Переводчик Translate.kg

клип

Словарь компьютерных терминов от Майкрософтта (ru-ky)
клип

клип

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
картинка

клип

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
клип мультимедиа

клип

Майкрософттун компьютердик терминдер сөздүгү (ky-ru)
клип

клип

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
media clip (noun)
A single media file, including art, sound, animation, or movies.

клип

Майкрософттун компьютердик терминдердин түшүндүрмө сөздүгү (2016-ж.), (ky-en)
clip (noun)
To enroll in a service, often resulting in setting up a new account.

клип

Айбанат аттарынын орусча-кыргызча сөздүгү (ru-ky)
к.  кулик-сорока обыкновенная, уюк Кулики.
клип мультимедиа клип клип клип клип клип жаратуу клип топтому клип мультимедиа клип топтому клип жаратуу клип клип клипер клипер клипеоморус клипшпрингер клип