Переводчик Translate.kg

када

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
када I
ир.
1. жердь;
2. насест для ловчей птицы;
турумтай конор кадага, тулу боюм садага фольк. кобчик садится на насест, всё существо моё - твоя жертва;
3. ист. кол (орудие казни) или жердь, на которую насаживалась напоказ голова казнённого;
кадага сай- южн. посадить на кол (вид казни);
4. южн. стр. подпорка под матицу.
када II
южн.
то же, что каада.
када- III
1. вонзать, втыкать, вбивать; насаживагь (напр. на кол, на палку);
мык када- вбить гвоздь;
топчу када- пришить пуговицу;
2. тех. клепать;
3. (при игре в ордо, см.) выбивать альчики, наступив левой ногой на круг; южн. выбивать альчики, сидя на корточках;
көз када- вперить взор, пристально смотреть.

када

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
када (бутак)

када

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
када (тирөөч, түркүк) (диал.)

када

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
када (туур) (диал.)

када

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. диал. Тирөөч, түркүк. Көкө кадага сүйөнүп турган эле (Касымбеков).
КАДА II этиш. 1. Бир нерсени илип тагуу, бекитүү. Топчу када. Амандык карыя төрдө бычактын мойнун кадап отурган экен (Убукеев).
2. Саюу, киргизүү, батыра уруу. Канжар кадады.
3. Чүкө атуу, ордо оюнунда кадамакты атуу. Кадамакты кадады.
¨ Көзүн кадоо же көзүн кадап кароо— тиктөө тигиле кароо, көпкө чейин тиктей кароо.
кадактоо кадак кадак кадат кадамдоо кадамда кадам кадамакчы кадамак кадалан кадалануу кадал кадакта када кадамдык башкаруу кадамдуу (баскычтуу) санагыч кадамдай ченөө (же кадамдын санын эсептөөчү курал) кадам көрүнүшү кадам сайын багыт кадат- кадай- кадак кадакта- кадамдаш- кадан- кадамда- кадактат- кадал- кадамдашуу кадамжай кадалан- кадамал када кадам кадама кадамак кадамакчы кадаш- кадам кадамдоо кадам кадалыш кадам када- кадай- кадалыш- када када када кадак кадаксыз кадакта- кадактал- кадактат- кадактатуу кадакташ кадактоо кадал- кадалан- кадалант- кадалантуу кадалануу кадам кадама кадамак кадамакчы кадамакчы кадамал кадамалуу кадамда- кадамдаш- кадамдашуу кадамдоо кадан- каданс кадар кадастр кадат- кадатуу кадачу кадаш кадам шилтөө кадамда (аскер.) кадам кадам кадам када- кадак кадала тикте- кадала тикте- кадала тиктөө кадам ташта-