Переводчик Translate.kg

КАП

Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (ky-ky)
«Кара каптын кагынчык, Аңдыгандын жаны чык» (Элдик ооз еки адабияттан). Бул — таар буюму. Мунун жердиги жүндөн болуп, идиштик милдет аткарат. Эндүү курулган өрмөктүн эриши ак менен кара жиптен эле күзүктөлүп, аркак салынган да жөнөкөй согулган. Мындан кара ала кап пайда болгон. Идиш төрт чарчылана бычылып, жээктери кыюуланат. Каптын ооз жагынын эки жагына өрмөктүн эриш жибинин калдыгынан өрүлүп же эшилип жасалган эки кулакчыны тагылат. Мунун бирөөнө чыйрак чыйратылган буугуч жип байланат.
      Каптын чаканын дорбо деп атайт. Ал ат үстүнө өңөрүүгө, атка жая же арта салууга ылайыктуу.
      Буюмдун өтө ичтүүсүн зумбол деп атайт. Ал эгинди төөгө жана башка күч унаага теңдеп жүктөөгө оңтойлошкон.

КАП

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАП — топоним. Кыргыздар калмак кандыктарынан Ала-Тоону бошоткондо, алардын Үрбү, Мунар баш болгон Арсы калдайдын аскерлери менен беттешкен жерлердин бири. «Кап экен ушул коосу деп, Жымырайган жыластын түк билинбейт оозу деп» (Сагымбай Орозбаков, Кол жазмалар фондусу, 576-инв., 540-б.) эпосто ал жер өзүнүн көрүнүшүнө жараша ошондон бери К. аталып калганы айтылат. Географиялык реалияда Кочкор өрөөнүндөгү тоо.

кап

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
I. bag бэг;
bite байт;
sack сэк

кап

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
! II. alas! э’лэс

кап

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Жүндөн, кебезден токулган таар сыяктуу калың материалдан баштык формасында тигилген, эгин жана башка нерселерди салууга ылайыкталган мешок. Элүү кап эгин тийиптир Эрикпей эмгек кылганга (Үсөнбаев). Жүндү сорттоп, капка салып ылгашты (Осмонкул).
  1. 2.                  Кын. Алча моюн ак шамшар, Жулуп алып кабынан («Эр Табылды»). Уруш болгон абыдан, Суурулган кылыч кабынан (Тоголок Молдо).
  2. 3.                  Ичине бир нерсе салууга ылайыкталып жасалган баштыкча, идиш, куту же бир нерсенин сыртын жаап турган бөлүгү, сырты, жапкычы. Китеп кап. Жаздык кап. Аяк кап. Казан кап. Ширеңке кап.

¨ Карынын сөзүн капка салуу — карынын айтканын унутпоо, анын айткандарынан жакшы үлгү алуу. Жүрөгү кабынан чыгуу — жүрөгү болк этүү, корккондо, сүйүнгөндө апкаарып кетүү.
КАП II сырд. Өкүнгөндүктү, кейигендикти билдирүүдө колдонулат. Кап, ..Сабирага бекер айтыптырмын («САЖИ»). Кап, көпкө жүрсө болот эле ! (Шүкүрбеков).
КАП III этиш. 1. Тиштеп алуу (ит жөнүндө).
2. өт. Орон айтуу, катуу тийүү. Карышкырча жулунуп, Капкан ырчы болобу (Токтогул).
¨ Таш кабуу максатына, тилегине жетпей калуу, ойлогону орундалбай калуу. Таалайлуу элге катылган, Ташкапсын анын планы (Тоголок Молдо).

кап

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
saldır, dala (köpek).

