Переводчик Translate.kg

кайын

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Аялынын ата-энеси, ага-туугандары, төркүндөрү, эл-журту. Кайындарым карап турган жок. Жактырып көрүп кайныңды, Жакшыдан алгын зайбыңды (Тоголок Молдо).
¨ Кайын ата кайната менен бирдей. Кайын агакайнага менен бирдей. Кайын иникайни менен бирдей. Кайын сиңди — күйөөсүнүн карындашы (аялына карата). Кайын энеси Ажар менен кайын сиңдиси Сакадайга.. бир сыйрадан кийим жасаган (Жантөшев). Кайын эжекайнеже менен бирдей. Кайын энекайнене менен бирдей. Кайын журт — аялынын төркүндөрү, эл-журту.

кайын

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
родственник по мужу или жене (слово это обычно употребляется в связи с другим словом, обозначающим степень родства);
кайын ата тесть; свёкор;
кайын эне тёща; свекровь;
кайын ага старший родственник мужа или жены;
кайын ини (с притяж. аффиксами: кайним, кайниң, кайниси) или кайни
1) шурин, если он по возрасту моложе зятя;
2) всякий младший родственник мужа или жены;
кайын эже старшая сестра мужа или жены;
кайын сиңди младшая сестра мужа по отношению к старшей сестре мужа;
катыны менен урушкан кайнына салам бербейт погов. кто с женой своей поссорился, тот с родственниками её не здоровается;
катын албай, кайын ал погов. бери не жену, а родню (взгляд на брак в старом быту);
кайын көргөн эмедей очень обрадовавшись (будто девица, завидев сватов);
кайнына алып барчудай бережно и любовно (букв. будто к тестю везёт часть калыма).

кайын

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kayın, kayın ini.

кайын

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кайын (каин, кайн эмес),
кайны
кайын ага, кайнага
кайын ата, кайната
кайын журт
кайын ини, кайни
кайын сиңди
кайын эже, кайнеже
кайын эне, кайнене
кайын кайында кайындоо кайындуу кайын кайында- кайындат- кайындуу кайын эне кайын ага кайын ата кайын ини кайын сиңди кайын кайындык кайындат кайынсаак кайын кайында- кайындат- кайындатуу кайындаш кайындоо кайындуу кайынсаак кайынсы- кайынсын- кайынсынт- кайынсынтуу кайын сиңди кайын эже