Переводчик Translate.kg

кары

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Колдун чыканактан ийинге чейинки бөлүгү Чоконун уулу Алымга көзүн кысып койду да, Дарыпханды карыдан чымчып алды (Жантөшев). Карыга найза илинген, Кадимден баатыр эл элек (Бөкөнбаев).
КАРЫ II зат. Үйдүн үстүнө коё турган устун.
КАРЫ III зат. дин. Куранды мыкты окуган, жат окуган адам.
КАРЫ IV сын. Картаң, карт. Кары киши. Кары да бол, жаш да бол, Кадырлашкын тирүүңдө (Токтогул).
КАРЫ V этиш. 1. Картаюу, улгаюу, жашап калуу. Карыдым деп турбастан, Дагы нуска жазамын (Тоголок Молдо).
  1. 2.                  өт. Эскирүү. Чай карып калды.

кары

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
karı
yaşlı, ihtiyar

кары

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кары I
1. верхняя часть руки (от локтя до плеча), плечо;
карысы казык, башы токмок болуп см. каруу 1;
кары жилик (в произношении каржилик) плечевая кость;
карыдагы сыр найза, кармай салып оң колго фольк. пику гладкую, что на локте (левой) руки, он схватил в правую руку;
карысынан оң колу жерге түшүп калганы фольк. правая рука его по локоть упала на землю;
2. половина маховой сажени, около одного метра (мера длины: от середины груди до конца пальцев вытянутой руки);
ыштаны жоктун түшүнө бир кары бөз кирет погов. у кого исподних нет, тому полсажени бязи снится.
кары II
старик, старуха; старец; старый (о человеке, животном, растении; ср. эски);
журт (или калк) карысы (иногда кары) народный старейшина (пожилой и уважаемый человек, знающий ңародные обычаи);
карысы жоктун ырысы жок погов. у кого старых нет, у того и счастья нет (о тех, кто не чтит своих стариков);
кары чынар старый чинар, старый платан;
кары-картаң или кары-куртаң старые люди; старики и старухи;
кары-куру старые и дряхлые;
кары-куру бээлер старые и дряхлые кобылицы.
кары III
ир.
1. матица (строительная);
2. часть капкана, придерживающая его дуги.
кары IV
ар. рел.
чтец корана.
кары- V
(прич. прош. вр. карыган и карган)
стареть (о человеке, животном, растении; ср. эскир-);
алганың менен кары пожелание новобрачным состарься вместе с тем, на ком (ты) женился;
карыганда на старости лет;
карыганда жан таттуу погов. когда постареешь, душа (жизнь) сладка (чувствуется её конец);
карыганда, ким болсо, көркөмү жок бакадай стих. кто бы то ни был, если состарится, то некрасив, подобен лягушке;
чай карып калды чай перепрел;
колум карып калыптыр у меня руки сморщились (от стирки белья и т.п.);
сапар карыдыбы? или сапар качан карыйт? когда в обратный путь?
сапар карыбайт, күнчүлүктү саатына басат в обратный путь ему ещё рано, он в час пройдёт дневной путь;
сапарым карып келатат
1) мне пора в обратный путь;
2) моим костям пора уж на покой.

кары

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
karı
hafız, kur'ân okuyan

кары

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
I karı, yaşlı.

кары

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
II karı , yaşlan.

кары

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кары (кол)
кары жилик

кары

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кары (карыган)
кары-жаш
кары-картаң
кары-куру

кары

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кары (дин.) (куранды жат таган)

кары

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кары (устун)

кары

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
II. old оулд
карыя карышкыр карындаш карыштат карыштоо карышуу карып карыптык карыпчылык карылуу карыздоо карыздуу карыздан карыш карын карылык кары карык карыгуу карыз карызгерлердин отчет берүүсистемасы карызды кайра каржылоо карызды кайра өзгөртүп түзүү/ реструктуризация-лоо debt карызды тейлөө карызды кечүү карызды кабыл алуу/өткөрүп берүү/которуу карызды кайра тариздөө карызды тейлөөкоэффициенти карыз конверсиясы карыздык каражаттар карыз алуучу карыздык инструмент карыздык баалуу кагаздар карызды төлөө күнү карызгерлердин отчет берүүсистемасы карызды кайра каржылоо карызды кайра өзгөртүп түзүү / реструктуризация -лоо debt карызды кечүү (эсептен алып салуу ) карызды кабыл алуу /өткөрүп берүү /которуу карызды кайра тариздөө (түзүмүн карап чыгуу ) карызды тейлөө карызды тейлөөкоэффициенти карыз конверсиясы карыз алуучу карыздык каражаттар карыздык баалуу кагаздар карыздык инструмент (инструменттер ) карызды төлөө күнү кары карыпчын карыздакор карыктыруу карыл- карыла- карызга карызда- карылт- карыпчы, кары карыздан- карыздар карык карык- карыктыр- карылтыш карыпчылык карылуу карылык карылыктуу карым карымбай карымчыла- карын карындаш карындыз карып карысын- карысынт- карыт- карыш карышкыр карышта- карыштат- карыштыр- карыя карылар үйү карым-катыш кары карым-катнаш карын карыш карышкыр карыштоо карыз кары кары карын карындаш карындаш карындуу карып карыптык карыш карышта карызда карыздуу карышма карыз карыпсын- карыптык карыгуу кары кары кары кары кары- карыз карыз-куруз карызда- карыздан- карыздант- карыздантуу карыздануу карыздар карыздуу карызсыз карык- карыктыр- карыктыруу карыла- карылуу карылуу карылык карылык карым карын карындаш карындашсыз карындаштуу карындаштык карындыз карып карыпсын- карыптык карыпчы карыпчылык карыт- карытуу карыш карыш- карышкыр карышкырлуу карышкырлык карышкырсыз карышкырча карышма карышта- карыштат- карыштатуу карышташ карыштыр- карыштыруу карышуу карыя карыш карыган карыз карыз алышуунун атайын укугу карыз капитал карыз кризиси карыздардын түзүмүн өзгөртүү карызды кечүү карызды төлөөгө кудуреттүүлүк карызкор карызын төлөөгө кудуретсиздик карылык карылык, эмгекке жарамсыздык боюнча камсыздандыруу карым-катнаш карын сезгенүү (гастрит) карын эне карындаш карышкыр карышма карышма жазчу карыя карыз карыз ал- кары- кары карыган карыз карыздар карызды төлө- карылыгы жеткен карын карындаш карышкыр