Переводчик Translate.kg

камык

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Ысып, тердеп кетүү. Жолоочулар камыга түштү.. (Сыдыкбеков). Кара тер басып камыгып, Кара бою ымыгып («Манас»). Торгой адырдын ысыгына камыккан эмедей абага бийик көтөрүлдү (Абдукаримов).
2. өт. Капалануу, кайгыруу. Камыкпа, Бектур карыя, Каскактуу найза аларбыз (Турусбеков). Канчалык кайгы тору курчаса да, Камыгып эч бирине селт этпедим (Элебаев).
камык- камыктыр- камыктыруу камык камык- камыктыр-