Переводчик Translate.kg

кат

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • записка
 • письмо
 • кат

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  I. layer ‘лэйэ

  кат

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  II. letter ‘лэтэ

  кат

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I зат. 1. Кимдир бирөө менен пикир алмашуу, байланыш жасоо, кабар алышуу үчүн жиберилүүчү кагазга жазылган текст. Татыбек, агаңдан кат барбы? (Байтемиров). Досум, жазган катың көп кечигип тийди (Жантөшев).
  2. Жазуу. Кат таануу. Колу кат билүү.
  ¨ Тил катэс. бир нерсени алгандыкты ырастоочу документ, расписка. Карыз алганың үчүн бул тил катка бармагыңды басып койчу (Абдукаримов). Талак катэс. эри менен аялдын ажырашкандыгын ырастоочу документ. Жол катэс. путёвка. Ишеним кат к. ишеним. Туяк каттар. мал жаюуга уруксат берилген документ. Чөп кат к. чөп I. Куш кат — каллиграфия, кооздоп жакшы жазылган жазуу.
  КАТ II зат. Катмар, кабат, кырка. Жер кулагы жети кат (макал). [Салыктын].. чүйлүсү кат-кат болуп бүктөлүп турат (Каимов).
  ¨ Эки кат боюнда бар, кош бойлуу. Тиги келини кургур эки кат, айы жетилип калгансыды (Касымбеков). Тогуз кат — ич көңдөйүндөгү тамак сиңирүүчү катмары көп карын.
  КАТ III этиш. 1. Жашыруу, көзгө урунтпай, көрсөтпөй коюу. Сары жез чирийт акыры, Сандыкка салып катса да (Үмөталиев). Арзыбаган буюмду, Казына кылып катпагын (Осмонкул).
  2. Тагуу. Жүгөн катуу. Нокто катуу.
  ¨ Түн катуу — түн бою уктабай жол жүрүү, түнү менен жүрүп кетүү. Эки-үч күндөн бери түн катып жол азабын көргөндүктөнбү, Алымдын көрүнүшү Анарханга коркунуч туудурду (Жантөшев).
  КАТ IV этиш. 1. Кургап калуу, катуу болуп калуу, зыңкыйып, жибибей калуу. Бирөө жумурткасын, бирөө чүрүшүп каткан өрүгүн [базарга].. сатып, бака-шака түшүп калышчу (Сасыкбаев). Суу тоңгонкөк жалама муздар катып (Бөкөнбаев).
  2. Кыймылсыз туруп калуу. [Акмат].. күүнү тыңшап, катты да калды (Жантөшев). Итике селейип катып калды (Убукеев).
  ¨ Балтыры (боконосу, борбуй эти, мууну) катуу — бой жетүү, баралына келүү. Балтыр этиң ката элек («Курманбек»). Бооруң бекип, боконоң ката элек (Баялинов). Борбуй этим ката электе оор эмгек, кайгылуу турмушту баштан өткөрүп чоңойдум (Жантөшев). Башы катуу — эмне кыларын билбей калуу. Алымкул түрдүү ой-санаага батып.. башы катып отурду (Абдукаримов). Боору катуу — 1) аябай катуу күлүү, ыкшуу. Бүбүш шылдыңдап боору катып күлдү (Турусбеков); 2) аябай катуу ыйлоо (балага карата); 3) жашы жетүү, бой жетүү, такшалуу. Азыр бооруңар ката элек балапансыңар (Бейшеналиев). Кадеми катуу — кордук көрүү, азапка түшүү. Катыларга катылбай, Кадемим мындай катарбы-ай («Манас»). Каны же таңдайы катуу — аябай суусоо, чаңкоо.
  Берметке.. бир көнөчөк аш айран жеткизип бербесең, каны катып кетет го (Сыдыкбеков). Таңдайы кургап, тил катып, Күндөп-түндөп жол тартып («Манас»). Көзү катуу к. көз. Сөз (үн) катуу — сүйлөө, үн чыгаруу, добуш салуу. Жумагул бир жолу да сөз катпады (Шимеев). Тигилер үн каткан жок (Жантөшев). Тилеги катуу — тилегине, максатына жетпей калуу. Ат бербеген как баштын Аяздай катсын тилеги («Курманбек»). Тийиштик кылса душмандар, Тилеги катып жанчылат (Калык). Шору катуу к. шор I.

