Переводчик Translate.kg

качыр

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Эшек менен жылкыдан бүткөн аргын, үй айбаны. Алты өгүз менен төрт качыр Күчүн берип айдады («Манас»). Ли-Чан эки кара качыр кошкон арабаны короого кийирди (Жантөшев).
КАЧЫР II 1. кач этишинин аркылуу мамилеси.
  1. 2.                  Бет алып чыгуу, атырылып кирүү. Түпөктүү найза булгалап, Тик качырып жөнөдү («Курманбек»). Чолпонбайдын артынан Жолдоштор жоону качырды (Осмонкул).
  2. 3.                  Бет алып жөнөө, бет алуу, умтулуу. Тилин салып акактап, көлөкө жерди качырат (Тоголок Молдо).
  3. 4.                  Жоготуу, колдон чыгарып жиберүү, ажырап калуу. Менин жайым сурасаң, Жок качырып элимден, Суроо салып келемин («Семетей»).
  4. 5.                  Жөнөтүү, жашырын түрдө жөнөтүп жиберүү. Кыз качырган келин.

КАЧЫР III туур. Катуу нерсенин сынганда же бири-бирине катуу өйкөлүшкөндө, козголгондо чыккан дабышы. Эшикти качыр эттире катуу жапты.

качыр

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
качыр I
мул, лошак.
качыр II
звукоподражание скрипу, хрусту;
каалга качыр этти дверь скрипнула;
араба качыр-кучур этет телега скрипит на все лады.
качыр- III
понуд. от кач-
1. дать возможность бежать, упустить;
атын качырып жиберди он упустил свою лошадь; его лошадь убежала;
туйгунун качырды он упустил своего ястреба; его ястреб улетел;
куш качырган немедей туш-туш жакка чапты дейт фольк. он скакал в разные стороны, как будто упустил свою ловчую птицу;
2. случать (животных);
3. нападать, набрасываться;
мени жолборс качырды на меня напал тигр;
качырганы камандай фольк. он нападёт, как вепрь (храбро, яростно);
бычак менен качырды он напал с ножом;
качырып сал- наброситься (напр. на еду);
ат качырбас боз айгыр (о человеке) степенный и миролюбивый; отзывчивый (букв. серый жеребец, который не гонит из своего косяка меринов);
артын качырат или груб. көтүн качырат он прячется (напр. боится открыто сказать).

качыр

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kaçır
katır

качыр

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kaçır.

качыр

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
katır.

качыр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
качыр (зат а.)

качыр

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
качыр: качыр-кучур, ка чыр эт-
качыра качыруу качыр качырткы качыруу качыруучу качырыш- качырат- качыраш- качырла- качыра- качырлат- качыр качыр качыроо, кычыроо качыр качыр качыруу качырыш качыруу качыр качыр- качыр качыра- качырат- качыратуу качыраш качырткы качыруучу качырчу качырыш