Переводчик Translate.kg

коэффициент

Кыргызча-орусча сөздүк (Асанов Э.) (ky-ru)
коэффициент

коэффициент

Русско-киргизский словарь (Асанов Э.) (ru-ky)
коэффициент

коэффициент

Кыргызча-англисче cөздүк (2006-ж.) (Taalay Abdiev, Lira Sydykova)(ky-en)
rate рэйт

коэффициент

Математикалык терминдердин орусча-кыргызча сөздүгү (ru-ky)
коэффициент (тамгалуу алгебралык туюнтмалардагы сандык көбөйтүүчү, өзгөрмө чоңдуктун алдындагы турактуу тамгалык көбөйтүүчү, М.: 5 ab2 туюнтмасында к. 5, ал эми ах2+ Ьх+с=0 квадраттык теңдемеде а менен b коэффициент. Пропорция к., кысуу менен созуу к., гомотетия к., сыяктуулар кездешет)

коэффициент

Русско-Киргизский словарь Юдахина (ru-ky)
м.
1. мат. коэффициент (алгебралык туюнтмадагы сандуу же бөтөнчө ариптүү көбөйтүүчү);
2. физ. коэффициент (физикалык нерсенин, телонун касиетин аныктай турган сан);
коэффициент полезного действия пайдалуу аракеттин коэффициенти (жумшалган знергиянын кайсы бөлүгү пайдалуу ишке айланганын көрсөтүүчү сан).

Коэффициент

Русско-Киргизский терминологический словарь (ru-ky)
коэффициент
коэффициент коэффициент коэффициент адекватности капитала коэффициент эластичности коэффициент коэффициент биномиальный коэффициент коэффициент шарпа коэффициент обслуживания долга коэффициент оборачиваемости коэффициент монетизации коэффициент