Переводчик Translate.kg

калкы

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Чөкпөстөн суюктуктун үстүндө жүрүү, чөкпөгөн абалда болуу. [Аскар].. Динарга берейин деген гүлдүн бири көбүккө аралаш калкып шарга кетти (Сыдыкбеков). Балыгы сууда чалкыган, Куулары көлдө калкыган (Токтогул).
  1. 2.                  Канатын күүлөбөй, какпай жай каалгып сызуу, учуу. Асмандан жерди акмалап, Бүркүтү калкып бийиктен (Аалы).
  2. 3.                  өт. Өтө жай, билинер-билинбес болуп жылуу. Чыгыш тараптан ай да жайбаракат гана калкып келатат (Абдукаримов).

¨ Илкип-калкуу — өтө жай жүрүү, араң эле аягын кыбыратуу. Мамбеткул илкип-калкып отуруп, Карабектин үйүнүн жанына барды (Каимов).
калкы- калкыма калкып чык- калкылда калкы калкыт калкылдат калкылдоо калкыма жардам калкыма жардам калкыма терезе калкыма терезе калкып чыгуучу терезе баскычы калкыма терезе калкыма куралдар панели калкып чыгуучу терезе баскычы калкыма меню калкып чыгуучу жардам калкыма жардам калкыма жардам калкыма объект калкыма терезе калкыма мамыча диаграммасы калкыма терезе калкылдоону тууралоо технологиясы калкый- калкыгансы- калкы- калкылда- калкылдак калкылдат- калкылдоо калкыма калкыт- калкы- калкыгансы- калкый- калкылда- калкылдак калкылдат- калкылдатуу калкылдаш калкылдоо калкыма калкыт- калкытуу калкыма