Переводчик Translate.kg

кабак

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kavak.

кабак

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кабак I
1. веко; веко с надбровной дугой;
эрди кабагынан сына погов. богатыря узнавай по его глазницам (они придают ему грозный вид);
кабагы чуңкур или кабагы бийик или жар кабак или көр кабак или кабагы карыш с глубокими глазницами (в эпосе - признак грозного богатыря);
жылма кабак веко монгольского типа без резкого уступа от надбровной дуги (глаза сидят неглубоко);
күйкө кабак с веками пустельги (о человеке: веки обычные, брови не нависают и не придают грозного вида);
кабак алдынан кылмыштуу карады он исподлобья виновато смотрел;
2. рытвина, впадина (примерно в рост человека);
жашынарга кабак жок нет впадины, где бы спрятаться;
кабылан Манас баланы кабак жерге багалы фольк. будем (тайно) воспитывать леопарда Манаса-паренька в укромном месте (букв. во впадине);
кабак ач- стать довольным, весёлым, радостным;
кабагы ачылды он повеселел, стал довольным, радостным;
тамагынан бир өпсө, ачылат боз баланын кабагы фольк. если паренёк разок поцелует в шею, он обрадуется;
кара бээни алыңыз, кабагыңызды ачыңыз фольк. получите вороную кобылицу в порадуйте себя;
кызым бир бала төрөгүчө, калыңын төлөп, кабагымды ачканың жок ведь до тех пор, пока дочь моя не родила, ты не порадовал меня уплатой калыма;
кабак ачар
1) шутл. глаз радует (большое блюдо с кушаньем, соотв. русскому "большому куску рот радуется");
2) калым;
"калың" деген эски салтты "кабак ачар" деп тергей коюшат вместо прежнего "калың" (калым) теперь иносказательно говорят "кабак ачар";
"кабак ачарга" уялбастан уй айдап келгениңер кандай? как же вы, не стыдясь, в качестве калыма пригнали корову?
кабагы жарык или кабагы ачык он весел, он в хорошем настроении;
кабагы жабык хмурый, угрюмый;
кабак бүркө- или кабак түй- морщить брови, делать сердитое лицо, хмуриться, насупиться;
кабагы түшүңкү у него настроение неважное; он немного пал духом;
кабагы жаман эмес настроение у него неплохое;
кабак-кашы жаман у неё настроение плохое;
кабагынан кар жаап калыптыр он в мрачном настроении;
кабактан кар жаадыр- смотреть угрюмо, мрачно;
кабагым-кашым дебейт см. каш I;
кабагы салынып см. салын-;
кабагы салыңкы см. салыңкы;
кабак салындыр- см. салындыр-.
кабак II
тыква, тыквянка, горлянка;
аш кабак тыква;
суу кабак тыквянка для воды.

кабак

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кабак (араккана), кабагы, кабакка

кабак

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кабак (көздүн үстү), кабагы, кабакка
кабагы ачылуу
кабагы бүркөлүү
кабагы жарык
кабагы кирдөө
кабагы көтөрүңкү
кабагын бүркөө
кабагын карыш салуу
кабагына кар жааган
кабак ачар
кабак-башы
кабак-кашы
кабак-кашым дебе-
кабак-кашына кароо

кабак

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кабак (коо), кабакка

кабак

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
веко

КАБАК

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАБАК — топоним. Манас жердеген Таластагы Ак-Чийдин бир бурчу. Каныкей, Чыйырды, Семетейди Букарга качырмак болгон Бакай Кабак, Ак-Чий боюндагы Манастан калган жылкылардын ичинен Тайторуну кармап Каныкейлерге алып барат (Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 45). Географиялык реалияда К. — Ак-Чий азыркы Талас шаары турган чөлкөм.

кабак

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
(көздүн кабагы) eyelid ‘айлид

кабак

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Көздүн үстү, көздүн чарасынын үстү. Сергейдин чачтары кабагына түшүп, сеңселе берет (Сыдыкбеков). Кырдач мурун, жар кабак («Эр Табылды»).
¨ Кабагы ачык же кабагы жарык — көңүлү ачык, көңүлү көтөрүңкү, кубанычтуу, жайдары. Балакетиңди алайын, жылдызым, уктап жатса да, кабагы жарык (Сыдыкбеков). Кабагы бүркөө же кабагы салыңкы — капалуу, көңүлү ачык эмес кайгылуу, кейиштүү. Кабак түйүү к. түй. Кабак чытуу к. чыты. Кабак-кашым дебөө — кейибөө, кайгырбоо, кенебөө, убайым тартпоо, капаланбоо. [Даша].. оор жумушту кабагым-кашым дебей аткарат (Сасыкбаев). Канчалык кайгы басса да, Кабагым-кашым дебеген (Бөкөнбаев). Кабак-кашына кароо — мүнөзүнө, кыялына, көңүлүнө кароо. Сиздин кабак-кашыңызга карап эшигиңизде кызмат кылып жүрө албайм (Жантөшев). Жар кабак — кабагы бийик. Жалаяк ооз, жар кабак, Жалдуу Төштүк уулум бар («Эр Төштүк»). Кабагына кар жааган — ачуулуу, сурданган, түнөргөн.
КАБАК II зат. Суунун, сайдын, ойдуң жердин жардуу жээги. Четин, арча, карагайдын куулары, Кабагында каршы-терши сулаган (Калык).
КАБАК III зат. Сабактары чубалып жерге жатып өсүүчү ири мөмөлүү огород өсүмдүгү жана ошол өсүмдүктүн сүйрү же тоголок келген чоң-чоң мөмөсү.
¨ Суу кабак — ичиндеги уруктарын алып таштагандан кийин идиш катарында колдонулуучу бакча өсүмдүгү.

кабак

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. уст.
араккана (арак ичилүүчү жай).

кабак

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kabak
1. göz kapağı:
2. oyuk, çukur: derin dere: 1. kabak
кабак кабак кабак кабак кабак кабак кабак кабак бүркө- кабак бүркөө кабак кабак кабак