Переводчик Translate.kg

кет

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
git.

кет

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
этиш. 1. Турган же келген жеринен башка бир жакка жөнөө, кайтуу. Акбар малчыларга кетти (Убукеев). Балким [Ормуш] чабындыларды көрүүгө кетсе керек (Байтемиров). Күлжан.. контораны көздөй кетип бараткан Яровойду көрдү (Байтемиров).
  1. 2.                  Чыгуу, арылуу, жоголуу, болбой калуу. Көйнөктүн кирин жууса кетет, көңүлдүн кирин айтса кетет (макал). Карчыгадан кан кетип, Ал Көкдөөдөн ал кетип, Катуу оору болду эми («Эр Төштүк»). Акийманын айласы кетти (Жантөшев). Камка чапанынын кеби кеткен чөнтөгүнө колун салып, ачкычын алды (Сыдыкбеков). Мууну кетип калтырап, Кармаган колу карышты (Жантөшев).
  2. 3.                  Дүйнөдөн кайтуу, көзү өтүү. Ушул бойдон туяксыз кетсе, кайран неме өрт өчкөндөй болбосун (Сыдыкбеков).
  3. 4.                  Болуп өтүү, болуп калуу. Сенден бир балалык иш кетиптир. Ошондо бир билбестик кеткен экен («Ала-Тоо»).
  4. 5.                  Жумшалуу, сарп кылынуу. Бул ишти бүтүрүү үчүн көп күч, көп аракет кетти.
  5. 6.                  Жардамчы этиш катарында колдонулат. Өтүп кет. Жүрүп кет. Отура кетти. Ала кетти.

¨ Келим-кетим к. келим. Мүрт кетүү к. мүрт.
КЕТ II кети менен бирдей.
кетменкор кете кетелик кетенчик кетенчикте- кетече, кетечик кетик кетил- кетим кетимсек кетир- кетирей- кетирекей кетиреңде- кетирил- кетиш кеткилик кеткис кетме, кетмен кетменде- кетмендет- кетменчи кетте кеттеси- кет кетик кетиктүү кетир кетириш кетирүү кетиш кетчуп кетүү кетенчиктөө кетирбөө кетирүү кетмен кетмендөө кетовый кет- кетүү кетирейт- кет- кета кета кете кетелик кетенчик кетенчикте- кетенчиктет- кетенчиктетүү кетенчиктеш кетенчиктөө кетече кети- кетигий кетигийирээк кетик кетил- кетилт- кетилүү кетим кетир- кетирей- кетирейиңки кетирейиш кетирекей кетирекейирээк кетиреңде- кетиреңдеме кетиреңдет- кетиреңдеш кетиреңдөө кетирил- кетирт- кетиш кеткиз кеткилик кеткин- кеткис кетме кетмен кетмен кетменде- кетмендет- кетмендетүү кетмендеш кетмендөө кетмендүү кетменкор кетменчи кетоз кетондор кетүү кетүүчү кетүүчүлүк кетчү кета кетүү кет- кетенчикте- кетир- кетүү кетпей кой- кетте кетүү кетмендет кетмендөө кетменчи кет кетменде кетиш кетмен кетирей кетирекей кетир кетил кетик кетенчиктет кетенчиктөө кети кете кетенчикте кетмень кета