Переводчик Translate.kg

кабар

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
message ‘мэсиж

кабар

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Бир окуя, иш ж.б. жөнүндө айтылган же жазылган билдирүү, маалымат. Нурматка Култай ооруп жатат деп кабар бергиле (Абдукаримов). Радионун кабарына караганда келе жаткан жума жаан-чачындуу болот экен (Каимов). Ал жазбаган кабар жоктур (Аалы).
2. Дайын, дарек. Мындан кеткенине бир жыл алты ай болсо да, Алымдан кабар жок (Жантөшев). Алыстан келер коноктун Кабарын укпай күтүнбө (Токтогул).
КАБАР II этиш. Ачуулануу, каардануу, кыжырлануу. Каарданып дүпүлдөп, Кабарып төрөң турганы («Манас»).
КАБАР III этиш. Шишүү. Каканактап, канталап, Кабармактан кабаргын (Үмөталиев). Бети-башы кабарып... онтолоп жатат (Айтматов).

кабар

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кабар I
ар.
весть, известие; сообщение; уведомление;
кабар ал- получить известие; справиться, осведомиться;
кабар бер- известить, уведомить; осведомить, сообщить;
кабарын билдиңерби? вы о нём или об этом получили сведения?
кабарым жок я не знаю; я не осведомлён; мне невдомёк;
кабарыңарда бардыр вы, вероятно, помните;
...кабарынан болуңуз (штамп в эпосе) а теперь послушайте о...;
жата турсун колуңуз, катын аяр Атыла кабарынан болуңуз фольк. пусть войско ваше пребывает спокойно, а вы послушайте о жёнщине-волшебнице Атыле;
аны таштай коюңуз, арстан Алмаң не болду - кабарынан болуңуз фольк. это вы бросьте (пока забудьте), а послушайте, что случйлось с (богатырём) львом Алмой;
кабар-атар весть, весточка;
бей-кабар то же, что бейкабар.
кабар- II
1. вздуваться, вспухать (напр. о водяной мозоли);
кечке кетмен чаап, колум кабарып калды я до вечера работал кетменём и натёр мозоли на руках;
2. перен. злиться;
кабарып ачуусу келди он очень обозлился;
сен эмне кабарасың? ты что из себя выходишь?
кабарбагын! не пузырись!
кабарда- извещать, оповещать; уведомлять; сообщать;
Арчалуу-Мазарда бекинип жаткандыгын кабардады он сообщил о том, что (они) спрятались на Арчалу-Мазаре;
кабардап мылтык аттырган он приказал стрелять из ружья, как бы давая сигнал;
каттаган киши бар бекен, калың кыпчак көп элге кабардап салам айтканга? фольк. есть ли проезжий, чтобы послать (через него) весть и привет многочисленному кыпчакскому племени?

кабар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kabar
haber: duyuru, davetiye, ilân

кабар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
haber.

кабар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kabar.

кабар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кабар (зат а.)
кабар-атар

кабар

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
  • весть
  • извещение (сообщение)
  • информация
  • кабар кабар ал- кабар бер- кабарчы кабары бар кабардан кабардант кабарда кабарчы кабарчыкта кабарыңкы кабарсыз кабарла кабардар кабардаш кабар кабарланбаган көчүрмө кабар ички бою кабар тизмеги кабарланбаган көчүрмө кабар тилкеси кабарга кабардинец кабардинка кабардинский кабардинцы кабаре кабарсыз кабардар кабардант- кабарданыш кабарчы кабарчыкта- кабар кабардан- кабардаш кабарла- кабарлан- кабарлат- кабарман кабарт- кабаруу кабарыңкы кабарыш кабар кабарчы кабарлашуу кабаруу кабар кабар кабардар кабарлаш кабарлашма кабарлуу кабарсыз кабарсыздык кабарт кабарчы кабарт кабар кабар- кабар- кабарга кабардар кабаре кабарла- кабарлан- кабарландыр- кабарландыруу кабарлат- кабарлаш кабарлаш- кабарлоо кабарман кабарсыз кабарсыздык кабарт- кабарт- кабартуу кабаруу кабаруу кабарчы кабарчыкта- кабарчысыз кабарыңкы кабарыңкыраак кабарыш кабарыш- кабарышуу кабарагойя кабарги кабар кабар берүү кабар кат кабардандыруу кабарлама кабарлоо кабарчы