Переводчик Translate.kg

кас

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I сын. Каршы; душман. Жаман адам элге кас, Акылсыз жигит жолдо мас (Барпы). Орой киши урушуп, Зыян тартат касынан (Осмонкул).
¨ Кас саноо бирөө жөнүндө жаман пикирде болуу, арам ойлоо, жамандык ойлоо. Үмөтаалы эр эле, Кас санаган душманга Оозун ачкан бөрү эле (Токтогул). Кас тигүү — касташуу, душмандык кылуу. Бизге касын тиккен душман жок эмес (Жантөшев).
КАС II Нагыз, чыныгы, таза. Кас тулпарын мингизген, Ашкере чыккан март экен («Манас»). Кас буудан болсо билесиң, Кара чобур минесиң («Манас»). Камчы салып тулпарга, Кас баатырлар шаркылдап («Манас»).

кас

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кас I
ар.
враждебный, враждующий, враждебно относящийся, злоумышляющий; враг;
аны менен касмын я с ним во вражде;
досуңдун ашын касыңдай же погов. пищу (угощение) своего друга ешь, как своего врага (не жалея);
өз үйүңдө ашың болсо, киши үйүндө касың барбы? у тебя дома пища, а у другого - враг твой, что ли? (так говорят, когда человек проявляет жадность в чужом доме);
жумушчу табына кас враждебный рабочему классу;
бизге кас враждебный нам;
кара каска с умыслом; притворно;
кара каска кыйгачтап фольк. притворно кокетничая;
кас тик- или кас сана- злоумышлять, замышлять зло, иметь враждебные намерения;
касын тигип, душманың чечекейди ойбосун? фольк. как бы враг твой не замыслил злое, да не выковырял бы зрачок.
кас II
ар.
без примеси, чистый;
кас буудан чистокровный скакун;
кас баатырлар настоящие богатыри;
кас өзүнө окшош или кас-мас өзүнө окшош в точности он, очень похож на него.
кас III
кас-кас то же, что каз-каз (см. каз II).

кас

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кас (зат а.)
кас бол-
кас сана-

кас

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кас (сын а.)
кас тигүү

кас

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
hostile ‘хостайл
кастарла кассирша касташ касташуу кастелянша касторка кастык касырет кастар кастарлоо кастарлуу каста кассир кассация каскан касса каскактуу касакана касам каска каскак касиеттүү касиет касапчы касап касаба касабалуу каса кас кастодиан кассалык терминал кассовый терминал кастодиан кас сөздөр касеиттер бети касиет касиет талаалары касиеттер барагы касиеттерди алмаштыруу касиеттерди тереңдетүү кассалык терминал кастодиан касиеттер барагы касиет касиет талаалары касеиттер бети касиеттерди жайылтуу касиеттерди түзөтүүчү кас сөздөр касиеттер кастрированный касторка касание касательная касательство касатик касатка касторовый кастрация касаться каскад касса кассационный кассация кассета кассир кассировать кассирша кассовый каста кастаньеты кастелянша кастет кастовый кастрировать кастрюлька кастрюля кастаңдай касапчыл касем касторка каструл кастүм касийде касирет касиет касиеттүү касийда касан каста касаба касам касташ- касты каскак кас каса касамдаш- касап касапта- касаптан- каскан касканак касканакта- касканат касканатта- каскатар касмар касса кассир кастар кастарда- кастардуу кастарла- кастарлан- кастарлуу кастык кастырол касырет касыяк кастрация паразитарная кастрация кастрат касам касапчы касиет касса кассир касам касап касапкана касиет касиеттүү касса касар- кастарла- касташтыр касирет кастор кастрат каска касакана кас кас каса каса касаба касаба касабалуу касабасыз касакана касам касамдаш- касамкор касап касап касапта- касапта- касапташ касаптоо касаптуу касапчы касапчыл касапчылык касар- касаруу касиет касиетсиз касиеттүү касиеттүүлүк касийда касирет касиреттүү каска каскад каскак каскаксыз каскактуу каскан каскасыз касамар касса кассасыз кассация кассациялык кассета кассир кассирша каста- каста кастар кастарлаш кастарлоо кастарлуу касташ- касташтыр- касташтыруу касташуу кастелянша касторка кастрyль касты кастык касатка касатки касидоровые касидорон каскавела кассава кассидария кассиды кассики кассис касабе касиет касиеттер (МБТ) каскад (МБТ) каскад түрүндө (МБТ) кассада бар акча кассалык операциялар кассалык терминал кассациялык дат кассациялык инстанция кассир-инспектор кассир-текшерүүчү кастодиан (калктын акцияларын жооптуу сактоо боюнча банк кызматы) каскад каскадом (ИКТ) кассационная жалоба кассационная инстанция кассовая наличность кассовые операции кассовый терминал кастодиан каскактар касапкана касапкана каскактар касса кас касапчы касиет каска кассир кастарлоо касташуу кастрюля кастык кастрюля кастрюля кассир