Переводчик Translate.kg

кем

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кем
кем акыл
кем акылдык
кем баа
кем дүйнө
кем-кетик
кем таалай
кем ээк
кем-карч

кем

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
без

кем

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
сын. 1. Аз, кемчил, жетишсиз, толук эмес, түгөл эмес. Көктөй бер, көгөрө бер кең талаалар, Кем эмес, сага жетер чамабыз бар (Осмонов). Кем берип, ашык алып пайда тапты (Борбугулов). Малым элден кем эмес, Мал алчу кыздан мен эмес (Үсөнбаев).
2. өт. Жаман, кор. Элине кызмат ак кылса, Эзелде башы кем болбойт («Эр Табылды»).
¨ Кем калбоо — артта калбоо, бирдей болуу, барабар болуу, теңтайлашуу. Ташбайдын баласы Ашымдан кем калбайт (Сыдыкбеков). Эң кеминде — эң эле аз дегенде, эч болбогондо. Кем-карч — жетишпей турган, зарыл болгон, али толук боло элек нерселер, оокат, муктаждык. Таң заарынан туруп, аттануучу уулунун кемкарчына киришти (Бейшеналиев). Кемкарчыңа жаратып ал деп атасы уулуна тыйын берди (Бейшеналиев).

кем

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
мест. вопр. и относ. твор. п. от кто
ким, ким болуп, ким тарабынан;
кем сделана эта работа? бул иш ким тарабынан иштелген?;
за кем вы стоите? сиз кимдин артынан турасыз?;
кем вы работаете? сиз ким болуп иштейсиз?

кем

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
ир.
1. меньше, хуже; недостаток, дефект;
эң кеминде самое меньшее, минимум;
артык кеми жок не более и не менее; ровно;
кай жериңде кемиң бар? чего тебе недостаёт?
башкадан бир жериң кем эмес ты ничем не хуже других;
булардын алардан кай жери кем? а чем эти хуже тех?
жумушуңдун эч кем жери жок в твоей работе нет никаких недостатков;
жалгандан адам өтөбү жарым-жарты кеми жок? фольк. разве живёт в этом мире (хоть один) человек без каких-либо недостатков? кем-кем постепенно, мало-помалу;
2. захудалый (по общественному положению);
ал эл ичинде кемдин туку- мунан беле? а разве он является захудалым в роде?
атакем айткан керезин кылбай коёр кем белем? фольк. разве я какой-нибудь захудалый, чтобы не выполнить завета моего батюшки? о кем! ох ты, несчастный!;
3. южн. минус, меньше, без (при счёте);
эки кем отуз двадцать восемь (букв. без двух тридцать);
бири кем дуйнө! ох, этот мир нужды! (в нём всегда что-нибудь да не так);
кем болбо! не поддавайся!, держись!;
кем ээк то же, что кемээк;
кем-кетик см. кетик;
кем-карч см. карч II.

кем

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kem
eksik

кем

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kem, az.
кемчиликсиз кемиреңдөө кемиктөө кембагал кемесийе кемечи кемтиксиз кемшейиш кемшегей кемшей- кем кеманча кембагал кембагалдык кемдик кеме кемеге кемел кеменгер кементай кемер кемер кемечи кемзара кеми- кемик кемикте- кемиктет- кемиктөө кемир- кемиргич кемирей кемирейт- кемиреңде- кемиреңдөө кемирт- кемирүү кемирүүчү кемирчек кемирчү кемит- кемитил- кемитүү кемитүүчү кемитчү кемичү ө. ч кемпай кемпинг кемпир кемсел кемсин- кемсиниш кемсинт- кемсинтүү кемсинтүүчүлүк кемсинүү кемсит- кемситүү кемситүүчүлүк кемтик кемтиксиз кемүү кемүүчү кемчат кемчет кемчил кемчилдик кемчиликсиз кемшейт- кемшең кемшеңде- кемшеңдет- кемшеңдетүү кемшеңдеш кемшеңдөө кемшигий кемший- кемшийиңки кемшийиш кемшийт- кемшийтүү кемшик кемшиң кемшиңде- кемшиңдет- кемшиңдетүү кемшиңдеш кемширей- кемширейт- кемширейтүү кемээч кемээчте- кемээчтет- кемээчтетүү кемээчтөө кем кем чыгуу кем-карч үй-бүлө кемакылдык кембай кеме кемеказык кемиргич кемирүү кемирүүчү кемитүү кемпир кемсинтүү кемтик кемурук кемүү кемчилик кем калбоо кемүү кеме кемеге отур(гуз)- кемер кеми- кемир- кемитүү кемсинт- кемсинтүү кемчилиги бар кемчилик кемчиликтүү кемшеңдет кемшеңдөө кемший кемүүчү кемшеңде кемчил кемчилдик кемчилик кемшей кемшейт кемшейүү кемирт кемирүү кемирүүчү кемик кемирчек кемит кемитүүчү кемпир кемүү кемчет кемсинт кемсинүү кемтик кемсин кемсал кемсел кемикте кемин кемир кемирей кемирейт кемирейүү кемиреңде кемер кементай кеменгер кемеге кемел: кеме кембагал кем кемитүү амалы кемүүчү, кичирейүүчү кемитүүчү түзүлүш кемитүүнүн аткарылышы кемитүүчү кемитүү белгиси кемитүү (кемит) кеми менен жакындатуу кемибес удаалаштык кемитүү кемитүү белгиси кемитүү кемирүүчү кем кеменгер кемиргич кемирүү кем кембай кембайла- кембурт кемдик кеме кемеге кемел кемелек кемендир кемендирөпкө кемир- кемирей- кемиреңде- кеменек кементай кементе кемсинт- кемер кемеч кемечте- кемөөчтө- кемжил кемзал кемзара кемзир, кеми- кемийтет кемик кемикте- кемиктет- кемин кеминде кеминдел- кемсинтиш- кемирт- кемирчек кемит- кемитет кемитил- кемитүү кемүү кемүүчү кемпай кемчилик кемшегей кемшей- кемшең кемшеңде- кемпир кемписке кемпискелөө кемпут кемсал кемсел кемсин- кемсинтүү кемсит- кемтик кемтилге кемунус кемчат кемчет кемчил кемчилдик кемшеңдет- кемшигий кемший- кемшийт- кемшик кемширей- кемшиңде- кемшиңдет- кемээк кемээч кемээчте- кемээчтет- кеме кемер кемечи кемечилик кемик кемир кемирүү кемирүүчү кемирүүчүлөр кемирүүчүлөр кем кемчилик кеме кеменгер кемер (кур) кемирүү кемсинтүү кемтик кемүү кем