Переводчик Translate.kg

кар

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
snow сноу

кар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кар (жаады)
кар басуу
кар суусун токтотуу (а. ч.)
кар токтотуу (а. ч.)
кар ченегич (а. ч.)

кар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кар (муктаждык)
кар болуу

кар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кар (дүлөй, керең) (диал.)
кар кыл-

кар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kar
kar

кар

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
снег

кар

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Кыш мезгилинде түшө турган атмосфералык жаан-чачын жана кыш күндөрүндө жер бетин каптап жаткан ушул жаан-чачындын тутаан массасы. Быйыл кыш эрте түшүп, кар калың жаады (Убукеев).
Сары кар — жаз алдында жааган тез эрүүчү кар. Сары кар түшүп, эки күндөй жатты (Сыдыкбеков). Кыламык кар абдан жука, аз түшкөн кар. Ошол түнү кыламык кар жааган (Каимов). Кар баскан (бир кар баскан, эки кар баскан..) — айрым жаныбарлардын жаш эсебин туюндуруу үчүн колдонулат (канча кар баскан болсо, анын жашы да ошончо болууга тийиш). Эки кар баскан ит.
КАР II сын. Кордук тарткан, муктаждык, кордук көргөн. Кар болуу.

кар

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кар I
снег;
кар жаады или кар түштү выпал снег;
сары кар снег, выпавший в горах ранней весной или в конце лета;
казан асып, кар салган, катын алып, үй тиккен кары, жаштан калбасын фольк. пусть не останется никто из живущих своим домом (букв. никто из тех, кто прилаживает котёл, кладя снег, кто женился и поставил юрту - стар и млад);
казан асып, кар салып фольк. исполняя чёрную работу по кухне (букв. прилаживая котёл и кладя в него снег; в горных местах киргизы часто бывали вынуждены вместо воды оттаивать снег);
кызыл кар жааганда когда рак свистнет (букв. когда выпадет красный снег);
кар баскан каких-л. лет (о возрасте самцов некрупных животных: собаки, барана, козла, косули и т.п.; в переносном смысле говорят и о человеке);
эки кар баскан
1) двухлетний;
2) бывалый, хитрый;
алты кар баскан калтар шестилетняя чернобурая лисица;
отуз кар бастың мал менен орошон, курбум Абдылда стих. . тридцать лет подряд жил ты, мой сверстник Абдылда, со скотом (т.е. был пастухом);
кар таштоо бросание записки (в старом быту среди представителей верхушки: при первом снеге другу, знакомому посылалась записка с извещением об этом явлении; вручив записку, посланный должен был убежать; если это ему удавалось, угощение устраивал получивший записку, в противном случае - написавший её).
кар II
ир.
испытывающий унижение, находящийся в пренебрежении, терпящий оскорбления;
кар бол- испытывать унижение, быть в пренебрежении;
өлгүчө эштемеден кар болбоду он до самой смерти не знал нужды и унижения;
кар кыл- унижать, оскорблять;
каары ашкан жан болду, кайран элди кар кылып фольк. он был свиреп сверх меры, унижал он бедный народ.

