Переводчик Translate.kg

карма

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Кол менен бир нерсени тутуу. Колума комуз кармадым, Козголуп элге жардадым (Тоголок Молдо). Колунан кыса кармап, алкыш айттым (Осмонкул). Курч калем колго кармадың, Ыр жазуудан талбадың (Осмонкул).
  1. 2.                  Токтотуу. Абийир бул олтурушта Ашык сөз сүйлөбөй, өзүн кармай билди (Таштемиров).
  2. 3.                  Чыгарып жибербөө, белгилүү бир жерде токтотуп туруу. Уулдарды [согушка] узатыш үчүн ар бир колхоз.. аттарды сарайга кармап.. күтүп калышты (Сыдыкбеков).
  3. 4.                  Эсте тутуу, унутпоо, көңүлгө сактоо. Эне ордуна көрүнсөм, Балам, бул сөзүмдү кармагын (Токтогул).
  4. 5.                  Кийим-кечени кооздоо үчүн бир нерсени жабыштырып, кыюулап тигүү. Көрпө кармаган ак тон. Кундуз кармады. Баркыт кармады.
  5. 6.                  өт. Башкаруу, бийлөө. Кармаган шаары Бакбурдун, Кыйласын билем ал журттун («Манас»).
кармалоо кармалаш карман кармат кармаак кармал кармаш кармашуу кармала карма кармалып турууну кайталоо кармап сактоо китепканасы карман карманник карманный кармашек кармама кармалуу карма- кармак кармал- кармала- кармалат- кармалаш кармалаш- кармалыш- карман- кармануу карманыш- кармат- карматтыр- карматуу кармаш кармаштыр- кармаш кармалат кармаак карма- кармаак кармаактык кармал- кармала- кармалат- кармалатуу кармалаш кармалоо кармалуу кармалуучу кармалчу кармалыш кармам карман- кармануу карманыш кармат- карматуу кармачу кармаш кармаш- кармаштыр- кармаштыруу кармашуу кармашуучу кармашчу кармалуу кармалып туруу кармашуу карман карма- кармай калган кез кармал- кармалуу карман- кармап ал- кармап калуу кармап тур-