Переводчик Translate.kg

канат

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
канат I
1. крыло;
темине канат или темир канат пенчук (птенец в том возрасте, когда его тело начинает покрываться пеньками);
ак шумкардын баласы темир канат болуптур фольк. птенцы белого кречета уже стали пенчуками;
узун канат стриж;
ала канат (или алаганат)
1) утка серая;
2) перен. непостоянный, легкомысленный;
ала канат жигитке, калтыңдаган кыз жакшы фольк. для легкомысленного парня хороша игривая девица;
канат жай-
1) раскрыть крылья, распустить крылья;
2) перен. принять широкие размеры (напр. о положительном общественном движении);
2. полотнище кереге;
алты канат ак ордо фольк. белая юрта с кереге в шесть полотнищ;
он эки канат чоң үй огромная юрта в двенадцать полотнищ;
3. оперение (на стреле);
канаты сынып калды он понёс большую утрату (напр. у него умер сын);
канат-куйругун кес- подрезать крылья кому-л.;
канат-куйругум жетилди я достиг довольства (сам здоров и обеспечен, дети поставлены на ноги и т.п.);
канатымдан кайрылдым см. кайрыл-;
ата канат то же, что атаганат.
канат- II
понуд. от кана- IV
окровавить;
тишимди чукуп жатып, канатып алдым я до крови расковырял себе зубы.

Канат

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
аркан

канат

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kanat
kanat

канат

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
I kanat.

канат

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
II kanat.

канат

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
бутак к. канат I.

канат

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
канат (зат а.), канаты,
канатты
канат-бутак
канат буттуулар (зоол.)
канат-куйругу жети лүү
канат-куйрук
канат сымал бакалоор дуулар (зоол.)
канаты кайрылуу
канатына калкалоо
темир канат (зоол.)

канат

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
крыло

канат

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
аркан

канат

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
wing уиң

канат

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Сымдан эшилип жасалган жоон аркан. [Мусабек].. канат жолду кайтарчу болуп алгансыңбы? [деди Андрей] (Сасыкбаев). [Даша].. канат будкасында вагонетка тейлөөчү болуп калган (Сасыкбаев).
КАНАТ I зат. 1. Куштардын жана учуучу жаныбарлардын учууга ылайыкталган мүчөсү. Бадалдан канатын жарк эткизип сагызган учту (Сыдыкбеков). Сүзүп жүргөн эки өрдөк.. мемиреген көлдү канаттары менен чапкылап уча жөнөдү (Сыдыкбеков).
  1. 2.                  Самолёттун жерден көтөрүлүшүнө жана абада учушуна мүмкүндүк бере турган эки капталына орнотулган жалпак бөлүгү.
  2. 3.                  өт. Жардамчы, колдоочу, жөлөк, өбөк, тирек. Кайрылар сенде канат жок, Капаланып күйөмүн (Үсөнбаев). Эр жигит, жакшы болсо алган жарың, Ал сага канат, куйрук, келген багың (Шүкүрбеков).

¨ Каз канаттап же каз канат болуп туруу — жардашып туруу, катар-катар болуп туруу. Каз канаттап турган жортуулчуларды көздөй жөнөдү (Жантөшев). Канат-бутак — жөлөк, тирек, жардамчы, колдоочу, көмөкчү. Ар кимге эле канат-бутак керек эмеспи (Маликов). Темир канат — 1) балапандын канат түтүкчөлөрү пайда болгон учуру; 2) өт. жаш. Темир канат.. кезиңерден бери тарбиялап, эми силерди шумкар кылып учурду («САЖИ»). Темир канат кезимде, партия мени ушул мектепке жиберген эле (Сыдыкбеков). Канат жаюу — кулач жаюу, тароо, жайылуу. Ташкент темир жолчуларынын арасында мындай кыймыл өзгөчө кеңири канат жайды (Абдукаримов).
КАНАТ II кана этишинин аркылуу мамилеси.

Канат

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
аркан

канат

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
канат (абдан жоон аркан; сым аркан);
цепной канат чынжыр канат.
канат канатташ канатташтыр- канаттуу канатуу канатик канат канат канат канатсыз канаттуу канаттуулар канат канат канат- канат- канатсыз канатташ канатташ- канатташуу канаттуу канаттуу канат канаттарды жана жалгашууну камсыздоо канаттуу канаттуу сөздөр канат канатная пила канат канат как- канаттуу канат канатташ канаттуу канат канатный канатоходец