кар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kar.
карниз кароо 1 кароо 2 кароо кароо кариолимфа кариология каротины каротиноиды карлик карликовость кариоплазма кариотип карапакс кариогамия кариокинез карлыгач кара кара базар (чайкоо) кара жолтой кара көк кара күл (тери) кара мал кара мурч кара ниет кара сөз кара тору карангылык карабаcтан каражат 1 каражат 2 карагат каракчы каралоо карама-каршы карама-каршылык карапайым караруу карама-каршылык каржылоо кардар карек карга каргаша каргыш кары карым-катнаш карын карыш карышкыр карыштоо карыз карикатура кармоо кароол кароол кароолчу каршы каршы (тарап) каршы болуу каршы туруу каршылаш каршылык каршылык көрсөтүү карта картаюу картаюу, улгаюу карточка картошка карикатурист карлук кармаш карнавал карт карта картограф картон картотека карточка каршы кары кары карын карындаш карындаш карындуу карып карыптык карыш карьера каранги карбид карел кардиомия карагатка карт-счет кар кармоо каралоо карышта карызда карчылда кармалат картайт каржай каранды карачкы каргат каралоо карагаттай караандоо караван-сарай кардинальный каретный картавить картофелина кара карагайчы каракаш каралат- карамдуу карандыз карарыңкы караңгылоо каргат- каргышчы, кардуу каркындуу кармаак кармоочу карпаңда- картер карусель карыздуу карчылдаш- карышма карчылык карчыттуу каршыкма карыз карыпсын- карыптык карагатсыз кар кар кар кара кара кара- кара караал караан караанда- караандат- караандаш караандаш- караандоо караандуу караансыз карабайыр карабин каравай караван карагай карагайлуу карагайсыз карагайчы каралчу караган карагандуу карагансы- карагат карагаттай карагаттуу карагым карагыс караж каражат каражатта- каражаттал- каражатташ каражаттоо каражаттуу карай жанд. карай- карайла- карайлат- карайлатуу карайлаш карайлоо карайт- карайтуу карак карак каракта- карактат- карактатуу карактачу каракташ карактоо карактоочу каракөл каракур каракуш каракчы каракчы каракчылык каракчысы каракчысыз карал карал карал карал карала- каралан- каралант- каралантуу каралануу каралат- каралатуу каралачу каралаш каралаш- каралашуу каралдаш каралдуу каралды каралжын каралоочу каралсыз каралуу каралуу каралуу каралуучу каралы каралы каралык карама карамак карамагында карамала- карамалоо караманча карамдуу карамель карамыгуу карамык карамык- карамык карамык карараак каржайтуу каран каран- каранар-карманар карандай карандаш карандыз карантин карантиндөө караныш караң караңгы караңгыла- караңгылан- караңгылат- караңгылаш караңгылоо караңгылык карангычылык карап карапа карапайым карапайымдык карапакс карапта- караптат- караптатуу карапчы карар карар- карарт- карарттыр- карарттыруу карартуу карартыш караруу карарыңкы карасан карасанчы карась карат- карат ювел. карата карыгуу караташ каратма каратуу каратыл- карача карачай карачкы карачу ө. ч карачык караш караш караша карашала- караштуу караштуулук караштыр- караштыруу караштырыш карбалас карбаласта- карбаластат- карбаластатуу карбаластоо карбаластуу карбаластык карбамид каржайыш карбид карбин карбо... карбон кислоталары карбоксил карбоксилдөө карбонарий карбонат карбонил карборунд карботермия карбоциклдүү карбюратор карга карга- карга каргадай карган- каргант- каргантуу карганыш каргат- каргаш каргаша каргашалуу каргашасыз каргоо каргуу каргы каргы- каргыл каргыла- каргылдан- каргылдант- каргылдануу каргылуу каргыма каргыт- каргытуу каргыш каргыш каргыш каргышчыл карда- кардан кардар кардинал кардиналдык кардиограмма кардиограф кардиография кардио... кардиоида кардиология кардоо кардоон кардоончу кардуу кардыгуу