кап

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кап I
усиление к словам, начинающимся на ка;
капкара чёрный-чёрный;
капкайдагы бог весть где находящийся; бог весть какой;
капкараңгы тьма-тьмущая; тьма непроглядная;
капкачанкы давний, давнишний.
кап II
ир.
возглас сожаления, удивления, порицания, угрозы;
кап, сени! я ж тебя!; я тебе покажу!, вот я тебе!;
кап, кеткенин карачы! а он ещё как на грех уехал!;
кап, май жок, ун болсо, элден казан сурап келип, нан кылып берет элем! шутл. жаль, что масла нет, (а то) если бы была мука, я попросила бы у кого-нибудь котёл и испекла бы лепёшки;
кап, саа кылбасам! не я буду, если тебя не разделаю!; я вот тебя разделаю!;
кап-кап! ай-ай!; эх, чтоб тебе неладно было!
кап III
1. (ср. зумбал) широкий мешок;
каптагыны катын билет погов. содержимое мешка (т.е. продовольственные запасы) известно жене;
кой кап сев. мешок вместимостью в 6 пудов зерна;
торпок кап сев. мешок вместимостью в 7 пудов зерна;
тай кап сев. мешок вместимостью в 9-10 пудов зерна;
токту кап сев. мешок вместимостью в 3 пуда зерна;
эшек кап сев. длинный мешок;
2. футляр, оболочка, ножны;
чайнек кап мешочек для чайника;
кашык кап мешочек для ложки;
чыны кап или пыяла кап плетёночка для чайных чашек;
аяк кап войлочная сумка, куда складывается посуда;
жең кап нарукавники (для жнецов);
тизе кап ноговицы (наколенники, которые надевают старые люди зимой);
желин кап подвязка на вымени овцы, не позволяющая ягнёнку сосать её;
этек кап тяньш. фартук;
китеп кабы сумка для книг;
ээрдин кабы чепрак;
ширеңкенин кабы спичечная коробка;
өпкө кап чатк. короткая безрукавка;
жүрөктүн кабы анат. сердечная сумка;
жүрөгү кетти кабынан или жүрөгүнөн кап кетти фольк. у него сердце ёкнуло (букв. сердце ушло из своей сумки).
кап IV
кап орто то же, что капорто;
кайнап олтуруп, эттин сорпосу казандын кап ортосуна түштү после долгого кипения мясной бульон выкипел до половины котла.
кап V:
кап тоо то же, что көйкап;
Кап тоонун берки четинде, Кытайдын аркы четинде фольк. по эту сторону горы Кап, по ту сторону Китая;
Кап тоосундай көрүнүп фольк. кажется (громадным), как гора Кап;
Кап тоосундай тургула фольк. стойте непоколебимо (букв. как гора Кап).
кап VI
чуйск.
то же, что капа 1;
кап болуп турам мне душно.
кап VII:
түк-кап см. түк II.
кап- VIII
(деепричастие каап)
хватать, брать руками; хватать ртом, зубами;
ит капты собака укусила;
каба кармап крепко схватив, сцапав;
каба жап- укрыть, покрыть сплошь;
таш кап- остаться ни с чем, не получить желаемого, ошибиться в расчётах, остаться с носом;
этти жеп алгыла, ал келип, таш каап калсын поешьте мяса, пусть он, придя, облизнётся;
жаза каппай не ошибаясь, не давая промаха.

кап

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кап (зат а.), кабы, каппы
кап тешер (чычкан)
кап кулкун сымалдар
(зоол.)

кап

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кап (сырд.)

