Translate.kg translator

Source language: Russian
Target language: Kyrgyz
Translation author:
Date added:

Source text

When you tap REPORT, your system error log will be sent along with your report to help us solve the problem.

Translation

сиз билдирейин таптаганда, система ката журналы бизге көйгөйдү чечүүгө жардам берүү жөнүндөгү отчет менен бирге жөнөтүлөт.