Переводчик Translate.kg

КИСЕ

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КИСЕ — калың кайыштан күмүш чабылып кооздолуп жасалган курга боосунан бекитилип же илинип коюлуучу баштыкча, тегерек кутуча. Көбүнчө кемер курга байланат. Ага оттук, куу, милте жана башкалар майда буюмдар салынган. Мисалы, «Шалдыркан кисе, бото кур» (Сагымбай Орозбаков, 3. 76). Бычактын кыны, оттук, куу салынган баштыкча жана башка керектүү майда буюмдар илинген кур жалпысынан К. кур деп аталган. Кээде кайыш кур деле К. деп айтылат: «Мойнуна кисе салынып» (Саякбай Каралаев, 1. 51), к. Боз кисе.

кисе

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кисе

кисе

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Көбүнчө күмүш чабылып кооздолгон, курга байлануучу булгаары баштыкча. [Кадырбайдын].. белинде күмүштөгөн чоң кисе (Жантөшев). Мына атамдын кисеси.. деди [сары бала] (Аалы).

кисе

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
ир.
1. этн. мешочек из кожи на поясе (который служил для ношения кремня, огнива и т.п.);
2. (или кисе кур) этн. ремённый пояс и нанизанные на него разного рода мешочки; ножны для ножа, мешочек для огнива и т.п.;
торосү Манастан калган боз кисе кынап белге чалды эми фольк. вот она крепко стянула на пояснице оставленный её господином (мужем) Манасом серый пояс с мешочком;
3. южн. карман;
4. южн. закрытый патронташ.

КИСЕ

Кыргыздын кол өнөрчүлүгү (ky-ky)
(«текмат») — оттук, кын, окчонтой, баштык, кылыч кезтик өңдүү мергенчилик, жоокерчилик аспап — куралдар кыстарылуучу жазы кур. Илгерки көчмөн, жоокерчилик заманда кисеси жоктор эр бүлө катары эсептелбеген. Бул буюм да чебер кооздолуп жасалган. Киселер баалуу мүлк катары атадан балага мурас катары өткөн. Мыкты кисе жана ага илинген ар түрдүү буюмдар ээсинин турмуштук абалына жараша алтын, күмүш, жез сыяктуу асыл заттар чөгөрүлүп кооздолгон.
кисе кисель кисе кисейный кисель кисет кисея кисе кисебур, кисел киселүү кисель