Переводчик Translate.kg

карлыгач

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Чабалекей сыяктуу ылдам учуучу канаттуу. Чабалекей, карлыгач Учуп жүрөт зыпылдап (Тоголок Молдо).

карлыгач

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
то же, что кардыгач;
чабилекей, карлыгач учуп жүрөт зыпылдап стих. ласточки и стрижи летают стремительно;
карлыгач менен бир тууган чабилекей чулдурап стих. кровная родственница стрижа, ласточка, щебечет.

карлыгач

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
karlıgaç
kırlangıç

карлыгач

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
карлыгач (кардыгач эмес),
карлыгачты

КАРЛЫГАЧ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАРЛЫГАЧ — эпизоддук кейипкер. Бокмурундун карындашы. Валиханов жазып алган эпизоддо Бокмурун жайма Көкүл жаш Айдарды эл чакырууга жиберип жатып кааласаң карындашым К-тын Кайынбоз атын минип бар дейт (Валиханов жазып алган эпизод, «Ала-Тоо», 1979, № 7, 76-б.). К. — адатта түрк тилдеринде сүйлөгөн элдердин эпосторунда башкы баатырдын карындашы катары кезигүүчү салттык кейипкер. «Манас» эпосунун башка варианттарында К. Манастын карындашы, к. Карлыгач.

КАРЛЫГАЧ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КАРЛЫГАЧ, Кардыгач — кейипкер, Манастын карындашы. Эпостун белгилүү вариант тарынын көбүндө айтылат. -К. — түрк-моңгол элдеринин эпосторунда кездешүүчү салттык кейипкер. Баатыр башкы каармандын К. аттуу карындашынын болушу да туруктуу салттык мотив. Мисалы, Табылдынын («Эр Табылды»), Алпамыштын («Алпамыш») карындаштарынын ысымдары да ушундай аталат.
Саякбай Каралаевдин варианты нда К. «найза сунуп топ бузган» баатыр катары сүрөттөлөт («Эпсиз энең Чыйырды Уулдан бирди шер тууган, Кыздан бирди шер тууган» — Саякбай Каралаев, «Семетей», 1. 262). Бакай Семетейге айткан К. жөнүндөгү баянда кытайлар менен болгон согушта Коңурбай баштаган кытай баатырлары К-ка алдары жетпей койгону айтылат:
Каарына бу кыздын
Калайык чыдап турбаган.
Кан Коңурбай баш болуп,
Чымачындын, Бээжиндин
Чын кандары ыйлаган (Саякбай Каралаев, «Семетей, 1. 262).

Ошол согушта минген атын Каражой атып салгандан кийин гана жөө калган К. кытайларга колго түшүп калат. Манас келип, карындашын кытайлардан тартып алып, жердин түбү Желпиништи жердеген Жарманаска күйөөгө берет. Таласка адеп келишинде Семетей К-ка жолугат. Манастын өлгөнүн, Абыке, Көбөштүр Каныкейге көрсөткөн кордугун Ба кайдан угуп, барып баарын өлтүрөм дегенине Семетей көнбөйт. Семетей Букарга кайра кет кенче «алты арам» мерт кылып коёбу деп сыртынан багып жүрөт.

карлыгач карлыгач карлыгач карлыгач