кардык- кардыктыр- кардыктыруу карек карексиз каржай каржайт- каржал- каржалаңда- каржалаңдат- каржалаңдатуу каржалаңдаш каржалаңдоо каржалт- каржалтуу каржалуу каржаң каржаңда- каржаңдаш каржаңдоо каржы каржыла- каржылат- каржылатуу каржылоо кариатида кариес карик карикатура карикатуралык карикатурист кариология кариоплазма кариофилдер карк карк каркай- каркайт- каркайтуу каркаңда- каркаңдаш каркаңдоо каркап каркас каркеш каркыбар каркылда- каркылдат- каркылдатуу каркылдаш каркылдоо каркын каркындуу каркыра каркыралуу каркыт- каркытта- каркыттоо карла карлик жылдыздар карсылдак карлыгач карма- кармаак кармаактык кармал- кармала- кармалат- кармалатуу кармалаш кармалоо кармалуу кармалуучу кармалчу кармалыш кармам карман- кармануу карманыш кармат- карматуу кармачу кармаш кармаш- кармаштыр- кармаштыруу кармашуу кармашуучу кармашчу кармоо кармооч кармоочу кармүштөк карнавал карнавалдык карнация арх. карниз кароо кароо кароо кароол кароол кароолдо- кароолдоо кароолдот- кароолдотуу кароолдош кароолкана кароолон- кароолонт- кароолонтуу кароолонуу кароолонуучу кароолончу кароолук кароолчу кароолчулук кароолчусуз кароосуз кароосуздук кароочу каротаж карп карп карпай- карпаңда- карпология карпы- карпый- карс карсак карскан карст карсылда- карсылдат- карсылдатуу карсылдаш карсылдоо карт карт карт карт карта карта картай- картайгандык картайт- картайтуу картайыңкы картаң картаңсы- картаңсынт- картаңсыт- картель картер картечь картина картиналуу картинасыз картограмма картограф картография картографиялык картометрия картон картонаж картотека карточка карточкалуу карточкасыз картошка картоон картриж карттан- карттант- карттануу карттык картуш арх. картык картыкта- картылда- картылдат- картылдатуу картымагыраак картымак картысыз карусель каруу каруу каруула- каруулан- каруулануу каруулаш каруулуу каруусуз карцер карцинобделла карч карч карчыга карчыга карчый- карчылда- карчылдат- карчылдаш карчылдоо карчылык карчыт карчыттуу каршы каршыгуу каршыгыш каршык- каршыкма каршыктыр- каршыктыруу каршыла- каршылат- каршылатуу каршылаш- каршылашуу каршылык каршылыксыз кары кары кары кары кары- карыз карыз-куруз карызда- карыздан- карыздант- карыздантуу карыздануу карыздар карыздуу карызсыз карык- карыктыр- карыктыруу карыла- карылуу карылуу карылык карылык карым карын карындаш карындашсыз карындаштуу карындаштык карындыз карып карыпсын- карыптык карыпчы карыпчылык карыт- карытуу карыш карыш- карышкыр карышкырлуу карышкырлык карышкырсыз карышкырча карышма карышта- карыштат- карыштатуу карышташ карыштыр- карыштыруу карышуу карыя карьера карьеризм карьерист кара кийик карыш кар карпиодес каравала карп зеркальный каравашка карп чешуйчатый карповидные каристовые карповые маринкоподобные карповые расщепобрюхие карповые вши карпоеды каракурт карихиумы карпозубообразные караси карпоидеи каретта настоящая карибу каринарии карнегиелла карнеро каролинка карп голый караси морские карафрактусы кардиналковые кардитиды кардиумы кардиумы настоящие каребара карепрокты каретта ложная каранчо карапузики карапусовые кархародои карцинобделла карпообразные карагуш карадрина каракал каракары каракатицы каранксы каравайки кар кара кара буудай кара желин кара жумуш кара жумушчу кара жыгач кара катмар кара кунас кара күч эмгеги кара моюл кара ниет кара сарык (боор циррозу) кара сөз кара тоңголок кара тору кара тумоо кара чайыр караан карабастан карагай карагай устун карагат каражат каражат бөлүп берүү каражат бөлүштүрүүчү каражаттар каражаттардын тартыштыгы карактоо каракчы каракчылык каралжын карамагына алуу карандаш караңгы