  кат

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  kat
  1. ) mektup, yazı:
  2.) labaka, sıra

  кат

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  1. mektup;
  2. kat.

  кат

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кат I
  ар.
  письмо; почерк;
  ал кат билет он умеет писать и читать; он грамотен;
  жол кат уст. путёвка;
  тил кат расписка;
  куш кат каллиграфия;
  катка сал- описать, сделать опись;
  чөп кат закладка (в книге);
  кат-чот разг. грамотность, образованность;
  туяк кат см. туяк 2.
  кат II
  пласт, слой; ряд;
  жер кулагы жети кат погов. слухом земля полнится (букв: ухо земли в семь пластов);
  кат-кат многократно; в несколько слоёв;
  кат буйрук этиш грам. понудительная форма глагола;
  эки кат южн. беременная;
  тогуз кат см. тогуз.
  кат III
  кат-кат күл- то же, что карт-карт күл- (см. карт IV).
  кат- IV
  1. твердеть, черстветь;
  каткан нан чёрствый хлеб;
  калган-каткан всякие остатки, ошмётки;
  жакшыга жата кал, жаманга ката кал погов. перед хорошим склонись, перед дурным будь твёрд;
  2. охот. (о собаке) делать стойку;
  ити катабы? его собака стойку делает?
  көз кат- притупиться (о зрении от старости);
  көз катканда көргөнүм, көрүнгөн жалгыз эрмегим фольк. моя единственная радость (т.е. дитя), которую увидела я в преклонном возрасте;
  жолу каткан незадачливый;
  3. жолу каткыр! бран. (обычно по адресу детей) эх, неладный!, у, незадачливый!;
  жолу катып к несчастью; как на грех;
  жолу катсын! бран. (обычно по адресу детей) чтоб ему неладно было!, чтоб ему не видать удачи!;
  башы катты он растерялся; у него голова кругом пошла;
  эмине кыларына башы катты он растерялся и не знал, что делать;
  алды каткан
  1) изнурённый;
  2) бедняга;
  атына ээри каткан, ээрине көтү каткан разг. к коню его седло присохло, к седлу его зад присох (о неутомимом наезднике и храбреце);
  каным катып турат см. кан I;
  тилеги каткан см. тилек.
  кат- V
  1. прятать;
  бек жерге кат- спрятать подальше;
  койнума катып алдым я спрятал себе за пазуху;
  ак албарсты кынына кайтып катып алды фольк. свой блестящий булат он опять в ножны вложил;
  катпай-этпей эле не пряча и не жалея;
  катпай-этпей эле жаны кийимдерин биринен сала бирин кийип новую одежду он, не пряча и не храня, (беспорядочно) надевал одну за другой;
  каткан-күткөн или каткан-куткан спрятанное и охраняемое;
  каткан-күткөн казына спрятанная и охраняемая казна;
  көрүп катып коёрго жок и на погляд нет (т.е. совсем нет);
  баш кат- найти пристанище, найти убежище;
  баш катар жер жок негде голову приклонить; негде укрыться;
  баш катарга жер таппайт не знает, где голову приклонить; не находит убежища, спасения себе;
  2. прибавлять, присоединять;
  жүгөн кат- надеть узду;
  нокто кат- надеть недоуздок, обротать;
  сөз катпай или тил катпай не говоря ни слова;
  үн катпай молча, безмолвно;
  кимсиң десең үн катпай, өтүп кетти, тил катпай фольк. спросили его "кто ты?", он промолчал, проехал мимо, слова не сказав;
  кол кат- нападать; притеснять, обижать;
  а турмак, абдан тапшырды: кыргызга бир да кол катпа стих. и не только это, он ещё строго приказал: киргизов отнюдь не обижай.
  кат- VI:
  түн кат- см. түн I.

