Translate.kg translator

Source language: Russian
Target language: Kyrgyz
Translation author:
Date added:

Source text

Информация о количестве рабочих и специалистов, обученных в Учебном центре ОАО «НЭС Кыргызстана» за 2019 год.

Translation

2019 үчүн ААК "NES Кыргызстан" жумушчулардын жана адистердин, окутуу борборунда даярдалган саны жөнүндө маалыматтар.