Переводчик Translate.kg

кез

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
I зат. Узундугу 0,71 метрге барабар болгон өлчөм, чен; аршин. Чуңкурдун туурасы бир кез (Жантөшев).
¨ Кез мал — кезге, метрге салынып ченеле турган товарлар, кездеме. Ал дүкөнчүгө кез мал өлчөттү (Баялинов).
КЕЗ II зат. Учур, мезгил, убак. Түн ортосу ооп калган кез (Жантөшев). Күн кечтеп, көз байланган кез (Баялинов).
¨ Кез-кез — анда-санда. Кез-кезде гана чырылдаган чегирткенин табышы угулат (Жантөшев). Аркы үйдөн кез-кез иттин үнү угулат (Жантөшев). Кез болуу, кез келүү — жолугуу, кезигүү, кездешүү, кабылуу. Кез келгенин бир сайып, Жыгып жүрөт Алмамбет («Манас»). Бир убакта.. пахта терип жүргөн бир топ кыз-келиндерге кез болдук (Бөкөнбаев).
КЕЗ III этиш. Кыдыруу, бет келди жүрүү, тентирөө, сапар чегүү. Тентидик, кездик, Таманды тештик, Бүгүн мында, Эртең анда (Элебаев).

кез

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kez
zaman, vakit, kez

кез

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
gez, hava al , git.

кез

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кез I
ир.
аршин;
кез жарым или бир жарым кез полтора аршина;
кездей (о талии, пояснице, стане) тонкий;
кезге түш- разг. подвергаться измерению роста;
кезге сал- разг. измерять рост;
кезге толгон ат лошадь полного роста (напр. для кавалерии);
кезге толтур- считать полнорослым.
кез II
момент, время; случай, удобный случай;
бир кезде когда-то (давно);
казанат элем бир кезде караңгы, күндүз жүгүргөн фольк. был я когда-то славным конём, бегущим и в темноте и днём;
кез-кези менен по очереди; по временам, иногда, от времени до времени;
кез-кезде иногда, по временам, иной раз;
эр жигит жолу болобу, кез-кезде торго чалынбай фольк. разве может быть удача молодцу, если он иной раз не попадает в (любовные) сети;
ушул кез настоящий момент;
ал кезде
1) тогда;
2) в таком случае;
карыган кезинде (он) на старости лет, когда он состарился;
жаш кезиңде когда ты был молодым;
бала кезимде в детстве, когда я был ещё ребёнком;
кез бол- или кез кел-
1) повстречаться; натолкнуться;
кези келгенде при удобном случае;
кез (-име, -ине и т.д.) келди (мне, тебе и т.д.) удалось повстречать, увидеть;
2) перен. встретиться в поединке;
кез келтир-
1) дать возможность встретиться;
кез келтирсең шеримди, айланайын Карадөө, гүлдөтөсүң багымды фольк. если дашь мне встретиться с моим львом (богатырём Семетеем), дорогой мой Карадеу, ты осчастливишь меня (букв. сделаешь так, что сад мой зацветёт);
2) перен. отомстить, отплатить;
келтиремин кезиңди или келтиремин кезиңе я тебе отомщу;
тартып жедиң этимди, эми келтирейин кезиңди! фольк. ты отнял и съел моё мясо, я тебе отомщу;
келтирейин кезине фольк. я его проучу;
ар кез см. ар I;
кезиме келсе, шашпа! дай срок, я вот тебе!;
кези бар он намерен, он готов, чтобы...;
Манас чыкса сайышка, кездешем деген кези бар фольк. если Манас выйдет на поединок на пиках, он (противник) готов сразитьcя.
кез- III
бродить; странствовать;
дуйнө кезип жүр-бродить по белу свету;
дүнүйө кезмекке чыкты он отправился странствовать по белу свету;
көптү көрдүк, көп кездик мы много повидали, мы много побродили;
бардык жерди кеземин, байы менен молдонун табам акыр эсебин фольк. пройду я по всем местам, на баев и мулл найду я наконец управу.

кез

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кез (учур)
кез бол-
кез-кез
кез-кезде
кез кел-

кез

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кез (өлчөө)
кез мал

кез

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
  • время (момент)
  • время
  • момент
  • случай
  • фаза
  • кезинен кез- кездеме кездеш- кезек кезек менен кезекке тур- кезектеш(тир)- кезектешүү кезектешүүчү кезик- кез-кезде кезүүлөшүү кезөө кезигишүү кезигүү кезмек кездештир кездешүү кездик кездөө кезе кезек кезектеш кезектештир кезектешүү кезектүү кезекчи кезен кезенүү кезер кезерт кезерүү кезеш кезгин кезигиш кезик кезиктир кезме кезүү кезүүлөш кезүүлөштүр кезде кездет кездеме кездеш кез кезектешүү тартиби кезек менен кезек менен кезек кезексиз өтүү кезмет кезээр- кезектешүү кезме кезигүү кезектештир- кезге- кезгер- кезгин кезгинчи кезде- кездеме кездеш- кездешүү кездик кезе- кезик кезит кезүү кезүүлөш- кезек кезекте- кезектеш кезмек кезектештириш- кезектүү кезекчи кезекчил кезен- кезенде кезениш- кезер- кезерүү кезерт- кезет кезет- кезең кезеш- кезүүлөштүр- кезүүлөштүрүү кезмал кезээрт- кезеген кез кездеме кезек кезүү кез кезүү (жер) кезметчи кез кезек кезексиз кезиктир- кезөө кез кез кез- кезге- кезге сал- кезгерүү кезгин кезгинчи кезде- кездеме кездет- кездетүү кездеш- кездештир- кездештирүү кездешүү кездешчү кездөө кезе- кезек кезексиз кезекте- кезектеш кезектеш- кезектештир- кезектештирүү кезектешүү кезектүү кезекчи кезекчил кезен кезенде- кезениш кезент- кезенүү кезең кезер- кезериш кезерт- кезертүү кезерүү кезет кезеш кезигиш кезигиш- кезигиштир- кезигиштирүү кезигишүү кезигүү кезик кезик- кезиктир- кезиктирүү кезикчү кезме кезмек кезмексиз кезмет кезүү кезүү кезүүлөш- кезүүлөшүү кезиктирүү кез кез караш кездеме кездеме товар кездеме чийме кезек кезекте туруу кезекчи кезекчилик кезмет кезметчилик