караңгылоо карапа карапайым карапакана карасанатай карасанатай аракет караштуу (мисалы: Өкмөткө, же Президентке караштуу) караштуулук карбюраторчу карга кардар кардарлар укугу карек каржы каржы каражаттар (аспаптар) каржылоо каржылык актив каржылык иш каржылык курал каржылык милдеттенме каржылык отчеттуулук каркассыз каркырак кармалуу кармалып туруу кармашуу кармоо кармоо (мис. биринчиликти) кармоочу кароо кароол кароолчу кароосуз карт картаң картаюу картель (ири өнөр жай бирикмеси) картель баасы карточка каршы каршы абал каршы болуу каршы чыгуу каршыаракеттүү каршылык каршылык карыган карыз карыз алышуунун атайын укугу карыз капитал карыз кризиси карыздардын түзүмүн өзгөртүү карызды кечүү карызды төлөөгө кудуреттүүлүк карызкор карызын төлөөгө кудуретсиздик карылык карылык, эмгекке жарамсыздык боюнча камсыздандыруу карым-катнаш карын сезгенүү (гастрит) карын эне карындаш карышкыр карышма карышма жазчу карыя караван караванщик карагач карандаш караул караульный карбюраторщик кардинальный кардиологические болезни карие глаза карман карниз карт-счет карта карта исследования картель картельная цена картина картина (вид) картонирование дел картотека тематики исследований карточка карточка постелажного топографического указателя карточка пофондового топографического указателя карточка регистрации и учета исполнения запроса карточка учета изданий архива карточка учета исследователей и тематики исследований карточка учета работы с учреждением карточка фонда карыз карьера карьерист карасан кар куроо карата каршылаш каршы болуу кара көзүңдөн сенин ай, карган- кар көчкү кара кара- кара буудай кара жолтой кара куурай кара өрүк кара мүртөз кара ниет кара тору кара чаар жылан кара чегиртке кара чыйырчык караан карагай карагат каражат каракта- каракчы каралык каралып жаткан карама-каршы карыз ал- карама-каршы кел- карама-каршылык карама-каршылыктуу карандаш караңгы караңгылат- караңгылоо караңгылык карап чык- карапа карапайым карар(т)- каратыл- каратып ал- каратып алуу караш карбаласта- карга карга- каргаша каргы каргыш кардар кардинал карек каржы каржыла- карикатура карма- кармай калган кез кармал- кармалуу карман- кармап ал- кармап калуу кармап тур- кармоо кароо кароолчу карта картага түшүр- картина картон картотека карточка картөшкө карчыга каршы каршы аракет кыл- каршы аракеттен- каршы бол- каршы кел- каршы кой- каршы чыгуу каршы чык- каршылаш каршылык каршылык көрсөт- каршылык көрсөтүү кары- кары карыган карыз карыздар карызды төлө- карылыгы жеткен карын карындаш карышкыр карьер карьера картины про афоризмы картины про афоризмы карьера карьера каратэ карие глаза карта кармалоо караңгылат кармоо карамыгуу карыя карасан карат кармалаш каракта карышкыр карнавал каралан карактат карындаш карыштат карыштоо карышуу каракташ карактоо кароол кароолдо карып карыптык карыпчылык карылуу карыздоо карыздуу карыздан карыш карьера карусель карын карылык карман кармат каракуш кароо кароолдоо кароолдот кароолон кары карык каршыла каршылаш карыгуу карыз каршылаштыр каршылашуу карьеризм каршылык каршыгуу каршык картотека карточка кармаак кармал каргылдан кармаш кармашуу каршы карчылдат карчылдоо карчыт кардончу карчыга карч карттануу картык картымак каруу каруулуу каруусуз карттан карттант картөшкө картошка картограф картография картон кармала кароолчу кароосуз карп карпаңда карсылдат карс карсак кардоо карсылда карсылдак карсылдоо каргылдант карлыгач карт карта картай картаң картаюу карайлоо картель картина каргылдануу каргыт каргыш карда кардар кардон кардуу кардыгач кардыгуу кардык карла карлуу