Translate.kg translator

Source language: Russian
Target language: Kyrgyz
Translation author:
Date added:

Source text

является одним из немногих исследователей, внесшим значительный вклад в развитие надежной базы доказательств и критического анализа кыргызского христианства. Он выделяет три основных логических принципа, лежащих в основе евангельской миссионерской работы в Кыргызстане: «де-русификация христианства», «исламизация культуры Кыргызстана» и «христианизация христианства» (2007: 885).

Translation

Кыргыз жолдоочуларын бекем далилдер базасын жана сын талдоо өнүгүшүнө олуттуу салым кошкон айрым изилдөөчүлөрдүн бири болуп саналат. Анын айтымында, Кыргызстандагы протестант миссионердик иштерди негизги үч негизги логикалык негиздерин аныктайт, "христиан-орусташтыруу де", "Кыргыз Республикасынын маданиятын исламдаштыруу" жана "христиан Христиан" (2007: 885).

Users' suggested translations

Акылы бар билимдин акылы жок кийимдиштеп тандайт
Author:
Anonymous user
Date:
Sept. 4, 2019, 12:46 a.m.
Жануу
Author:
Anonymous user
Date:
Dec. 24, 2017, 1:18 p.m.