Переводчик Translate.kg

каз

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
каз I
гусь;
маңка каз горный или индийский гусь;
кара каз баклан;
Каз Жолу Млечный Путь;
каз катар строем, рядом, в ряд, вереницей (как летят гуси);
каз айланбас кара зоо см. зоо;
каз тамак см. тамак.
каз II
подражательное слово;
каз-каз ножками-ножками, топ-топ (так говорят ребёнку, приучая его ходить);
каз тур- (о ребёнке) начать ходить;
анда Кулай каз туруп жүргөн маалына толо элек кези тогда Кюлай ещё не начинала ходить (была ещё ползунком);
каз тургуз- ставить (начинающего ходить ребёнка) на ноги.
каз- III
копать, рыть;
ор каз- рыть яму;
көр каз- рыть могилу;
көмүр каз- добывать уголь.

каз

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kaz.

каз

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kaz.

каз

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каз (зат а.)
каз жолу (астр.)
каз катар
каз сымалдар
каз тамак (бот.)
каз таман (бот.)
каз таңдай (бот.)

каз

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
каз: каз тур-
каза (айгыр эни)

каз

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
гусь

каз

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
II. goose гуус

каз

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Мойну узун, сууда сүзүүчү жапайы жана үй кушу. Өрдөк, чүрөк, каз, куулар, Көлдүн бетин бербеген (Тоголок Молдо).
¨Каз-катар — катар-катар, кыркалекей. Келиндер каз-катар тартышып жарыша күрөк сайышса.. кызгалдактай көз уялат (Сыдыкбеков). Каз таман — жапайы чыгуучу жазы жалбырактуу чөп. Сары байчечекей, каз таман, көк баш, жер буурчактардын гүлдөрүнүн кулпунуп тургандарын карачы (Бектенов). Каз элечек к. элечек.
КАЗ II: каз туруу же каз-каз туруу — жаңыдан турганга үйрөнүү, өз алдынча тура баштоо (балага карата).
КАЗ III этиш. Курал менен жерди чукуу, оодаруу, аңтаруу. Кызылча казып, аарчышып, Кылышсаң боло жумушту (Осмонкул). Кең казалы арыгын, Бирден күрөк алгыла! (Осмонов).
казарменный казначейство казнить казак казалось казарма казать казаться казах казахи казахский казацкий казачество казачий казачка казачок казашка казеин каземат казна казначей казначейский казниться казнокрад казнокрадство казнь казуист казуистика казуистический казус казусный казённый казёнщина казыначы казынакта- казыл- казганат, казынак казанпак казанкеш казансыз казганак казганакта- казатчы казгалдак казканатта- казылт- казанак казаналуу казканакта- казканат каз каза казак казал казана казганатта-, казанат казаначы казанаштуу казанбак казанда- казандаш- казандуу казмус казанчы казанчык казар казарма казат казатташ казгатар казгаяк казгыла- каздыр- каздырт- казканак казна казнак, казнакта-, казуу казуулуу казуучу казы казык казылуу казылык казылыш казына казыналуу казыналык казынды казыр казыргы казыш казыш- казаптуу каз каз казат казеин казал казан казы казык казына казуу каз караш каза казак казакча казал казан казино казма казуу казы казы казык казыл казылык казылык казына казалчы казала казана казан казалан- казан казап каз каз- казыш каз каз-каз каза каза казал казалан- казан казан казанак казанат казанбак казанда- казандаш казандоо казандуу казанкап казансыз казанчы казанчык казап казарка казарма казармасыз казат казат казатташ казаттуу казатчы казгалдак казганак казганакта- казганактоо каздыр- каздырт- каздыртуу каздыруу каздырыш казеин каземат казино казна казначей казуар казуист казуистика казуистикалык казус казуу казуучу казчу казы казы казы казык казыкта- казыл- казылуу казылуу казылык казылык казылыш казына казыналуу казыналык казыначы казынды казыш казуары каз каза болуу казал казан казанкөзөмөл жана көтөргүч курулмалар казтаман сүйрөткүчтөрдүн базалык шассилери казус белли казус федериси казуу казык казыкча казыкчалар (МБТ) казыкчаны оңго (МБТ) казыкчаны солго (МБТ) казына казына вексели казына кирешеси казына саясаты казына уурдоочулук казыналык казыналык алым казыналык милдеттенме казыналык мүлк казыначы казенные имущества казенщина (в языке) казино казна казначей казначейский казначейский вексель казначейское обязательство казначейство казнокрадство казус белли казус федерис каз- каз каза бол- казан казарма казык казылган аң казына казып ал- казылуу казан казал каза казык казыл казыр казыш казыначы казынды казыналык казына казат казанчы каздыр казел казна казуу казы казганакта казганактоо казгалдак казандоо казандуу казарма казандай казандат казанда казанбак казанат казанак каз каза каз каранды эмес чыгарылыш казначейское обязательство правительства кыргызской республики казино