карек каржайт каржал каржалт каржалуу каржаюу каржы каржыла каржылоо карикатура карикатурист карайт каракур карайлат карк каркай каркайт каркаюу каркылда карк каркылдоо каркыра каркыт каркытта каркыттоо карма карамык каран карандай карандаш карандыз карамала карантин караңгы караңгыла караңгылаи караңгылык карапа карапайым карапайымдык карапта карар карата караш караштуу караштыр карбалас карбаласта карбаластат карбаластоо карамалоо караманча карбонат карайла карга каргадай карган каргаш каргаша каргашалуу каргоо каргуу каргы каралаш каралдуу каралды каралжын каралоочу каралсыз каралуу каралык карама карамагында карамель кара карагат караган каракчы карала караганда карал каракчылык карагым каражат каражатта каражаттал каражаттоо каражаттуу карай карагайлуу карагайчы карагай караван карабайыр караансыз караандат караандаш караан караанда кара кар картинка каршы жаткан катет карама-каршысынан далилдөө карама-каршы эместик проблемасы карама-каршы эмес теория карама-каршы чоңдуктар карама-каршы түшүнүктөр карама-каршы теорема карама-каршы мааниси карама-каршы жаткан жак карама-каршы жаткан бурч карама-каршы болгон мисал карама-каршы белги карама-каршы амал карттардын эквайринги карттар эквайери карызгерлердин отчет берүүсистемасы карызды кайра каржылоо карызды кайра өзгөртүп түзүү/ реструктуризация-лоо debt карызды тейлөө карызды кечүү карызды кабыл алуу/өткөрүп берүү/которуу карызды кайра тариздөө карттарды пайдалануу менен эл аралык төлөм системасы карт пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы карызды тейлөөкоэффициенти карыз конверсиясы карт-чек карыздык каражаттар карыз алуучу карыздык инструмент карыздык баалуу кагаздар карызды төлөө күнү карта рисков карт-чек карап чыгуу карап чыгуу журналы кармоо ыкмасы карта карта окуу түзмөгү картада көрсөтүү картаны текшерүү коду карта платежа карта подтверждения платежа карта предоплаты карттар эквайери карттардын эквайринги карызгерлердин отчет берүүсистемасы карызды кайра каржылоо карызды кайра өзгөртүп түзүү / реструктуризация -лоо debt карызды кечүү (эсептен алып салуу ) карызды кабыл алуу /өткөрүп берүү /которуу карызды кайра тариздөө (түзүмүн карап чыгуу ) карызды тейлөө карттарды пайдалануу менен эл аралык төлөм системасы карт пайдаланылуучу локалдык төлөм системасы карызды тейлөөкоэффициенти карыз конверсиясы карт -чек карыз алуучу карыздык каражаттар карыздык баалуу кагаздар карыздык инструмент (инструменттер ) карызды төлөө күнү карап чыгуу журналы кардар эсептөөсү карап чыгуу белгиси карта кардар диалог кутучасы кармоо ыкмасы кардар жандандыруу тизмеги кара шрифт карап чыгуу кармоо карартуу кармалып турууну кайталоо картага түшүрүлгөн аралык картанын тууралыгын текшерүү коду картанын текшерүү коду караан натыйжасы карта окуу түзмөгү картада көрсөтүү кардарлар үчүн microsoft'тун лицензия шарттары кардар кызматы кардарды колдоо кардардык объект модели кармап сактоо китепканасы кардар жандырылган сөздүк кардар иш-аракети кардар жетки эрежеси карта жана доска каржы карап чыгуу кардар алака байланышын башкаруу системи карталар карий картёжный карнавальный караванный каракалпак картофель каракалпаки каракалпакский кары картонка картонный каракалпачка карандаш картофелехранилище кардинальский карагач караемость картофелеуборочный картофелекопатель кара кара-курт карабин карабкаться каравай караван карачаевцы карачки каракатица караковый каракулеводство каракулевый каракули каракуль каракульский каракульча карамель карандашный карантин карантинный карапуз карась карат каратель карательный карать караул