Переводчик Translate.kg

карк

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
карк (сын а.)
карк бол-

карк

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
карк : карк-карк, карк
эт-

карк

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
1 сын. 1. Таза, нукура, бүт. Казына оозун ачпайбы, Карк алтыным чачпайбы (Токтогул). Кара башың карк алтын, Хан Курманбек аманбы («Курманбек»).
2. Абдан, мыкты, өтө; жык, мол. Алтымыш сарай карк толгон («Манас»). Капчыгай карк толду, Канча түрдүү кол болду («Манас»). Быйыл малчылар аң этине карк болушту (Убукеев).
КАРК II: карк-карк туур. Каз, карга, каркыра сыяктуу куштардын чыгарган дабышын туурап айтууда колдонулат. Асманда карк-карк этет каркыралар (Осмонов).

карк

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
.ЫЛДАТ каркылда этишинин аркылуу мамилеси.

карк

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
карк I
ар.
обилие;
этке карк болдук у нас мясо в изобилии;
карк тойдум я наелся до отвала;
карк дөөлөткө баткан он утопает в роскоши, его богатства неисчислимы.
карк II
сплошь, сплошной; без примеси;
эл жайлоого карк чыкканда когда весь народ сплошь выехал на летовки;
карк алтын чистое золото; из чистого золота;
күчү карк толгон он физически созрел, он достиг полной физической силы;
карк токтолгон катын женщина средних лет (после этого возраста она уже кемпир старуха).
карк III
карк алдыман (или каргалдыман) жыгылдым я упал ниц;
карк алдыман чыкты он появился прямо предо мной.
карк IV
звукоподражание громкому и грубому выкрику;
Байжакып анда барк этип, ачууланып карк этип фольк. Байджакып тут обозлился, крикнул, гаркнул.
карк V:
карк-карк звукоподражание курлыканью;
асманда карк-карк этип каркыралар стих. в небе курлыкают журавли;
карк-карк күлүп громко и отрывисто захохотав;
карк-курк сев. овцы и волки (детская игра: вереница детей держится за подол "матери", "волк" нападает, стараясь оторвать по одному, "мать" защищает).
карк карк каркай- каркайт- каркайтуу каркаңда- каркаңдаш каркаңдоо каркап каркас каркеш каркыбар каркылда- каркылдат- каркылдатуу каркылдаш каркылдоо каркын каркындуу каркыра каркыралуу каркыт- каркытта- каркыттоо каркассыз каркырак карк каркай каркайт каркаюу каркылда карк каркылдоо каркыра каркыт каркытта каркыттоо каркас каркать каркнуть каркеш каркыт каркыбар карк каркай- каркайт- каркап каркаңда- каркылда- каркылдат- каркын каркыра каркырак каркыралуу каркытта- каркыттан- каркыттоо каркындуу