Переводчик Translate.kg

карта

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
harita.

карта

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
карта (атлас)

карта

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
карта (жоон ичеги)

карта

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
карт

карта

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
(географиялык ж.б.) map мэп;
(оюн) card каад

карта

Словарь компьютерных терминов от Майкрософтта (ru-ky)
карта

карта

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Жылкынын майлуу жоон ичегиси. Семиз тай союлуп, казанга казы менен карта толтура салынган (Жантөшев).
КАРТА II зат. 1. Жер бетинин кагазга түшүрүлгөн чиймеси. География картасы. Жер шарынын картасы. Колхоз жеринин картасын кагаз бетине түшүргүлө (Сыдыкбеков).
  1. 2.                  Ойноого арналып жасалган, төрт топко бөлүнгөн, ар түрлүү белгилери, сүрөттөрү бар кагаздар.
  2. 3.                  Тийиштүү суроолорго жооп кылып толтурууга даярдаган, графалары бар бланк, барак. Технологиялык карта.

карта

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
карта

Карта

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
карта

карта

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
card (noun)
A plastic (credit card–sized or smaller) device with an embedded microprocessor and a small amount of storage that is used, with an access code, to enable certificate-based authentication. Smart cards securely store certificates, public and private keys, passwords, and other types of personal information.

карта

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
ж.
1. карта;
физическая карта СССР СССРдин физикалык картасы;
политическая карта Европы Европанын саясий картасы;
2. (игральная) карта;
карта бита разг. ойлогон ой, тилеген тилек ташка тийип, ордунан чыкпай калды;
раскрыть свои карты өз оюн, сырын билдирүү;
ставить на карту тобокел кылуу, тобокелге салуу.

карта

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
карта I
прямая кишка лошади (считается лакомым блюдом);
көтөн карта часть прямой кишки, которая ближе к заднему проходу;
казы менен картаны, тең бөлдүрүп, жегизип фольк. брюшной жир и прямую кишку он поровну делил и кормил (их);
ак боз бээни чалды эми, кырк кулактуу казанга казы-карта салды эми фольк. вот зарезал он белую кобылу, вот в огромный (букв. о сорока ушках) котёл он положил колбасу и карта;
аттардын картасы толду лошади вошли в тело, откормились;
аттардын картасын толтуруп алалык давай-ка откормим коней;
бээ карта тяньш. этн. название кушанья (тонкие плоские галушки, варённые в мясном бульоне).
карта II
1. карта географическая;
2. карта игральная;
карта бөл- сдавать карты;
беш карта игра в подкидного дурака;
карта чыгаргандын анеси менен жаткан шутл. он спал с матерью изобретателя карт (об искусном игроке);
карта ач- гадать, ворожить на картах.

карта

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
karta
harita
карта картайт картавить карта карта картай- картайгандык картайт- картайтуу картайыңкы картаң картаңсы- картаңсынт- картаңсыт- картаң картаюу карта карта исследования карта картага түшүр- карта карта картай картаң картаюу карта рисков карта карта окуу түзмөгү картада көрсөтүү картаны текшерүү коду карта платежа карта подтверждения платежа карта предоплаты карта картага түшүрүлгөн аралык картанын тууралыгын текшерүү коду картанын текшерүү коду карта окуу түзмөгү картада көрсөтүү карта жана доска карталар карта картавость картавый картаюу картаңсы-, карта картай- картайт- картайыңкы картаң картаңда- картаңсынт- карта картаюу картаюу, улгаюу