Переводчик Translate.kg

КАЙЫ

Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (ky-ky)
жердикти (кездемени, таарды, булгаарыны, кайышты ж. б.) бири-бирине каттап тигүү. Мисалы, кездемени, таарды терс кайып тиксе, булгаарыга ак кайышты беттеп коюу.

кайы

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I этиш. 1. Бир нерсенин чет жагынан кайпып өткөн ийнени үстү жагынан кайтарда алып келип тигүү. Баштыктын оозун эки-үч кайталап шоона менен кайып таштады (Байтемиров).
2. Кайкуу, кайкып кетүү (мис., абада, сууда). Чабалекейлер канаттарын күүлөшүп, зоокалардын бетинде кайып учушат (Баялинов). Бирок топ тийбестен кайып кетти («Ала-Тоо»). Бактектер эки-экиден кубалашып, жер менен кайып учуп уу ичкени барышат (Байтемиров).
КАЙЫ II этиш. Куу, жыныстык жагынан катышуу (төөгө карата).

кайы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кайы (буура иңгенди)
кайык кайыкча кайымайтыш кайың кайып болуу кайыр берүүчүлөр кайыр-садага кайырга муктаждар кайыш кур кайын сиңди кайын эже кайык кайың кайырмак кайырчы кайырлуу кайырчылык кайыштыр кайышуу кайы кайыш кайыт кайырым кайырчы кайырмак кайырма кайыркер кайырдуу кайык кайыкчы кайыл кайым кайын кайында кайындоо кайындуу кайыисаак кайың кайып кайыр кайырма слэш кайырма слэш кайырчылык кайырыл- кайырылыш- кайырым, кайытуу кайы- кайыда кайыт- кайырма кайырмак кайырмалуу кайырт- кайык кайыкта- кайыктыр- кайыл кайышчы кайым кайымдаш- кайын кайында- кайындат- кайындуу кайып кайыр кайырдуу, кайырчы кайың кайыш кайыштыр- кайык кайык кайын эне кайын ага кайын ата кайырмак кайын ини кайын сиңди кайып кайыр кайыр кош кайырчы кайырма кайыр-садага кайырсыз (пайдасыз) кайык кайыкчы кайыкчылык кайын кайындык кайып кайыр кайыш кайышчы кайындат кайынсаак кайырдин кайышчылык кайы- кайы- кайы кайыда кайык кайык кайык кайык кайыксыз кайыкта- кайыктуу кайыктыр- кайыктыруу кайыл кайыл кайым кайым кайым кайым кайымдаш- кайын кайында- кайындат- кайындатуу кайындаш кайындоо кайындуу кайынсаак кайынсы- кайынсын- кайынсынт- кайынсынтуу кайың кайыңдуу кайыңсыз кайып кайыр кайыр кайыр- кайырдуу кайыркер кайырма кайырма кайырмак кайырмаксыз кайырмактуу кайырмалуу кайырмасыз кайырт- кайыртуу кайыруу кайырчы кайырчылык кайыт- кайыт- кайытуу кайытуу кайыш кайыш- кайыш- кайыштыр- кайыштыруу кайышуу кайышчы кайышчылык