кардиограмма кардиограф караулить караульный карминный карбид карбидный карболка карболовый карбонарий картофелепосадочный карбонат карборунд карбункул карбюратор карбюрация карбюрировать карга карда кардан карданный кардинал кардит картонажный карнавал каре карелка карелы карельский карета картофелесажалка каретка карикатура карикатурист карикатурный каркас каркать каркнуть карлик карликовый карлица карман карманник карманный кармашек кармин карниз каротель карп карта картавость картавый картелирование картелировать картель картечь картина картинка картинный картограф картографировать картографический картография картон картонаж картотека картофелеводство картофельный карточка карточный картошка картуз картёжник карусель карусельный карцер карьер карьера карьеризм карьерист карьеристский каралсыз карыпчын каршыктыр- кароочу караштыруу каржалаңда- карбалас каркеш караныш- карсаң карскан каралы каржыла- карасур карсылда- караансыз карабай карзиңке каргөш каранды карандай каргыт- кармооч кар караал караан караанда- караандан- карагыс караандат- караандаш караандуу карабайыр карабоз караван карагай карагайлуу караган карагандуу карагансы- карагат карагашка карагер карагунас караж каражат каражатта- каражаттал- карикатура кармама карала карай карайла- каралаш карайлат- карайт- карак каракас каракта- каракур каралкы каралоо каралоочу каракчы каракчылык карал кармалуу караламан каралан- каралдаш каралдуу каралды каралжын каралуу карандылык каралык карам карама карамак каргаша карамала- караманча карамачы карамүртөз карпай- каратуу карамык каржилик каран караниет карап карапа карапайым карапайымдык карапта- караптат- караң каратма караңгы караңгыла- карар карарт- карасан карасана- карасанатай карасанатайлык карасанчы карат- карата каратал каратаман каратыл- караңгүн карпы- караңгылан- караңгылат- караңгылаш- караңгылык караңгычылык карача карачкы карачык караш каргашалуу караш- караша карашала- караштуу караштыр- карбаласта- карбаластык карпыл- каршыла- каржалт- карга карган каргант- каргы каргыл каргыла- каргылдан- каргылуу каргыма каргымак каржы каргыш карда- кардал кардар кардоон кардоончу кардыгач кардыгуу карсылдак каркыт кардык карек каркыбар карөзгөй карж каржай- каржайт- каржал- каршылаштык карк каркай- каркайт- карсылдат- каркап каркаңда- каркылда- каркылдат- каркын каркыра каркырак каршылашуу каркыралуу картаюу карыздакор каркытта- каркыттан- каркыттоо карлыгач карма- кармак кармал- кармала- кармалат- кармалаш кармалаш- кармалыш- картык картыкта- кароо карман- кармануу карманыш- кармат- карматтыр- карматуу карыктыруу кармаш кармаштыр- кармүштөк кармоо кармоок кароол кароолдо- кароолдот- кароолкана кароолонуу кароолук кароолчу кароосуз кароосуздук карп карс картаңсы-, карсак карсылдаш карт картылда- карта каршылаш карыл- картай- картайт- картайыңкы картаң картаңда- картаңсынт- картөшкө картөшкөчү картина картон картотека карточка карттан- карттык картылдат- картымак каршы карыла- каруу каруула- каруулан- карызга каруулаш- каруулуу карч карча- карчалыш- карчыга карчый- карызда- карылт- карчыт каршык- карыпчы, каршылык кары карыздан- карыздар карык карык- карыктыр- карылтыш карыпчылык карылуу карылык карылыктуу карым карымбай карымчыла- карын карындаш карындыз карып карысын- карысынт- карыт- карыш карышкыр карышта- карыштат- карыштыр- карыя кар кара кара карала каралык карамель карантин карар каратэ караңгылык карбюратор карга карга каргаша каргыш каргыш айт каргыштуу кардинал кардиограмма кардиолог кардиология кардуу карикатура карантин картечь карылар үйү карым-катыш