  кат

  Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
  кат (жазуу), каты, катты
  кат-кабар
  кат-сабат
  кат-сабаттуу
  кат-сабаттуулук
  кат таануу

  кат

  Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
  кат (кабат), каты, катты
  кат-кат
  катчылык катышман катчы кат кат алышуу кат жазышуу кат-кабар кат-кабар борбору ката катаал катаал (ийкемсиз) сурам катаал саясаты каталарды автобелгилөө (МБТ) каталарды чектөө (МБТ) каталогдор тутуму каталогдук карточка каталык катапульттоо катар катар бөлмөлөр катары катары менен катасыз категория (МБТ) катмар үстү катнаштуу (пропорциялуу) салыктар катод каттагыч каттагыч жабдуу (шайман) катталган алмашуу курсу катталган валюта курсу катталгы каттам каттатуу каттоо каттоо баракчасы каттоо бурчмөөрү каттоо жүргүзүүчү мамлекет каттыш катуу катуу калдыктар катчы-машинечи катчы-референт катышуу катышуучу катализатор каталог архивных фондов каталогизация архивных документов каталожная карточка катанка катапультирование катаракта катарсис катастрофа категория категория (ИКТ) категория архивного фонда категория документов катод каток каток (ледовый) катушка катыштырып катышуучу катта- кат кат кат алышуу ката ката басуу катаал катаалдык катар катар менен бас- катардан чыккан катары катарына киргиз- катарында катастрофа катачылык каткырык катмар катмарлуулук каторжник каттоо катуу булку- катуу катуу как- катуу түрт- катуу түрткү катуу толкунда(т)- катуу эпкин катуулук катчы каты- катып кал- катыш- катыш катышуу ката коду ката тилкеси катыктоо каткылыктоо катарлат катышуучу катыштыр каталашуу каторга катыл катырма катыруу катыгүн катарла катарлаш катыш катюша катык катыкта катмар катмарлуу катыр катын катындуу катыңкы катүгүн катчы каттал каттама каттат катташ каттоо каттоочу катуу катуулук катуулат катуулан каткырт каткыруу каткырык каталаш катнаш катта катуула каткылыкта каткы катары катастрофа катер катигүн катиңки каткалаң катарлуу катарлоо катардуу катаал каталог каталык катар катаалдык ката кат каттоо каттоо катарынан жазуу катанын тар катаны табуучу түзүлүш катаны издөө программасы каталыктын предели каталыкты чамалоо каталыктардын негизги булактары каталардын компенсациясы ката (каталык) кат бириктирүү кат салуу ката ката журналы ката коду каталарды киргизүү каталог каталог каталогдорду башкаруу бөлүгү катар катарлар сабы категория категория огу катмар катмар катмарлыкты жоюу катталуу катталуу катталуу катталып кирүү катталып кирүү каттоо жазуу каттоо тейлегичи каттоо эсеби каттоого киргизүү каттоодон чыгаруу каттоодон чыгуу каттоодон чыгуу катты кабыл алуучу катты кабыл алуучу катыш шилтеме сызыктар катышуучу катет катет прилежащий катет противолежащий каталог Центра обновления Майкрософт каталог категория категории каталык каторга ката журналы катты кабыл алуучу ката коду каталог катар чекити каттоо жазуу теңдеми каталог катмар катталуу катар огу ката катар номуру катар саны категория кат бириктирүү каталарды киргизүү катар каттоо жазуу башкаруучусу каталогдорду башкаруу бөлүгү кат салуу каттоодон чыгаруу каттоо жазуу домени катталып кирүү катталуу катталган колдонуучу ката коду катмарлыкты жоюу катарлар сабы каттоого киргизүү каттоо каттоо каттоо жазуу маалыматы каттоо жазуу маалыматтары категория ката наркы катышуучу каттоо жазуу катар каттоодон чыгуу каттоо жазууну тосмолоо ката тилкеси категория огу категория талаасы катар талаасы каттоо жазуу катышуучулар/алуучулар тизмеси категориялар каттоо жазуу катмар катуу тамга катмалардын бекилиши каттоо жазуу