Переводчик Translate.kg

каң

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Калайдан, тунукеден ж. б. металлдан жасалган идиштердин, буюмдардын тешиктерин каңдаган, беттештирип данакерлеген жери. Чака каңынан чыгыптыр.

каң

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
каң I
место спайки, соединения (в поделках из жести или листового железа);
чака каңынан чыгыптыр ведро разошлось по швам.
каң II
звукоподражание звону (напр. от удара по пустой металлической посуде; ср. каңк);
каң-куң шум, гвалт;
айыл ойгонду, каң-куң табыш чыкты аул проснулся, послышался шум.

каң

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каң (зат а.)

каң

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каң: каң-куң , каң эт-
каңшыла каңкайт каңылда каңтарга каңкаюу каңкор каңтаргалуу каңкорлук каңтарт каңкуу каңшаарла каңкуула каңылдат каңылдоо каңшаар каңтаруу каңкуулат каңкуулоо каңкай каңылжаар каңтарыл каңылтыр каңырсы каңырсыт каңырсуу каңырт каңырык каңырыш каңырышта каңкы каңкыи каңкылда каңкылдат каңкылдоо каңтар каңгырат каңгыроо каңда каңдат каңдоо каңк каңгыра каңгыр каңгы каң каңда- каңылтак каңдат- каңдоо каңтарт- каңгыр- каңгырт- каңтаргалуу каңтарма каңгыра- каңгырат- каң каңгайла- каңгүлү каңгы каңгыл каңгыма каңк каңкай- каңкаңдат- каңкор каңкулу каңкуу каңкуула- каңкуулат- каңкуш каңкы каңкый- каңкылда- каңкылдат- каңтар каңтарга каңтарыл- каңшаар каңшаарда- каңшыла- каңшылат- каңылда- каңылдак каңылжаар каңылтыр каңыр каңыра- каңырсы- каңырсык каңырт каңырык каңгай каңшы- каңдай? каңдайсыз? каңдоочу каңшылат каңшылоо каңкаңда- каңтаргалык каңырак каңырыш каңгыл каңылдоо каңгыма каңгыр- каң каң каңгайла- каңгы каңгы- каңгыр каңгыра- каңгырат- каңгыратуу каңгыраш каңгыроо каңгырт каңда- каңдал- каңдат- каңдатуу каңдачу каңдоо каңдоочу каңк каңкай- каңкайт- каңкайтуу каңкаңда- каңкаңдоо каңкор каңкордук каңкулу каңкуу каңкуула- каңкуулат- каңкуулатуу каңкуулаш каңкуулоо каңкуш каңкы каңкый- каңкыйт- каңкыйтуу каңкылда- каңкылдат- каңкылдатуу каңкылдаш каңкылдоо каңкылуу каңтар каңтар- каңтарга каңтаргала- каңтаргалуу каңтарма каңтарт- каңтартуу каңтаруу каңтары кармоо каңтарыл каңтарыш каңшаар каңшаарла- каңшы- каңшыла- каңшылат- каңшылатуу каңшылаш каңшылоо каңылда- каңылдак каңылдат- каңылдатуу каңылжаар каңылтыр каңылтыр каңыр каңырсуу каңырсы- каңырсык- каңырсыт- каңырт каңырык каңырыш каңырышта- каңда- каңылтыр каңылтыр банка