Переводчик Translate.kg

кир

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кир: кир-кир эт-

кир

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кир (зат а.)
кир берилиштер (комп.)
кир жугузбоо
кир жуугуч машина
кир кетирүүчү заттар
кир-кок (кир-гок эмес)
кир самын

кир

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
 • входи
 • грязный (запачканный)
 • грязный
 • грязь
 • заходи
 • кир

  Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
  I. dirt дөөт;
  dirty ‘дөөти

  кир

  Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
  I зат. 1. Таза эместик, булганчтык. Көйнөк кирин жууса кетет, көңүл кирин айтса кетет (макал).
  1. 2.                  Жуулуп, тазартыла турган жана жуулуп тазартылган ар кандай кийим-кече. шейшеп, бет аарчы, суулук ж. б. жалпы наамы. Кере тартылган жипте кир жайылып турат («Жаш ленинчи»).
  2. 3.                  өт. Жаманатты, күнөө, айып. Кошой түгүл даткамды Сөгүп турат Айтике. Бардык кирди даткама, Төгүп жүрөт Айтике (Аалы). Байкабасаң баары бир, Таза башың кир болот (Аалы).
  3. 4.                  өт. Капа, таарыныч, ич күптү. Бизден кеткен иш болсо Кетирербиз кириңди («Семетей»). Балам өлсө барбапсың, Таарынып өпкө, кирди айтам (Токтогул).
  4. 5.                  өт. Кек, жамандык. Кир сактабай, ак көңүл, Кексиз болуп кетелик («Семетей»). — Койчу нары, менин көңүлүмдө кир болсо катты сага көрсөтөт белем («САЖИ»).

  ¨ Тиштин кирин соруу — абдан ачка болуу, кезерүү. [Мусабек].. орозо кармап, тишинин кирин соруп кыйналышкан атаэнесине чындыкты айтамын деп, бөөдө жаман көрүндү (Сасыкбаев). Кир-кок — жалпы эле кир нерселер. Кир-когуңду жуудуруп.. алып жүр, кагылайын [деди Жапардын энеси].
  КИР II туурасы: гиря.
  КИР III этиш. 1. Бир жерге (мис., үйгө ж. б.) бир нерсенин ичине өтүү, баруу. Эшикти чертип Жолбунов [ үйгө] кирди (Убукеев). Тоту жеңем экөөбүз үйгө кирдик (Жантөшев).
  1. 2.                  Келүү, жетүү. Биз Токмокко эрте кирдик, дүкөндөр соода менен кызып жаткан кези экен (Аалы).
  2. 3.                  Алуу, билүү. Кынуусуна кирген соң, Күндө тозок салбайбы («Манас»). Иштей электе авансылап кирсе, Ал киши кантип оңсун (Шүкүрбеков).
  3. 4.                  Кичирейүү, тыгыздануу, кыскаруу (кездеме, кийим-кече жөнүндө). Улам кирип отуруп тек-жеңи кыскарып кеткен чолок тон.
  4. 5.                  Чыгуу, келүү. Жыйырмага жаңы кирген.
  5. 6.                  Белгилүү бир уюмга мүчө болуу, окууга ж. б. өтүү. Өзүм сүйүп, өзүм кирген партия, Берчи мага кыйын-кыйын тапшырма (Үмөталиев). [Фатима].. акыры интернатка кирди (Сасыкбаев).
  6. 7.                  Басуу, каптоо. Дүңгүрөгөн ызы-чуу Кирип келди айылга (Жантөшев).
  7. 8.                  Баруу, качыруу. Тартынбай жоого кирели Улуу, кичүү, курбалдаш (Жантөшев).
  8. 9.                  Басуу, баруу, түшүү. Ак сакал болуп балдарга, Арамдык жолго кирбей жүр (Жантөшев).
  9. 10.              Бир нерсени баштоо. Бир топ абышка, «Тогуз коргоолго» киришти (Убукеев). Кары-жашы калбастан көчөт отургузууга киришишти (Убукеев).
  10. 11.              Каарына келүү (буура жөнүндө). Буурасы кирип буркулдап, Кыш чилдеде тиштерин Кычыратып чайнаган (Үсөнбаев). Жаңы кирген кара атаң, Тайлакты чайнап койбосун (Бөкөнбаев).
  11. 12.              Көбөйүү, ташкындоо. Мөңгү жибип, Суулар кирди күркүрөп (Осмонкул).
  12. 13.              Түшүү, башталуу. Кеч кирүү. Иңир кирүү. Күүгүм кирүү. Сакалга ак кирүү.

