Переводчик Translate.kg

кодекс

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
кодекс

кодекс

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
кодекс

кодекс

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
code коуд

Кодекс

Кыргызча-орусча юридикалык терминдер сөздүгү (ky-ru)
Кодекс

Кодекс

Толковый словарь юридических терминов и понятий (2005-ж.) (ru-ky)
КОДЕКС (лат. codex – мыйзамдар жыйнагы) – өзара дал келген жана бир багыттагы коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укук ченемдери бириктирилген жана тутумдаштырылган мыйзам актыларынын жыйындысы. К. мыйзам чыгаруучулардын кодификациялык ишмердиктеринин натыйжасы болуп саналат (кара:Кодификация). Жалпы эреже боюнча, К-ке белгилүү бир укук тармагы кирет (м.: жарандык, кылмыш-жаза, үйбүлө, эмгек ж. б.). Адатта, ал тийешелүү тармак боюнча укук негиздерин гана камтыйт. Калган укук ченемдери башка мыйзамдар менен мыйзамга негизделген актыларга кирет. Айрым К-тер ченемдерди, мыйзам тармактарын (Деңиз-соода К-и, Туракжай К-и. ж. б.) же укук тармакчалары (Салык К-и, Бюджет К-и.) бириктирет. «К.» түшүнүгү чет өлкөлөрдө белгилүү өзгөчөлүк менен айырмаланат. АКШда К. деген түшүнүк жөнеле жалпы укуктун айрым мыйзамдары менен ченемдеринин кошундусун билдирет. Ал эми Францияда болсо, акыркы кезде кадимки К. менен катар эле, укуктук жактан жөнгө салуунун айрым тармактары боюнча К. аттуу мыйзам актыларынын кошунду жыйнактарын басып чыгаруу иши жайылтыла баштады (эмгек жөнүндөгү, жол, айыл чарба, салык, бажы, деңиз порту жөнүндөгү К-тер). Бул К-ке мыйзамдык да, регламенттик да ченемдер кирет.

кодекс

Кыргыз тилинин түшүндүрмө сөздүгү (1969-ж.),(ky-ky)
зат. 1. юр. Коомдук турмуштун белгилүү бир жагы боюнча системалаштырылган закондордун жыйнагы. Эмгек жөнүндөгү закондордун кодекси. Кылмыш кодекси. Граждандык кодекс.
  1. 2.                  өт. Жүрүш-туруш, тартип-ж. б. эрежелеринин жалпы жыйындысы. Моралдык кодекс.
  2. 3.                  Түптөлүп, мукабаланып коюлган эски кол жазма.

Кодекс

Русско-кыргызский словарь юридических терминов и иных понятий (2014-г.) (ru-ky)
кодекс

кодекс

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м. юр.
(свод законов) кодекс (коомдук турмуштун кандайдыр бир жагын жайгаштыруучу закондордун жыйнагы);
кодекс законов о труде эмгек жөнүндөгү закондордун кодекси;
гражданский кодекс граждандык кодекс;
уголовный кодекс кылмыш кодекси.

кодекс

Киргизско-Русский словарь Юдахина (ky-ru)
кодекс;
кылмыш кодекси уголовный кодекс;
граждандык кодекс гражданский кодекс;
эмгек жөнүндөгү закондордун кодекси кодекс законов о труде.

Кодекс

Юридика аталгылары менен түшүнүктөрүнүн орусча-кыргызча түшүндүрмө сөздүгү (2005-ж.) (ky-k
КОДЕКС (лат. codex – мыйзамдар жыйнагы) – өзара дал келген жана бир багыттагы коомдук мамилелерди жөнгө салуучу укук ченемдери бириктирилген жана тутумдаштырылган мыйзам актыларынын жыйындысы. К. мыйзам чыгаруучулардын кодификациялык ишмердиктеринин натыйжасы болуп саналат (кара:Кодификация). Жалпы эреже боюнча, К-ке белгилүү бир укук тармагы кирет (м.: жарандык, кылмыш-жаза, үйбүлө, эмгек ж. б.). Адатта, ал тийешелүү тармак боюнча укук негиздерин гана камтыйт. Калган укук ченемдери башка мыйзамдар менен мыйзамга негизделген актыларга кирет. Айрым К-тер ченемдерди, мыйзам тармактарын (Деңиз-соода К-и, Туракжай К-и. ж. б.) же укук тармакчалары (Салык К-и, Бюджет К-и.) бириктирет. «К.» түшүнүгү чет өлкөлөрдө белгилүү өзгөчөлүк менен айырмаланат. АКШда К. деген түшүнүк жөнеле жалпы укуктун айрым мыйзамдары менен ченемдеринин кошундусун билдирет. Ал эми Францияда болсо, акыркы кезде кадимки К. менен катар эле, укуктук жактан жөнгө салуунун айрым тармактары боюнча К. аттуу мыйзам актыларынын кошунду жыйнактарын басып чыгаруу иши жайылтыла баштады (эмгек жөнүндөгү, жол, айыл чарба, салык, бажы, деңиз порту жөнүндөгү К-тер). Бул К-ке мыйзамдык да, регламенттик да ченемдер кирет.

Кодекс

Русско-киргизский словарь юридических терминов (ru-ky)
Кодекс

кодекс

Кыргыз тилинин орфографиялык сөздүгү (Карасаев) (ky-ky)
кодекс

кодекс

Кыргызча-Түркчө сөздүк (Абдыгулова) (ky-tr)
kodeks.
кодекс кодекс кодекс этики кодекс кодекс кодекс этики внутренних аудиторов кодекс кодекс кодекс кодекс