Переводчик Translate.kg

кейип

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кейип, кейпи
кейпин кийүү
кейпи суук

КЕЙИП

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КЕЙИП, Кейип-Бадаң — топоним. Каныкейдин атасы Атемир кандын шаары (Сагымбай Орозбаков, 2. 351, 366, 369, 384, 391, 395). Манастын Каныкейге үйлөнүшүндө эскерилет. Мисалы, келин алып келгени жөнөгөн кудалардын сүрөттөлүшүндө төмөнкүчө берилет:
Көпчүлүктүн баарысы
Көчкөн көчтөй калкылдап
Асты-артына көз жетпей
Бара жатыр закымдап,
Кейип шаар кайда деп
Жеттикпи деп жакындап (Сагымбай Орозбаков, 2. 391).

Башка варианттарда Каныкейдин атасынын шаары Букар деп берилет. Сагымбай Орозбаковдун вариантында да Букарга жакын турган шаар катары сүрөттөлөт.

кейип

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Көрүнүш, ирең, өң, кебете, турпат. Батыш сырт кейпинде.. койдон
момун көрүнгөн менен.. өзүнө жан теңебейт (Сыдыкбеков). Ал менин бул кейпимди көргөндө менден оолактап качар («Советтик Кыргызстан»).
¨ Кейпин кийүү — окшошуу, башка бирөөнүн абалына түшүү. Каныбекти колуңдан чыгарсаң, менин кейипмди кийериңде шек жок (Жантөшев).

кейип

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
keyip
1. keyif, mizaç;
2. kılık, şekil
кейип кейипкер кейиптен- кейиптенүү кейиптүү кейиптенүү кейиптен кейип кейип, кейипкер кейиптен- кейиптениш- кейип кейип(сырткы көрүнүш)