Переводчик Translate.kg

кала

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кала (акы)

кала

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кала (диал.) (эгин)

кала

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Тегирменге эгинди тарттырганда, салдырганда эгин түрүндө берилүүчү акы. Каласын бербей тартабы Куда сөөк карындаш? (Токтогул).
КАЛА II зат. диал. Эгин. Ынтымагы бар элдин, Калага карды ток болот (Барпы).
КАЛА III этиш. 1. Отунду (мис., тезекти) жагуу үчүн тегерек кылып, биринин үстүнө бирин тизип, күйүүгө ылайыктап коюу. Аял отко тезек жаңыртып калады (Жантөшев). Калоосун тапса — кар күйөт (макал).
2. Тосуу, калкалоо. Эшикке кийиз кала. Чий кала.
КАЛА IV калаа менен бирдей.

кала

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кала I
ир.
1. уст. плата за помол;
капты каласына бердим (из анекдота) мешок я отдал за помол;
2. ист. плата зерном за охрану ороо (см. ороо II);
3. зерновой хлеб;
ынтымагы бар элдин калага карды ток болот фольк. у народа дружного желудок хлебом сыт бывает;
амбарга кала саласың фольк. ты насыплешь зерна в амбар.
кала II
то же, что калаа I.
кала III: кала-була чуть заметный;
абай кылып караса, кала-була жол тапты когда он внимательно посмотрел, то нашёл чуть заметную дорогу.
кала- IV
1. накладывать что-л. в виде круга, одно на другое; складывать кизяк в виде усечённого конуса;
үзүк кала- покрывать юрту үзүк'ом (см.);
туурдук кала- покрывать юрту туурдук'ом (см.);
чий кала- огораживать юрту чием;
эшикке кийиз кала- навесить на дверь войлок;
2. класть, возводить (стену);
3. (точнее от кала-) разводить огонь.
кала кала кала- калаа калаалык калаала- калаалуу калаасыз калаачы калаба калабалуу калабасыз калай калайла- калайлат- калайлатуу калайлоо калайлуу калайман калаймандуу калаймансыз калайык калайыксыз калак калак калакай калакай калакайла- калакта- калактоо калам калама калама каламбур каламин каламиструм каламча калан каланиддер калар калас калат- калач калачу калаппа калао каланнды каландра калабария каламарии каламоихты калан калаа калайык калк калайык-калктын мальтусчул теориясы калай калак каламбурить калай калаа калама каламдаш калан калат калач калак калакай калакта калактоо калайла калайлат калайлоо калайлуу калайык калайман калаба калабалуу кала каламбур калачиком каламбурить каламбурный каландр каланча калач каламдаш калабала- калаалык калат калам калама кала калаа калаалуу калабалуу калай калайла- калайлат- калайман калайча калайык калак калакай калакайла- калакта- калактан- калалуу калас калач калатсыз каламиструм калай калайчы калайчылык калаш калатуу калам калаймандуу