Переводчик Translate.kg

камбар

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Өзгөчө касиети бар, мыкты жылкы. Айгыры зоот аргымак Айтылуу тулпар камбардан.
¨ Камбар ата — мифологиялык түшүнүк боюнча: жылкынын түпкү бабасы, колдоочусу.

камбар

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
см. ата I;
жылкынын камбаратасы прекрасный конь, лучший из коней (хороших качеств и приносящий удачу);
тору айгыр - жылкымдын камбаратасы гнедой жеребец - лучший в моих табунах.

камбар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
камбар
Камбар ата

КАМБАР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАМБАР, Камбаркан — эпизоддук кейипкер, Көкчөнүн чоң атасы. Көп учурларда Айдаркандын атасы экени, кан болгондугу гана айтылат: «Камбардын туун аштады, Жүз элүү миң кол алып, Айдаркан жолду баштады» (Сагымбай Орозбаков, 2. 95). Манасты кан көтөргөндөгү эпизоддо гана атын союп бербей койгон небереси Көкчөнү жемелеп, бир тайды аяп кандыкты Манаска алдырып жибердиң, — дейт (Сагымбай Орозбаков, 1. 98, 163, 210, 218, 256, 287; 2. 14, 16, 39, 95).

КАМБАР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАМБАР, Камбарбек — эпизоддук кейипкер. Чаликтин. атасы экендиги гана айтылып өтөт (Сагымбай Орозбаков, 2. 141, 149, 180, 393, 419; 3. 49, 175; 4. 43).

КАМБАР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАМБАР — кырк чоронун бири. Саякбай Каралаевдин варианты боюнча Манас Таласка көчүп келгенден кийин издеп келип Манаска кошулуп чоро болгон. Кийин Чубактын аялын Камбар алгандыктан айрым учурларда Канчоро К-дын уулу делет (Саякбай Каралаев, 1. 195; «Семетей», 1. 164).

камбар камбар камбарсы- камбаркан камбар камбарсы-