часть унины;
ууктун учу верхний конец унины;
ууктун билеги наружная сторона низа унины;
ийри талдардан жасалган ж...
ky - ru
Босого таяктары
Порог законодателя
ru - ky
литературная критика
адабий сын...
ru - ky
особенности
өзгөчөлүктөрү
ru - ky
идейно-тематические особенности
идеялык жана тематикалык өзгөчөлүктөрү
ru - ky
русскоязычная проза
Орус тилинде проза
ky - ru
Салынган
стилей
ky - ru
Жерге
1. ряд, строй;
жерге тарт- строиться в ряд (напр. о войске);
Желкайып өзуң бар элең, жети сан кошуун жергеңде фольк.$HNT...
ky - ru
олтургуч
стул, табурет.
...
ky - ru
Отургуч
то же, что олтургуч.
...
ky - ru
Отургучу
сиденье
ky - ru
Устол
жители
ru - ky
научный анализ
илимий талдоо
ky - ru
Турат
состоит из
ru - ky
жанровое своеобразие
жанр оригиналдуулугу
ky - ru
Керебет
то же, что кровать.
...
ky - ru
Керебетим
кровать
ru - ky
Керебетим
Kerebetim
ru - ky
своеобразие
ср.
башкалардан бөлөкчөлүк, башкалардан айырмалуулук, өзүнүн мүнөздүү бөтөнчөлүгү бар болгондук.
...
ky - ru
өмүр баяны
история жизни
ru - ky
Жить без вредных привычек
жаман адаттардан жашай
ky - ru
аркылуу ашкерелейт
Через дисциплину
ky - ru
ал эми белгилүү поэмаларында жаратылыштын кооздугу , аны коргоо, адамдардын ортосундага ынтымак темаларын чагылдырат
Но стихи природы, она будет отражать тематику гармонии между людьми,
ru - ky
Нужно вести здоровый образ жизни
Бул жашоонун сергек мүнөзүн камсыз кылуу зарыл
ru - ky
чагылдырат
chagyldyrat
ky - ru
ал эми белгилүү поэмаларында жаратылыштын кооздугу , аны коргоо, адамдардын ортосундага ынтымак темаларын чагылтат
Но стихи природы, отражающие темы гармонии между людьми, которые защищают его,
ru - ky
Чтобы заботиться о здоровье нужно правильно питаться и заниматься спортом
туура тамактанып, көнүгүү жасап саламаттык сактоо муктаждыгына кам көрүү үчүн
ru - ky
Чтобы заботиться о здоровье нужно правильно питаться заниматься спортом
спорт оюндарын укуктуу тамак саламаттык сактоо муктаждыгына кам көрүү үчүн
ky - ru
чыгармаларында эмне жөнүндө жазат
пишет о том, сочинениях
ru - ky
Чтобы заботиться о здоровье нужно правильно питаться заниматься спортом
спорт оюндарын укуктуу тамак саламаттык сактоо муктаждыгына кам көрүү үчүн
ru - ky
Чтобы заботиться о здоровье нужно правильно питаться
туура тамактануу үчүн саламаттык сактоо муктаждыгына кам көрүү үчүн