Переводчик Translate.kg

кезек

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
kezek
sıra, nöbet

кезек

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
очередь

кезек

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кезек (кезет эмес), кезе ги, кезекке

кезек

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • график (очередь)
 • очередь
 • КЕЗЕК

  Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
  КЕЗЕК — эпизоддук кейипкер. Шоорук кандын атасы катары гана эскерилет (Сагымбай Орозбаков, 2. 201).

  кезек

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  queue кйуу

  кезек

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  зат. 1. Биринин артынан экинчиси келүүчү ирет, катар, кезмек, кезүү. Кезек менен кайтарып, Эсен багып тургула («Эр Табылды»). Эмки кезек Уркуяга тийди (Байтемиров).
  2. Мезгил, учур, убак, кез. Турумбектин суудай суюк, оттой тентек кезеги (Сыдыкбеков). Анда мен бой тартып.. он бешке чыгып калган кезегим (Жантөшев).
  ¨ Кезек-кезек — анда-санда, кез-кез. [Ышкынаалы].. кезек-кезек терең дем алып улутунгандан башка сөз айткан жок (Байтемиров).

  кезек

  Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
  queue (noun)
  A list of programs or tasks waiting for execution.

  кезек

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кезек I
  1. черёд, очередь;
  менин кезегим моя очередь;
  кезектеги милдет очередная задача;
  "Бардык бийлик Советтерге!" деген ураан кайтадан кезекте турду лозунг "Вся власть Советам!" опять стоял на очереди;
  эрге келет - бир кезек, жерге келет - бир кезек фольк. молодцу приходит свой черёд, земле приходит свой черёд (т.е. каждому своя доля);
  кезек-кезек по очереди; то один, то другой;
  көзме-кезек атышты они перестреливались чередуясь;
  мага да кезек келээр когда-нибудь настанет и мой черёд; будет и на моей улице праздник;
  кезекке чык- выйти на поединок;
  кезек бер- (в поединке) уступить противнику очередь, уступить право первого удара;
  буруттугуң чын болсо, кезегиңди бер, Манас фольк. если ты, Манас, действительно киргиз, уступи мне очередь;
  кезегин берип эр Манас, былкылдабай турганы фольк. уступив свою очередь (противнику), богатырь Манас не шелохнулся (получив удар копьём);
  кезек ал- (в поединке) использовать право первого удара;
  "кезегиңди алгын!" деп, Каныкей керилип карап турду эми Каныкей, гордо стоя, сказала (своему противнику): "получай свой черёд!";
  2. время, момент;
  кезегинде в своё время (в прошлом);
  кезегиңде, жамгырлатып жаа тарттың, кыздар, менсингенге мөндүрлөтүп ок аттың, кыздар стих. в своё время (вы), девушки, из лука стреляли, в зазнавшихся град стрел пускали;
  3. доля в чём-л.;
  кезегиңде келип жүр, кезегиңди алып жүр фольк. время от времени ты приезжай и свою долю получай;
  сөзгө кезек бериңиз дайте и другим говорить (вежливое напоминание говоруну);
  кезегимди келтирчи дай-ка мне только волю (посмотришь, что я могу сделать).
  кезек II, III
  то же, что кесек I, II.
  кезек кезек кезексиз кезек кезексиз кезекте- кезектеш кезектеш- кезектештир- кезектештирүү кезектешүү кезектүү кезекчи кезекчил кезек кезекте туруу кезекчи кезекчилик кезек кезек менен кезекке тур- кезектеш(тир)- кезектешүү кезектешүүчү кезек кезектеш кезектештир кезектешүү кезектүү кезекчи кезектешүү тартиби кезек менен кезек менен кезек кезексиз өтүү кезектешүү кезектештир- кезек кезекте- кезектеш кезектештириш- кезектүү кезекчи кезекчил