Translate.kg translator

Source language: Kyrgyz
Target language: Russian
Translation author:
Date added:

Source text

ат үстүндө кармашуу диаметри 40 метр болгон тегерек аянтчада өткөрүлөт

Translation

Дервиш имеет диаметр 40 метров, круговая платформа, которая состоится на лошади