Переводчик Translate.kg

кайсала

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Бир нерсени таба албай издөө, жан жагына карануу, кайсактоо. Каптаса башыңды кокус булут, Кайсалап көлөкөнү таба албайсың (Шүкүрбеков).
  1. 2.                  Шашкалактоо, шашкандыктан эмне кыларын билбей калуу. Чернов кайсалап барып кагаз менен каламды алды (Жантөшев). Шамбет кепке кайсалап, кара күчкө борс-борс күлдү (Сыдыкбеков).
  2. 3.                  өт. Кайсоо, жок кылуу. Алыскысын найзалап, Жакыныраак келгенин Ач албарс менен кайсала («Манас»). Албарс кылыч колунда Каршы-терши кайсалап («Манас»).
кайсалаңдаш кайсала- кайсала- кайсалаң кайсалаңда- кайсалаңдат- кайсалаңдатуу кайсалаңдоо кайсалат- кайсалатуу кайсала кайсалат кайсала- кайсалат- кайсалаңда-