кап

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
  • мешок
  • чехол
  • капуста капустоуборочный кап кап капа кыл- капалант- капалуу капас капаска кама- капитал капитализм капиталист капиталисттик капитан капкак капкан капкараңгы капта- каптап кет- капуста капчыгай капчык капыстан капюшон капас капкара капкачан капкактат капкалуу капиталдык капшырт капшыр капкакгоо капкакгуу капыстан капыста капыс капылыстан капыр капырай капшыруу капшыт капталдат капталдоо каптат каптоо каптыр капуста капчыгай капчыгайлуу капчык капшап каптал капталда каптал капсалаңдуу капитуляция капта капортоло капрон капсалаң капорто капкачанкы капкачы капканчы капкан капкайдагы капкак капия капка капкайда капитулянт капитализм капиталист капитан капитал капалык капа капалан капилет капачыл капасыз капас капарсыз кап капалуу капалануу капалант капааттуу кападар капля краски каптал жагы каптал кыры каптал бийиктик капиталдын таза агылып чыгышы/агылып кириши капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби капиталдык трансферттер капиталдаш-тырылган пайыздар капитал капиталдын кош леверажы капиталдын шайкештиги капитальные трансферты капитал, уставный капитализирован-ные проценты капитал банка регулятивный капитал капиталдын таза агылып чыгышы /агылып кириши капитал менен операциялар жана финансылык операциялар эсеби капиталдаш -тырылган пайыздар капиталдык трансферттер капиталдын кош леверажы (левериджи ) капиталдын шайкештиги капталдагы панель капталдан жүктөө капитанский капиллярный капрон капроновый капиллярность капать капелла капель капельдинер капелька капельмейстер капельный каперс капилляр капитал капитализация капитализировать капиталист капиталистический капиталовложение капитальный капитан капитель капсула капитулировать капитулянт капитулянтский капитуляция капище капкан капли каплун капля капнуть капор капот капрал каприз капризник капризница капризничать капризный капсюль каптенармус капуста капустница капустный капустоуборочный капут капюшон капельница капалуу капалык капарсыз капас капитуляция капкак капак капкайда капаланыш капал капала капачылык капкан капалат- капала- капалан- капелла каптырга капкайдагы капитуляция капия каптыр- капкак капкакта- капкактуу капа капааттуу кападар капысынан капалант- капалануу капана, капар капилет капиталдык капиталист капиталисттик капитан капитулянт капка капкалдырык капкалуу капкан капканчы капканчылык капкара капкачан каптама капкачанкы капкачы каплет капорто капрон капсалаң капта- капчал каптал капталда- капталдат- капталдуу капталт- капталыш капшы- каптан- каптат- каптатуу каптүркеп каптоо каптуу капуске капуста капча капчач капчыгай капчыгайлуу капчык капчыктуу капчыт капшап капшапта- капшыр- капшырмала- капшыруун капшыт капыл капылет капылыстан капыр капырдык капырчылык капыс, капыскы капыстан капыстык капыя капыяла- капыялаш- капкара капкатуу каприз капсыз каптама капуста капыр кап капас капастуу капилет капилеттен капитал капитализм капиталист капитан капсула суставная капкан капролиты капилляры лимфатические капилляры кап 1 кап 2 (сырд.) кап 3 (тыш) капа болгон капа болуу капа кылуу капаланган капалануу капалуу капчык капилеттен капитал капиталист капитан капкак капкан капкараңгы каптал каптоо капуста кападар капал капала- капот капугиа капричо капылдан капкакта капиталисттик капар капитализм кап капитал капитализм капрал каптамалуу каптешер капылдык капкакка кап кап кап- капа капа капалан- капаландыр- капаландыруу капалант- капалантуу капалануу капаланыш капалуу капалык капар капарсыз капаскана капасыз капат капааттуу капачыл капачылык капачылыраак капелла капельдинер капельмейстер капибаралар капилет капилетсиз капилетинен капилляр капитал капиталдык капитализм капиталист капиталисттик капитан капитель капитулянт капитуляция капка капкайда капкайдагы капкак капкаксыз капкакта- капкактал- капкакталуу капкактат- капкактатуу капкактоо капкактуу капкалуу капкан капканда- капкандуу капкансыз капканчы капканчылык капкасыз капкачан капкачанкы капкачы капорто капортоло- каприччио капролактам капрон капсалаң капсалаңда- капсалаңдат- капсалаңдатуу капсалаңдуу капсалаңсыз капсыз капсюль капта капта каптагай каптаж каптал каптал капталда- капталдат- капталдаш капталдоо капталдуу капталсыз капталт- капталтуу капталыш каптама каптамалуу каптамасыз каптат- каптатуу каптачу капташ каптоо каптоочу каптуу каптыр- каптырга капуста капуциндер капчал капчыгай капчыгайлуу капчыгайсыз капчык капчыксыз капчыктуу капчыктуулук капчыкчандар капшап капшапсыз капшапта- капшаптат- капшаптуу капшы- капшыр- капшырма капшырмала- капшырт- капшыртуу капшыруу капшыт капыз капыл капыл капылдан капыр капырай капырдык капырчылык капыс капыскы капыстан капыстык капысынан капюшон капрал капский капулиды капустница капуцины капюшонники капровые капибара капитан большой капитан малоротый капитан сенегальский кап капа капалануу капалуу капитал капитал айланымы капитал баасы капитал жана каржы операциялар эсеби капитал жүгүртүү убактысы капитал кайтарым капитал кубулмасы капитал оошуусу капитал сурамдуу товарлар капитал сыйымдуу техникалык прогресс капитал сыйымдуулук капиталга кайчылаш инвестициялар капиталдар жана баалуу кагаздар базары капиталдар кыймылынын эсеби капиталдардын жүгүртүлүшү капиталдаштыруу капиталдаштыруу (пайданы салымга айландыруу) капиталдык курулуш капиталдык салым капиталдык салымдар капиталдык чыгымдар эсеби капиталдын агылып кетиши капиталдын агылышы капиталдын агылышынан түшкөн пайда капиталдын агып келиши капиталдын айланымдуулугу капиталдын айланыш убактысы капиталдын айланышы капиталдын жүгүртүлүш убактысы капиталдын интернационалданышы капиталдын нарк түзүлүшү капиталдын өсүшү капиталдын сарпталышы капиталдын тышка чыгарылышы капиталдын шайкештик коэффициенти капитализм капитализмдин мануфактуралык мезгили капиталисттик эмгек келишими капкак капсула капсюль детонатор каптал капталы менен каптама каптиталдын топтолушу каптоо каптооч капча капчыгай капыстан капилляроскопия капитал капитал ссудный капитал торговый капитал-собственность капитализация капитализм капиталистический трудовой контракт капиталовложение капиталовооруженность труда капиталоемкие товары капиталоемкий технический прогресс капиталоемкость капиталоотдача капитального строительства капитальных вложений капли капсулы капсюль-воспламинитель капсюль-детонатор