Переводчик Translate.kg

камты

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Бир нерсени бириктире кармоо. [Сулай эне] Абазды камтый кармап өзүнө тартты (Таштемиров).
  1. 2.                  Ичине алуу. Жанрга канчалык бай болсо, турмуштун ар түрдүү окуяларын ошончолук кеңири камтый алат («Ала-Тоо»).
камты- камтытуу камтыш камтыган камтылган камтыйт камты- камты камтылган нерсе камтылган интервал камтыган көптүк камтылуу белгиси камтылган удаалаштык камтылган программа камтылган область камтылган аудио-клип камтылган берилиштер жадыбалы камтылган видео-клип камтылган доклад камтылган жадыбал камтылган жазуу камтылган меню камтылган меню камтылган сайт камтылган стиль камтылган форма камтылган доклад камтылган жадыбал камтылган берилиштер жадыбалы камтылган жазуу камтылган форма камтылган сайт камтылган меню камтылган стиль камтылган видео-клип камтылган аудио-клип камтылган кабыкча орноткуч камты-