Переводчик Translate.kg

кайра

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • обратно
 • пере... (напр. переработка)
 • снова
 • кайра

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  again э’гэн

  кайра

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I такт. Кайта, кайрадан, экинчи жолу, дагы. Асан Айсулууга кайра келди (Баялинов). Шамды кайра күйгүзүп койду (Байтемиров). Эс алгыла! Оокаттанып болуп, кайра киребиз (Байтемиров).
  КАЙРА II этиш. 1. Кесүүчү нерселерди курчутуу үчүн кайрак, таш же башка бир катуу нерселерге жануу. Орок, чалгы кайрашып Чөп чабууга киришкен (Тоголок Молдо).
  2. өт. Көкүтүү, эрегиштирүү, араздаштыруу, тукуруу. Манаптар кайрап уруусун, Кутурган иттей кабышкан (Маликов). Балдар Ашымды алдыртан кайрашты (Сыдыкбеков).
  ¨ Тишин кайроо — ачуусу келүү, кыжыры келүү, жек көрүү. Бүгүн бирөөлөр мени «ажы» деп ызаатташса, Шадыбек «кажы» деп тишин кайрады (Аалы).

  кайра

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кайра I
  деепричастие от кайыр- IV
  опять, снова, повторно;
  кайра басылыш переиздание;
  "Каныбек" романынын кайра басылышы переиздание романа "Каныбек";
  кайра туулуш возрождение;
  кайра кароо пересмотр;
  иштөө нормаларын кайра кароо пересмотр норм выработки;
  кайра тарт- пятиться назад, отступать;
  атакеңдин Кумайык аюудан кайра тартпаган фольк. Кумайык (собака) твоего батюшки не пятился назад от медведя (т.е. медведя не боялся);
  алдыңан жоо чыкса, кайра тартып качпа если перед тобой появится враг, ты не отступай и не убегай;
  он беш кайра беттешип, жыгыша албай калышып фольк. пятнадцать раз они схватывались, но не могли победить друг друга;
  төгүлгөн аяк кайра толбойт погов. пролившаяся чаша снова не наполнится (о большой утрате);
  кайра келбес чын жай место, откуда нет возврата; место "вечного успокоения";
  кайра качпа название народной мелодии для комуза.
  кайра- II
  точить, оттачивать;
  чалгы кайра- точить косу;
  көз кайра- посматривать с желанием (напр. о мужчине);
  тиш кайра- см. тиш.

  кайра

  Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
  кайра (кайта)
  кайра даярдоо
  кайра жаралуу
  кайра жүктөө (комп.)
  кайра финансылоо (экон.)
  кайрадан багыттоо барагы (комп.)
  кайрадан сүрөттөө (иск.)

  кайра

  Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
  кайра (курчут-)
  кайра кайра (мис. кайра куруу) кайра аскерлештирүү кайра бирлештирүү кайра жабдуу кайра жанма кайра жанма энергия булактары кайра жаралуу кайра иштетүү кайра иштетүүчү өнөржайы кайра каржылоо кайра кароо кайра келбеттөө кайра куруу кайра менчиктештирүү кайра пайдаланылуучу кайра түзүү кайра улантуу кайрадан кайрадан жүргүзүңүз (МБТ) кайрадан жүргүзүү (МБТ) кайрат кайрат айтуу кайрат кыл кайраттуу кайраттуулук кайра кайра башта- кайра жаса- кайра түз- кайрадан кайрадан топтоо кайрак таш кайра-кайра кайраттуу кайраттуулук кайраттуу кайраш кайраттант кайраттануу кайратсыз кайраттан кайраткер кайра кайрак кайрат кайран кайрадан номерлөө кайра адрестөө кайрадан иретке салуу кайра каржылоо кайра даректөө кайра даректөө кайра жасоо кайра жүктөө кайра жүргүзүү кайра ойнотуу кайра орнотуу кайра түзүү кайрадан сурап алуу кайрадан талап кылуу кайра каржылоо кайра ойнотуу кайра жүктөө кайрадан талап кылуу кайра жасоо кайра даректөө кайра жүргүзүү кайра мурунку калыбына келтирүү кайра чакыртылган сертификат кайра түзүү кайра мурунку калыбына келтирүү кайра орнотуу кайра кайтуу баскычы кайра агуу кайра эсептөө жандандыруусу кайра өзгөртүү кайра-кайра даректи алуу аракети кайракы кайраш- кайраттуулук кайра кайрагач кайрадан кайрак кайрал- кайран кайран- кайрат кайраткер кайраткердик, кайратсыз кайратсыздан- кайратсызданыш- кайраттан- кайраттант- кайраттуу кайраштыр- кайраштыруу кайраштырыш кайра берүү кайра козголуу кайрадан кайрат кайраттуу кайрат кайрат кайратсыз кайратсыздык кайраттан кайраттуу кайраттуулук кайракы кайранда- кайранчы кайраттуу кайра кайра кайрадан кайрак кайрак кайрак кайрал- кайралуу кайран кайран- кайранчы кайрат кайрат- кайраткер кайраткердик кайратман кайратсыз кайратсыздан- кайратсыздык кайраттан- кайраттандыр- кайраттандыруу кайраттант- кайраттантуу кайраттануу кайраттаныш кайраттуулук кайраш кайраштыр- кайраштыруу