Переводчик Translate.kg

кайтар

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Бир нерсени ар түрдүү коркунучтан, кол салуудан ж. б. сактоо, багуу, көздөө, кароо. Советтик чекти кайтарып, Жеңилбес кызыл эл турат (Үмөталиев). Бул атты минип, бүгүндөн нары жылкыны сен кайтар (Жантөшев).
  1. 2.                  Иштелген, жасалган ишти экинчи жолу жасоо, иштөө, кайталоо. Эмнеси болсо да, кайтарып бир айтып көрөйүнчү (Токтогул).
  2. 3.                  Бирөөдөн алган, берген нерсени кайра алуу, берүү. Албаймын деп шакекти Же кайтарып берген жок (Жантөшев).
  3. 4.                  Капа кылуу, көңүлүн калтыруу, шагын сындыруу, кагып коюу. Бербеймин деп айталбай, Атанын көөнүн кайтарбай («Эр Төштүк»). Кереч менен Баалыкан жеңемдин көңүлүн кайтарбагыла (Жантөшев). Сасыкбайдын тайманбаган сөздөрү Барпынын мизин кайтарды (Байтемиров).
  4. 5.                  Кайта артка кетирүү, чегинтүү, күчүн кетирүү, майтаруу. Отряд душмандын үч жолку койгон чабуулун кайтарды.

¨ Кол кайтаруу — жооп кылуу иретинде уруу, чабуу, каршылык көрсөтүү. Кайра кол кайтарууга чама жок (Каралаев). Кол кайтарбаганым менен, каргапшилөөдөн тартынганым жок («Советтик Кыргызстан»). Жооп кайтаруу — жооп берүү, жооп айтуу. Кычан аткан октой шар жооп кайтарды (Бейшеналиев).
кайтара кайтаруу кайтарыл кайтарыш кайтар кайтаруу адреси кайтарым своп-операциялар кайтарым төлөм кайтарымдуулук кайтаруу кайтарым своп -операциялар кайтарым төлөм кайтарымдуулук кайтаруу кайтарым төлөм кайтарым жооп кайтарууга жараган башкарылган касиет кайтарымсыз карыз кайтартыш- кайтарттыр- кайтара кайтаруу кайтар- кайтарт- кайтарыл- кайтарыш кайтаруу кайтарт кайтаруучу кайтар- кайтара кайтарт- кайтартуу кайтаруу кайтаруучу кайтарчу кайтарыл- кайтарылма кайтарылуучу кайтарылчу кайтарым кайтарыш кайтарыш- кайтарышуу кайтарышуучу кайтарышчу кайтарма кайтаруу кайтаруу (МБТ) кайтарылбас кайтарылбас зайым кайтарым кайтарымсыз кайтарымсыз (мис. жардам) кайтар- кайтарып жүр-