Переводчик Translate.kg

калдакта

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Далдактоо, калдайган көрүнүштө, кыймыл-аракетте болуу, канат шилтөө.
2. Карбаластоо, шашкалактоо, шашып-бушуп жүрүү. Эргештин калдактап шашканын айтпа («Ала-Тоо»). Кызыл нарды карата Көкөтөй барат калдактап («Эр Төштүк»).
калдакта калдакта- калдакта- калдактат- калдактатуу калдакташ