Переводчик Translate.kg

карай

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
карай I
южн.
то же, что кара I 1;
карай көз чёрный глаз; черноглазая, черноокая, черноглазый, черноокий;
карай көз деп, көп ырлап, дувана болдум быйыл жыл фольк. воспевая черноокую, в этом году стал я помешанным;
карайлар чэчиң жарашкан фольк. хороши твои чёрные волосы;
карай куш то же, что кара куш (см. куш I 3).
карай- II
то же, что карар- II 1, 2;
дини карайып алыптыр его всё раздражает, он на всё и на всех фыркает; его ничем не убедишь;
көөнү карайды у него в мыслях дурное;
жаны карайды см. жан II;
каш карайганда см. каш I.

карай

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I жанд. Көздөй, карата. Колду баштап, Мендирман жоону карай жөнөдү (Жантөшев).
КАРАЙ II этиш. 1. Кара болуу, кара түскө айлануу, караруу. Жаткан жеринин кары эрип, Карайып, кургап да калат (Шүкүрбеков).
  1. 2.                  Кара болуп көрүнүү, карарып дүмпүйүп, калың болуп көрүнүү. Карайган дарак чарбагым, Карааның көрбөй зарылдым (Токтогул).
  2. 3.                  өт. Абдан ачуусу келүү, кыжыры кайноо. Карайды жаныч ушундай, Каныма тоюп жутса да (Токтогул).

¨ Каш караюу күүгүм кирип, көз байлануу, караңгы түшүү. Каш карайгыча [Бектендикинен] эл аягы үзүлгөн жок (Байтемиров). Өзөгү караюу — абдан ачка болуу, кургагы ачуу.
карай карайла- карайлат- карайт- карай жанд. карай- карайла- карайлат- карайлатуу карайлаш карайлоо карайт- карайтуу карайлоо карайт карайлат карайла карай