сүрөтү каталог катталып кирүү үчүн пин каттоо жазуу катмарлуу сактоо катмарлуу кыймылдаткыч саясаты катмарлуу кыймылдаткыч катарды/категорияны которуу категориялар каттоо жазуу каталог катакомбы катавасия катаклизм катастрофический каталепсия каталептик каталептический катализ катализатор каталитический каталог каталогизатор каталогизация каталогизировать каталожный катет катание катапульта катар катаракта катаральный катастрофа катать кататься катафалк категорический категоричность категоричный категория катер катетер катехизис катить катиться катод катодный каток католик католицизм католичество каторга каторжанин каторжник каторжный катушечный катушка катышек катюша каталаш- католик католицизм катмардуу катышуучу катиңки катүгүн каткак каткырт- катарлан- каткырык каталашка каткырыш- катал ката катаа катаал катаалаш- катаалда- катаалдуу катаалдык каталаштыр- каталөшкө каталог каталык катар катара катарда- катардан- катардант- катардат- катардаш катардуу катарла- катарлант- катарлат- катарлаш катаң категория катек катигүн катик каткаксы каткалаң каткы каткыла- каткылыкта- катма катмар катмарда- катраң катта- каттал- каттама каттат- катташ катташуу каттоо каттоочу каттык катыр каттыр- катыруу катыңкы катуу катуула- катуулан- катуулат- катуулук катчы катчылык каты катык катыкта- катыктыр- катыл- катылыш- катын катындуу катындык катыр- катырат- катыраң катырга катырма катырт- катыш катыштырыл- катышуу катыра- категория систематическая каталепсия катаболизм ката катуу кат кат, катмар катачылык катар катыган катын (аял) катынпоз катышуу каткалаң (грам.) катталган каттоо катуу катуу уктоо катуулануу кат ката каталог катар катасыз категория катмар катмарлаш катмарлуу католик катта катык катыксыз катын катын катындык катынча категория катер катранообразные катер катехоламиндер катиңки катуула- катышуу катыктат каткылыктат кат католический кателок катеп катер катет каткыр- катталуу каттам катым катыштыр- катыштыруу катмар кат кат кат- кат- ката катаал катаалда- катаалдык катаболизм катагенез катаклаз катаклизм катма катакомба каталаш- каталашуу каталепсия катализ катализатор каталог каталогдуу каталогсуз каталык катамаран катаң катаңдык катапульта катар катар катар катар катар катыш катаракта катарла- катарлант- катарлат- катарлатуу катарлаш катарлашуу катарлоо катарлуу катарсис катастрофа катастрофалык катастрофасыз катафалк катафора категория категориялык категориясыз катеноид катер катет катетер катмарлан- катиңкилик катиңкирээк катион каткак каткаксы каткалаң каткалаңыраак каткылыкта- каткылыктат- каткылыктоо каткыр- каткырт- каткыртуу каткыруу каткырык каткырыш катмарла- катмарлант- катмарлантуу катмарлануу катамарлат- катмарлаш катмарлоо катмарлуу катнаш катнаш- катод катырма католик католиктик католицизм каторга катраң катрен катридж катта- катта- катта каттал- каттал- катталт- катталуу каттам каттама каттамалуу каттат- каттат- каттат- каттатуу каттачу катташ- катташ- катташ катташуу каттоо каттоо каттоо каттоочу каттыр- каттырт- каттыртуу каттыруу каттырыш катуу катуу катуу катуулан- катуулат- катуулук катчы катчылык катыгүн катык катык- катык катыкта- катыктат- катыктоо катыктыр- катыктыруу катыл катыл- катылыш катын катын- катынбаакы катындуу катындык катынпоз катынсыз катыңкы катыңкыра- катыр- катыра- катыраң катыраңкы катырат- катыратуу катырт- катыртуу катыруу катыт- катыш катыш- катыш катыштар арх. катыштык катыштыр- катыштыруу катыштырыл- катышуу катышуучу катышчу катля катран каталинеты каталуфовые катушки