Переводчик Translate.kg

казы

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
казы I
брюшной и рёберный конский жир; колбаса из брюшной и рёберной части (всего из туши может быть сделано 24 колбасы, по числу рёбер);
сары казы, кыйма жал Манас коногуна тарттырды фольк. Манас приказал подать гостям жёлтую колбасу (т.е. из чистого жира) и нарезанный ломтиками подгривный жир;
байтал бээнин бал казы фольк. нежная колбаса из мяса нежеребившейся кобылицы;
казы-карта брюшной жир и прямая кишка лошади (лакомые куски);
казы байлап калыптыр шутл. он отрастил брюшко;
казысы кучак бай толстопузый богач;
дили жумшак - казыдай стих. сердце у него доброе-доброе (букв. мягкое, как брюшной конский жир).
казы II
ар. ист.
кадий (судья, судивший по законам шариата);
казыга сал- обратиться к кадию, передать дело суду кадия;
казыга салып, жүз камчы балак урдурган обратившись к кадию, он добился наказания (своего противника) ста ударами плети.
казы III
ар. ист.
особо отличившийся участник газавата (см. казат I 3).

казы

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kazı
gazi

казы

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kadı.

казы

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kadı.

казы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
казы (май)
казы-карта

казы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
казы (эск.) (суракчы)

казы

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
казы (эск.) (казатта болгон адам)

казы

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Семиз жылкынын сүбөөсүнө жана кабыргаларына чейин өтүп бүткөн майы; семирип кеткен адамдын курсак майы. Казы менен картага Тойгонуңду ырдадың (Токтогул).
¨ Казы байлоо — семирүү, казы алуу, эттенүү. Булут казы — болор-болбос жукараак казы.
КАЗЫ II зат. Шарыят жолу менен иш алып баруучу судья. Күнөөсүн кечкин, казым!деп, Кол куушуруп сурады (Барпы).
казыначы казынакта- казыл- казынак казылт- казы казык казылуу казылык казылыш казына казыналуу казыналык казынды казыр казыргы казыш казыш- казы казык казына казы казы казык казыл казылык казылык казына казыш казы казы казы казык казыкта- казыл- казылуу казылуу казылык казылык казылыш казына казыналуу казыналык казыначы казынды казыш казык казыкча казыкчалар (МБТ) казыкчаны оңго (МБТ) казыкчаны солго (МБТ) казына казына вексели казына кирешеси казына саясаты казына уурдоочулук казыналык казыналык алым казыналык милдеттенме казыналык мүлк казыначы казык казылган аң казына казып ал- казылуу казык казыл казыр казыш казыначы казынды казыналык казына казы