Переводчик Translate.kg

камбыл

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. ловкий, расторопный;
карчыга - куштун камбылы фольк. ястреб - самая ловкая из ловчих птиц;
сыртынан жупуну көрүнгөн менен, барып турган камбыл, иштүү хотя на вид он и простоват, но очень расторопный, дельный;
камбылы - болот ок экен фольк. расторопность его - что стрела стальная;
2. запасливый; предусмотрительный;
Жапар камбыл экен, пальто кийип чыгыптыр Джапар оказался предусмотрительным, вышел в пальто.

камбыл

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
камбыл

камбыл

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
запасливый

КАМБЫЛ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАМБЫЛ — топоним. Эпосто өзүнчө кандыкка ээ шаар, кээде өлкө, жер катары да айтылат. Алтайдагы Жакыптын жылкысына тийген калмактарды Манас К-дан талкалап, башчысы Домабилди өлтүрөт. Согушта тирүү калган калмактар К-га кире качып кутулат (Сагымбай Орозбаков, 1. 148), Манасты байлап алып кетүү үчүн келип ажал тапкан он бир дуу-дуунун бири К-дан болот (Сагымбай Орозбаков, 1. 219). Манас казат жарыялап Чоң казатка аттанар алдында сарамжалдуу Каныкей кырк чорого арнап жасап кийгизген чопкуттардын (ок өтпөй турган жоо кийим) «кымбат баа кырмызы» материалы К-дан атайын алынган (Сагымбай Орозбаков, 4.92). КАМПАС — топоним. Нескара менен Манастын урушунда кытай балбаны Даң-даң башкарган калаа катарында эскерилет (Сагымбай Орозбаков, 1. 219).

камбыл

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
сын. Сарамжалдуу, жыйнактуу, эпчил, көбүрөөк кам жей турган. Шопок өзүнө тың, оокатка чыйрак, эмгекке камбыл киши болгон (Бөкөнбаев). Бурма оокатка камбыл, шайыр киши (Бөкөнбаев). Чаң көзүнө толо элек, Чабышка камбыл боло элек («Манас»). Жоого камбыл баатырлары.. кеңешишти («Эр Табылды»).
камбыл камбылдык камбылсын- камбыл камбылдык камбылсын- камбылсынуу камбыл камбылдык камбыл