Переводчик Translate.kg

кочкор

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
1. баран-производитель (в этом значении без надобности стали употреблять кальку с русского өндүргүч кочкор);
кочкор сал- или редко кочкор агыт- (см. сал- VI 6);
кочкор сүзүштүрүү устраивать бой баранов;
2. перен. (о человеке) вожак; смельчак;
кочкор кылып ал- сделать своим вожаком;
кочкор мүйүз улитка;
кочкор тумшук (см. тумшук 1).

кочкор

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Sagynbaeva) (ky-tr)
koçkor
koç

кочкор

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кочкор
кочкор мүйүз (үлүл)

кочкор

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
баран

КОЧКОР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КОЧКОР — кейипкер. Манастын аталаш иниси, «алты арамдын» бири. Манас өлгөндө бир туугандары менен кошо Каныкейге кордук көрсөтүшкөн. Абыке, Көбөш өлгөндөн кийин К. «Манастын өлгөнү кырк күн боло электе Каныкейдин эмчегин жара чапкансыңар. Эми баласын сүрөп өлтуруп баарыбызды өлтүрөт» — деп Манастын чоролорун көкүтөт да, Адыбай, Көлбай, Чыйбыт, К. төртөө кырк чорого кошулуп Коңурбайды көздөй качышат. Экинчи жолу качышканда кууп жеткен Семетей төртөөнү кырк чорого кошуп өлтүрүп, баарына күмбөз салдырат. Ошол жер ошондон Кочкор аталган деп айтылат эпосто (Саякбай Каралаев, 2. 249; «Семетей», 1. 276, 310, 319, 330, 336, 339).

КОЧКОР

Энциклопедия - Аалам-Манастын музыкасы (ky-ky)
КОЧКОР — топоним. Эпосто кыргыз урууларынын жери катары көп эскерилет. Кыргыздар Ала-Тоону калмак кандыктарынан бошоткондо, Кайыпкан, Үрбү баштаган кол Арсы калдайды К-до талкалайт. Манас Көкөтөйдүн ашына баратканда К. жолун басып өтөт; Семетей кырк чорону К. өрөөнүндө кырып, аларга күмбөз тургузат. Географиялык реалияда азыркы Нарын облусунун, түндүгүндөгү ири өрөөн.

кочкор

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
ram рэм

кочкор

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. Тукумдатуучу эркек кой. Кочкор болчу козуга, Узун уяң жүн жакшы (Осмонкул).
¨ Кочкор мүйүз — 1) кочкордун мүйүзү сыяктуу чыгырыкталган үлүлдүн ичи көңдөй, сырты мүйүз сыяктуу катуу кабыгы 2) кочкордун мүйүзү сыяктуу кылып түшүрүлгөн оюу.
кочкор кочкорок кочкор кочкор кочкорок кочкор кочкор кочкорок кочкор