  ¨ Ичи-койнуна кирүү к. ич I . Кирди-чыкты к. чык III. Тилге кирүү — 1) макул болуу, айтканына, дегенине көнүү, тилин алуу. Айткан тилге кирбесең, Акылымды билбесең, Өз убалың өзүңө, Төштүк («Эр Төштүк»). 2) сүйлөө, сүйлөп калуу. Таң атты, Алым кайра тилге кирди (Аалы). Күчкө (карууга, алга, дарманга) кирүү — алдануу, дармандануу, тыңуу. Кубанып дарманына киргенине, Халатчан коридордо басып турат (Үмөталиев). Эр карыса жашарып, Күчкө кирер болсочу (Барпы).
  КИР IV кир-кир этүү — кирилдөө, киркирөө.

  кир

  Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
  кир I
  то же, что гир.
  кир II
  1. грязь; грязный;
  кир кол грязные руки;
  колдун кири грязь рук, грязь на руках;
  кеңүлдүн кири печаль, огорчение;
  көйнөктүн кири жууса кетет, көңүлдүн кири айтса кетет погов. грязь на платье сходит от стирки, грязь на сердце (огорчение) - от высказывания;
  бизден кеткен иш болсо, кетирербиз кириңди фольк. если это дело наших рук (если мы виноваты), то мы избавим вас от огорчения;
  душмандын көөнү кир болот фольк. сердце врага грязно;
  2. (или кир-кок) грязное бельё;
  кир жуу- или кир-кок жуу- стирать бельё;
  этек кир см. этек.
  кир- III
  1. входить, въезжатьу влетать (указывает на движение внутрь);
  кирбей туруп, чыгарыңды ойло погов. ещё не входя, подумай о выходе;
  кызматка кир- поступить на службу, на работу;
  2. достигать (какого-либо возраста);
  жыйырмага жаңы кирген ему только идёт двадцатый год;
  3. (о воде) становиться полой;
  суу кирип жатат вода прибывает;
  кирген суу полая вода;
  кирбегенде Жинди-Суу ширин шекер балдайсың стих. пока ты, (река) Джинди-Суу, не полая, подобна сладкому сахару, мёду;
  4. (о верблюжьем жеребце, быке, яке-самце) быть в ярости;
  кирген буурадай кырчылдайт скрежещет, как верблюд в ярости;
  5. (о материи) садиться;
  көйнөк кирип кетти платье село;
  6. вступать в бой;
  мындан да арбын жоо болсо, буйдалбастан кирсин деп фольк. если даже врагов окажется ещё больше, пусть немедля вступит в бой;
  кире бериш вход (место);
  үйдүн кире беришинде у (самого) входа в юрту, в дом;
  кирип чыкканча в момент, быстро;
  өз кемчилигин өлгөнчө билбейт, киши кемчилигин кирип чыкканча билет погов. своих недостатков до смерти не замечает, а чужие недостатки в момент замечает;
  кирди-чыкты эси бар
  1) (о больном) ему немного лучше; ему то лучше, то хуже;
  2) пренебр. у него кое-какой умишко есть;
  кирди-чыкты акылы бар окшойт у него, похоже, кое-какой умишко есть;
  кирди-чыкты жаштык безалаберная, непостоянная молодость;
  кирели-чыгалы только для вида (букв. войдём-выйдем);
  кирели-чыгалы кол кабыш кыла жүрүш- кое-как, для вида оказывать помощь;
  кирди-чыкты сөздөр см. сөз;
  кеч кир- см. кеч I 1.

  кир

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  gir.

  кир

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
  kir.

