Переводчик Translate.kg

каш

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
каш I
1. бровь;
кара каш чернобровый (чаще о девушке, молодухе);
керме каш или кыйма каш (часто встречающийся эпитет красавицы) изогнутые брови; с изогнутыми бровями;
каш серп- или каш как- или каш ур- или каш секирт-
1) взметнуть бровями, повести бровями (кокетливо);
2) делать знаки подмигивая, поводя бровями;
бирөөнө көзүн кысса, экинчисине кашын серпет одному она подмигнёт, другому бровью поведёт;
каш какпай без намёков;
2. лука;
ээрдин кашын таанытты он его проучил (букв. познакомил с лукой седла);
мындан ары ээрдин кашын таанып жүрсүн впредь он пусть себе зарубит на носу;
каш карайды или каш карарды свечерело, стемнело;
күн батып, каш карайганда когда зашло солнце и стало темнеть;
каш карайып, эл жатты стемнело, народ лёг спать;
каш тартпай не моргнув глазом; смело, отважно;
кашы место, находящееся около чего-л.;
айбалканын кашы место около мечевидного отростка;
кашыма ко мне;
кашында при нём; около него;
баш-кашында бол- присутствовать при чём-л., принимая близкое участие;
башы-кашы самое начало чего-л.;
бул окуянын башы-кашы мындайча башталган болучу это событие началось вот так;
каш тарт- с.-х. проводить мелкие канавки там, куда при поливе не доходит вода;
көз менен каштын арасында на глазах, на виду;
кирпигим-кашым дебейт или кабагым-кашым дебейт ему нипочём, ему хоть бы что;
мындан таптаза кутулат, кирпигим-кашым дебейт от этого он отвертится, ему нипочём;
каш-кабак алдынан исподлобья;
каш-кабактын ортосунда вот тут, прямо под носом (хотя этого не замечаешь);
ажал каш-кабактын ортосунда смерть (всегда) вот тут;
каш-кабагын ачпастан отура берди он сидел, мрачно насупившись;
каш-кабактарын байкап, ички сырларын тартып кой ты посмотри-ка, чем он дышит, да поразузнай его секреты;
кабак-кашынан сүйлөш сговариваться, подмигивая и поводя бровями;
ашы болбосо да, кашы менен ыраазы кыла турган адам человек, который существенно не поможет, но словами, обхождением успокоит или улестит;
ашың жок болсо да, кашың болсун люби не люби, да почаще взглядывай;
каш кайтар- или каш кайыр- сопротивляться, оказывать сопротивление;
каш кайтарар душман жок фольк. нет врага, который оказал бы сопротивление;
кабак-кашы жаман см. кабак I.
каш II
редко
драгоценный камень;
каштай тунук суу или каш-таштай тунук суу очень прозрачная вода.
каш III
то же, что кашка 3;
жыйындын кашы (из эпоса) глава большого собрання.

каш

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kaş
kaş

каш

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kaş.

каш

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каш (кара каш)
каш-кабак
каш-кабагын бүркөө
каш-кабагына кароо
каш-кабактын ортосун да
каш кагуу
каш кайтар-
каш кайыр-
каш как-
каш карайганда (кеч
киргенде)
каш серпүү
каш-кирпик
каш-кирпиги бузулуу

каш

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каш (кымбат баалуу таш)
каштай тунук

каш

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
бровь

каш

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
brow брау;
eyebrow ‘айбрау

каш

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. 1. Көздүн үстү жагындагы. тилке болуп өскөн кыска кылдар. Кырдач мурун, кара каш.. кичинекей жаш Каныбек таягына сүйөнүп, .. ырдап турат (Жантөшев).
2. өт. Бир нерсенин жаны, жакын, жер, бет маңдайы. Кашыңа келген кишиге Кабагың түйүп сурданба (Осмонкул). Кырк жигити кашында («Курманбек»).
¨ Калем каш к. калем. Ашың болбосо да, кашың жокпу — жайдары, көңүл жубатар, адамгерчиликтүү, сыпайгерчиликтүү бол деген мааниде колдонулат. Кыздын кабак-кашы ачылып, жайдарь; турган эле («Ала-Тоо»). Кабак-кашына кароо к. кабак I Каш караюу к. карай II.
КАШ II зат. Ээрдин тизгин, чылбыр илүүчү алдыңкы жана ээрге минген адамдын арт жагына келүүчү өйдө көтөрүлгөн, дуга сыяктуу ийилген бөлүгү. Ажырашар дос ээрдин арткы кашын сурайт (макал).
каш кашкалык кашаңчы кашкап кашкайт- кашат кашатта- кашаң кашаңда- кашкайтар- кашаа кашай- кашайт- кашак кашар кашаңдык кашек кашеки кашка кашкай- кашкала- кашкарча кашкаңда- кашкерт кашкөйлүк кашкой кашкулак кашкыр кашоо каштан- кашташ каштуу кашы- кашыгыла- кашык кашыкта- кашын- кашынт- кашынуу кашыныш кашыт- кашаңдоо каштан кашица пищевая каш кашаа кашык кашуу каш каштуу кашуу кашы кашык кашындыр кашындыруу кашыныш кашаңдоо кашага кашкалдак кашыла- кашуу кашы- кашынуу каш каш кашаа кашаа кашаалуу кашаасыз кашай кашайт- кашайтуу кашак кашалот кашаң кашаң кашаңда- кашаңдат- кашаңдоо кашаңдык кашар кашар- кашат кашатта- кашек кашеки кашек кашеки кашексиз кашекте- кашектет- кашектетүү кашектүү кашка кашка кашкай- кашкайт- кашкала- кашкалдак кашкаңда- кашкөй кашкөйлүк кашкулак кашкулактуу кашне кашсыз каштан каштуу кашык кашыксыз кашыкта- кашыктуу кашыкчы кашыла- кашылат- кашылоо кашын- кашынт- кашынтуу кашынуучу кашынчу кашыныш кашыт- кашытуу кашалотовые каш каш терүү кашаа кашаалар кашат кашкулак кашык кашель кашель раневой кашлять каш кашаа кашаага ал- кашаала- кашка баш каштан кашы(н)- кашык кашык кашыкта кашыкчы кашыла кашылоо кашын кашуу кашы кашкаюу кашкулак кашкалдак кашкайт кашкай кашка кашаңдык кашекте кашектет кашектөө кашар кашат кашаюу кашек кашаңдат кашайт кашак кашаң кашаңда кашай кашаа каш кашааны ачуу кашааларды түгөйлөө кашааларды жок кылуу кашаа кашында ыкмасы кашиды кашаа кашаа кашидалар кашица каштан кашемировый кашка кашлянуть кашлять каштановый каша кашалот кашевар кашель кашемир кашне