Переводчик Translate.kg

катар

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
array э’рэй;
file II. файл

катар

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. мед. Организмдин илээшме, былжырлуу оболочкасынын оорушу.
КАТАР II зат. 1. Ирет, кабат. Он эки катар. Экинчи катар.
  1. 2.                  Кырка, удаа, жанаша. Жолбунов.. Итикеге катар отурду (Убукеев). [Сатай] Светлана экөө кол кармашып, катар келатышат (Сыдыкбеков). Олжобай менен Кишимжан экөө катар туулду («Олжобай менен Кишимжан»).
  2. 3.                  Ара, топ, сап. Кара ниет адамды Катарыңа кошпогун (Токтогул). Жолдош болбо жаттарга, Кошпойт өзүн катарга (Токтогул).
  3. 4.                  өт. Тең, курбу, теңтуш. Азыр элиң социалдык жарышта, Асыл эже, катарыңдан калышпа (Нуркамал).

¨ Бир катар бир канча, бир далай, бир топ. Темиров дагы бир катар суроолорду берди (Жантөшев). Өттү, кетти далай жыл Кыйынчылык бир катар (Осмонов). Ошолордой акынды Оюңа салдым бир катар (Токтогул). Өтмө катарынан өтүү — суу, жаан ж. б. абдан өтүп, сиңип кетүү. Ажар менен Каныбектин өтмө катарынан суу өттү (Жантөшев). Жок катары — жокко эсе, жок дээрлик.
КАТАР III жанд. 1. Карай, карата. [Абаз].. жолдо катар кыялдын терең дарыясына баткансыды (Таштемиров). Жолдо катар Нуркасым ой тилегин Жамыйлага баштан-аяк айтты («САЖИ»).
  1. 2.                  Бирге. Ошону менен катар.
  2. 3.                  Барабар, тете, сыяктуу, катары. Мунун да кызмат эмгеги ушуларга катар бар (Үсөнбаев).

катар

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
строка

катар

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
row (noun)
A group of related fields (columns) of information treated as a unit and arranged in a horizontal line in a table or spreadsheet.

катар

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
row (noun)
The horizontal arrangement of cells in a table or spreadsheet.

катар

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. мед.
катар (илээшме кабыктын, кыртыштын оорушу);
катар желудка карын катары (ич оору).

катар

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
катар I
ар.
1. ряд;
онунчу катар, төртүнчү орун ряд десятый, место четвёртое;
эки катар разг. двухэтажный;
алдынкы катардагы находящийся в первых рядах; передовой;
алдыңкы катардагы жумушчу передовой рабочий;
катардан катарга туруп выстроившись в ряды;
катар тарт- строиться в ряды;
катар тартып, жардангын! душман келди, камдангын! фольк. становитесь в ряды, стройтесь! пришёл враг, готовьтесь!;
катардагы мүчөлөр рядовые члены (напр. профсоюза);
2. ровня; сверстник;
катарын мерген - тийип ал, Карыпбайга келинсиң фольк. твой сверстник охотник - выходи (за него), будешь снохой Карыпбая;
"акын Током кайда" - деп, "арзычу эле катарым" стих. мои сверстники спрашивали: где, мол, мой Токо акын?
3. перен. очередь, черёд (смерть);
катарыңар келди го, өлгөнүң өзүм көрдүм го фольк. (видите же) ведь настал ваш черёд (умереть), ведь сам я видел, что вы умерли;
муну менен катар наряду с этим;
эркектер катары наряду с мужчинами, наравне с мужчинами;
катары менен или катарынан подряд, сряду;
катары менен үч күн три дня сряду;
эки оору катар келди обнаружились две болезни одновременно;
бир катар жерлерде в некоторых местах, в ряде мест; во многих местах;
бир катары некоторая (его, их) часть, некоторые из них; значительная (его, их) часть;
катарында в качестве;
күбө катарында в качестве свидетеля;
кулактарды тап катарында жоготуу ликвидация кулачества как класса;
бир катарында редко как-то раз, однажды;
бир катар үстү-баш южн. один комплект одежды;
жок катары можно считать, что нет;
өтмө катар см. өтмө.
катар II
жолду катар или жол катары то же, что жолду ката (см. ката II);
жол катары жалаң гана ошол кыз жөнүндө ойлонду всю дорогу он только и думал, что о той девушке.
катар III
ар.
1. страх, опасность;
катар кыл- бояться;
2. перен. то же, что мүчөл (по старым поверьям, наступление циклового года грозит опасностью для жизни);
катары келди его цикловой год каступил;
быйыл анын катары эле, коркуп жүрдүм эле в этом году его цикловой год, я (за него) боялся.
катар IV
ар.
(вместо кадар)
мүмкүн катары по мере возможности.

Катар

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
челкабыктын сезгенүүсү

катар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
katar
silsile, sıra

катар

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
katar.

катар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
катар (ирет)
катарка кирүү
катардан чыгуу
катарлап себүү
катарлап чапкыч

катар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
катар (карай) жанд.

катар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
катар (коркунуч)

катар

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
катар (оору)

катар

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
  • разряд
  • ряд
  • строй
  • катар катар менен бас- катардан чыккан катары катарына киргиз- катарында катарлат катарла катарлаш катары катарлуу катарлоо катардуу катар катарынан жазуу катар катарлар сабы катар чекити катар огу катар номуру катар саны катар катарлар сабы катар катар талаасы катарды/категорияны которуу катар катаракта катаральный катарлан- катар катара катарда- катардан- катардант- катардат- катардаш катардуу катарла- катарлант- катарлат- катарлаш катар катар катар катар катар катар катар катыш катаракта катарла- катарлант- катарлат- катарлатуу катарлаш катарлашуу катарлоо катарлуу катарсис катар катар бөлмөлөр катары катары менен катаракта катарсис