  кир

  Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
  kir
  1. bulaşık;
  2. pis, kir
  кирде- кириште- кириштир- кирки киркире- кир кирдүү кириндирүү кириниш кир кир- кирбигий кирбигийирээк кирбигийлик кирбий- кирбийиңки кирбийиш кирбийт- кирбийтүү кирбик кирбиңде- кирбиңдет- кирбиңдетүү кирбиңдеш кирбиңдөө киргиз киргиздир- киргиздирүү киргизил- киргизилиш киргизиш киргизүү киргизүүчү киргизчү киргил- киргилден- киргилдент- киргилденүү киргилирээк киргилт киргин киргис кирде- кирделиңки кирдет- кирдетүү кирдеш кирдөө кирекеч кирекечтик киреле- кирелөө киренди киречи киречилик киреше кирешеле- кирешелөө кирешелүү кирешелүүлүк кирешесиз кирешесиздик кирза кирил- кирилде- кирилдек кирчү кирилдет- кирилдетүү кирилдеш кирилдөө кириллица кирин- киринди кириндир- кириндириш кириндирт- киринт- киринтиш киринттир- киринттирүү киринтүү киринтүүчү киринтчү киринүү кириңки кириңкире- кириптер кириптердик кирич кириш кириш кириш- киришил- киришме кириште- кириштир- киришүү киришүүчү киришчү кирки киркилде- киркилдек киркире- киркирегирээк киркирек киркирет- киркирөө кирме кирпи кирпик кирпиксиз кирпиктүү кирпич киртей- киртейүү киртейиңки киртейиш киртейт- киртейтүү киртий- киртийиңки киртийиш киртийт- киртийтүү киртийүү киртилде- киртилдек киртилдет- киртилдетүү киртилдөө кирүү кирүүчү кирчил кирчиме кирпик кире киргиз кирчук кирпи чечен кир кир жуугуч машине кир жууш кирбегендер (МБТ) киргизүү (МБТ) кире кире буюм кирекана кирекеч киреше киреше боюнча киреше жана чыгаша киреше жөнүндөгү декларация киреше кийирүү эсеби киреше менен чыгашанын айланышы киреше салыгы киреше саясаты кирешеге тиешесиз төлөмдөр кирешелерге салык салуу кирешелерди индекстөө кирешелердин жиктелип бөлүнүшү кирешелердин көбөйүшү кирешелердин теңсиздиги кирешелик вексель кирешелүүлүк кирешени адилет бөлүштүрүү кирешени азайтуу принциби кирешени бөлүштүрүү кирешени жөнгө салуу саясаты кирешени кайра инвестициялоо кирешени чегине жеткирүү (жогорулатуу) кирешенин акыркы чеги кирингич киринүү кириптер кылуучу мамилелер кириш кириш документ кириш журналы кириш иш кагазы кириш номур кириш төгүм киришме кириштөө ордери киркирек кирме кирпи кирпич кирелердин аталышы кирүүгө мүмкүнбү кир кир- кир жуугуч киргиз- кирдүү кире бериш киреге бер- киреше киреше салыгы кирешелүү кирилдеген кирин- кириш- кириш сөз киришүү кирүү кирүү жана тартылуу кирпи кирпик кирпич кирпич уста кирбиңдөө кирбийт кирбик кирбиңде кирилдөө кирин киргиз киргилденүү кирдет кирдөө кирдүү киртей киртий киришме киришүү кирки киркире кирчил кирүү киртилдөө киртилде киртийүү киркирек киринди киринт киринүү кириптер кириш кирпич кирпиктүү кирпи кирпик киркирет киркирөө кирилдет кирилдек кирбитий кирбий киргил киргилден киргилдент кирде кире кирекеч киреше кирешеле кирешелөө кирешелүү кирилде кир кирүүчү түзүлүш кирүүчү сигнал киргизүү-чыгаруу блогу киргизүү (берүү) түзүлүшү кирешелүүлүк ийреги киргизилген обжект киргизилген объект киргизип коюу киргизме жазуу киргизме журнал жазуусу киргизме индекс жазуусу киргизүү жери киргизүү фокусу киргизүү чекити киргизүү/чыгаруу талап пакети киргизүүчү түзмөк кирме/чыкма базалык тутуму кирүү кирүү уячасы кирешелүүлүк ийреги (графиги ) киргизки киргизүү фокусу кириш баракча кирүү кирме/чыкма базалык тутуму киргизүү/чыгаруу киргизүү/чыгаруу киргизип коюу киргизме индекс жазуусу киргизүү/чыгаруу талап пакети киргизилген объект киргизүү ыкманын редактору киргизме журнал жазуусу кирүүчү кабар киргизүүчү түзмөк киришүү киргизме жазуу кирүү уячасы кирүү кутусунун папкасы кирүү киргиз киргизка киргизский киргизы кираса кирасир кирза кирзовый кирка кирпич кирпичный кирза кирешелүү кирим киргиздир- кирил- кир кирилде- кирилдек кирээнди кирбий- киринтиш- кирбик кирбиңде- киргенси- киргиз- кире кирекеч кирекечтик киргизил- киргизилиш киргизүү киргил киргилден- киргилт киргин кирделиңки кирдет- кирдик киреле- киренди кирепис кирептер кирес киречи киреше кирешеле- кирешелөө киридит киринди кириниш- киринт- кириптер кирискөм киристиян кирит киритон кириңки кирич киричме кирчил кириш киришил- киришүү киришме кирүү киркирек кирле- кирме кирпи кирпик кирпич кирпичечен киртей- киртий- киртилде- киртилдет- кирде кирдет кир кир кирдүү кире киреле кириш кирпи кирпиктүү кирпич кирүү кир кир жуугуч машина кирдөө кирдөө кире кирелөө киреше киргизүү кириш киришүү (китепте) кирпич кирпик кирүү кирпик кирин- кириндир кирептер киречи кирүү кутусу