Переводчик Translate.kg

канкор

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
канкор I
кирг.- ир.
кровожадный, жестокий; кровопийца, хищник;
кара сууга кан куйган бир канкорду тууган белем дейт фольк. она, как посмотрю, родила кровожадного, который проливает кровь (букв. который льёт кровь в воду).
канкор II
(обычно смешивается с канкор I, см.)
молодец, храбрый, герой (часто встречающийся эпитет богатыря Манаса; ср. монг. хонгор);
канкор болсоң, шер болсоң, тууганга көздү салыңыз фольк. если ты молодец, если ты богатырь (букв. лев), окажите внимание родичу.

канкор

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kankor
cani, can alıcı, kan içici, katil

канкор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
канкор (кан ичкич; каң кор эмес)

КАНКОР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАНКОР — Манастын кайратмандыгын, эр жүрөктүүлүгүн, казаттарда жеңилбестигин туюндурган баатырдык эпитет. Бул терминдин мааниси абдан кенен. К. моңгол тилинде «хонгор» деп айтылып, сүйкүмдүү, аздек, ажарлуу, даңктуу деген маанилерди билдирет. Калмак тилиндеги «кангор» кыргызча — баатыр. Б. Юнусалиев манасчылар тарабынан К. бурмаланып, «кан ичкич» маанисинде да айтылып калгандыгын белгилеген (Б. Юнусалиев, Тандалган эмгектер, 1985, 441). Моңгол фольклорун изилдөөчү Г. О.Санжеев «Манас» эпосундагы К-ду моңголдун «хонгор» деген сөзүнөн алынгандыгын белгилейт. Академик В. В. Бартольд иран тилинде да «Хункор» деген сөз «төрө» же «башчы» деген мааниде колдонулгандыгын көрсөткөн. К. «кан ичер» деген мүнөздөмө түпкүлүгүндө каймана, ошондой эле түз маанисинде болгон деген көз караш бар. Бул көз караш боюнча адам көп кудайга сыйынган доордо К. кудай деген түшүнүк болушу мүмкүн. Байыркы адам кудай кан менен оокат кылат деп ишенген, кудайга арнап курмандыкка адам, кийинчерээк мал чалган. Эпостун азыркы күндөгү айтымдарында да «кан ичмеси кармады» деген сыпаттама көп учурайт. Кара жини кармаганда эч кимге ээ-жаа бербей, кишини тааныбай калат, кан төкмөйүнчө эсине келбейт. Мунун баары бир кездеги «кан ичер» кудайдын образынын белгилеринин калдыктары. Манас манихей дининин кудайларынын пантеонуна кирген деген көз караш да бар.
С. Алиев

канкор

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I сын. Кан ичер, мыкаачы, ырайымсыз. Канкорлорду жоготуп, Кайраттуу бол, уландар (Тоголок Молдо).
КАНКОР II каңкор менен бирдей.
канкор канкордук канкор канкор канкордук канкорлук канкор